0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Вдосконалення процесу бюджетування в банку на прикладі АТ КБ «ПриватБанк» (ID:728869)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 91
Рік виконання: 2019
Вартість: 2000
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РOЗДIЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В БАНКУ, НА ПРИКЛАДІ «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 7 1.1. Поняття бюджетування, його суть та мета 7 1.2. Принципи та основні функції бюджетування в банку 16 1.3. Основні ідеї та переваги бюджетування 22 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 24 2.1 Загальна характеристика діяльності на прикладі АТ КБ «ПриватБанк» 24 2.2 Аналіз фінансового стану на прикладі АТ КБ «ПриватБанк» 28 2.3 Організація бюджетування, як процесу управління фінансовою діяльністю в банку 39 РOЗДIЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В БАНКУ НА ПРИКЛАДІ «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 43 3.1 Напрями вдосконалення процесу бюджетування в банку 43 3.2. Загальні рекомендації щодо вдосконалення системи бюджетування в банку 46 3.3. Зарубіжний досвід вдосконалення системи бюджетування в банку 56 ВИCНOВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 78
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП В умовах побудови перехідної економіки зростає значення ретельно пророблених, збалансованих планів на всіх етапах управління банком, при цьому особлива увага приділяється процесу бюджетування. Добре сформована система бюджетування в комерційному банку, що діє в Україні, набуває особливого значення. На сучасному етапі розвитку комерційного банку та гострої конкуренції між ними вона вкрай потрібна. Впровадженню системи бюджетування ПриватБанк приділяє значну увагу. Це обумовлено насамперед тим, що протягом певного часу він розвивався досить спонтанно, використовуючи породжені розвалом Радянського Союзу можливості для швидкого збагачення. В такій ситуації виробилася хибна думка, що банк може обходитись мінімальною кількістю аналітичних досліджень, інструментів автоматизації та обґрунтованого планування. Однак криза 1998 року переконливо довела, що до певної міри забезпечити банк від банкрутства може чітке планування, оперативний контроль за виконанням управлінських рішень структурних підрозділів, розподіл відповідальності між ними, тобто ефективна система бюджетування. Бюджетування є першим етапом розробки системи регулярного економічного управління й сприяє оптимізації фінансових потоків і ресурсів банку, що дозволяє значно знизити їх обсяг і потреба в них, собівартість і підвищити конкурентоспроможність банку. Особливо варто виділити бюджетування як найважливішу сполучну ланку між стратегічним і оперативним управлінням всіма господарськими операціями, спрямовану на координацію економічних процесів банку й, як наслідок, на підвищення його конкурентоспроможності. Таким чином, аргументована необхідність бюджетування для різних структур, що складають фінансово-економічну систему держави, цим і визначається актуальність обраної теми. Бюджетування останнім часом стало актуальним завданням в організації роботи банку. Керівництво банку докладає багато зусиль щодо вдосконалення системи бюджетування. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів в Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху. Темою кваліфікаційної магістерської роботи є «Вдосконалення процесу бюджетування в банку, на прикладі АТ КБ «ПриватБанк»». Метою даної роботи є теоретичне узагальнення та розробка практичних рекомендацій процесу бюджетування. Розгляд економічного змісту, аналіз та визначення основних напрямків удосконалення процесу бюджетування в комерційному банку. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - визначити сутність та принципи бюджетування; - визначити сновні ідеї та переваги бюджетування; - розкриття економічного змісту фінансової діяльності комерційного банку; - проведення загальної характеристики комерційного банку; - проаналізувати фінансовий стан ПриватБанку; - розгляд загальних рекомендацій і напрямків вдосконалення процесу бюджетування в банку; - опрацювання і аналіз нормативно-правових документів. Досягнення поставлених завдань здійснюється за допомогою наступних методів: групування, фінансово-економічний аналіз, графічного, порівняльного, аналітичного методів, економіко-математичних методів: метод коефіцієнтів, метод середніх величин та ін. Теоретичну основу дослідження питань фінансового стану комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших. Одним з останніх нововведень стала поява можливості використання сучасних підходів до планування діяльності банку, яке дає змогу підвищити рівень адаптації організації до змін зовнішнього середовища. Також це дає змогу оптимізувати фінансові потоки і ресурси банку. Саме це дозволяє значно знизити собівартість та підвищити конкурентоспроможність банку, що так важливо для діяльності кожної організації. Однак на даний момент методики розробки плану з урахуванням специфіки діяльності даних банку не розроблено. Тому розробка методики формування бюджету як основного фінансового плану й економічного регулятора взаємовідносин між банком та зовнішнім середовищем, а також системи керування цим процесом є актуальним науковим і практичним завданням. Саме формування процесно-орієнтованого бюджету банку надає можливість більш ретельно планувати витрати банку в залежності від різноманітних факторів. Все це перетворює розроблений бюджет на більш реалістичний. Предметом дослідження є аналіз фінансового стану та бюджетування в банку. Об’єкт дослідження – Славутське центральне відділення АТ КБ «ПриватБанк». Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, фінансова звітність АТ КБ «ПриватБанк». АТ КБ «ПриватБанк» - є одним з перших приватних комерційних банків, створених в Україні. На сьогодні ПриватБанк має розширену ліцензію на проведення всіх банківських операцій. Банк має всі ліцензії і згоди для роботи з цінними паперами. На основі генеральної ліцензії Національного Банку України на проведення банківських операцій, АТ КБ «ПриватБанк» здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг по обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта - головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда фахівців і персональних менеджерів, що несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне і точне задоволення потреб клієнта. Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку й удосконалювання якості обслуговування, АТ КБ «ПриватБанк» вважається одним із пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України більш 150 видів послуг, серед яких поточні, вкладні операції, відкриття й обслуговування пластикових карт, різноманітні програми споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з ведучими вітчизняними торговими компаніями й автовиробниками. Сприяння розвитку вітчизняної економіки є стратегічною задачею розвитку АТ КБ «ПриватБанк». На сьогоднішній день банк пропонує своїм клієнтам широкий перелік кредитних продуктів, що враховують реальні потреби клієнта. При цьому, АТ КБ «ПриватБанк» — банк, що надає клієнту не монопослуги, а комплексне рішення задач, засноване на індивідуальному підході і підкріплене широким досвідом роботи банку на вітчизняному і міжнародному фінансовому ринку. Запровадження в банку певної технології бюджетування обумовлюється необхідність розробки та затвердження переліку відповідних документів (примірних положень) для внутрішнього використання, таких як: Положення про фінансову структуру банківської установи, Положення про бюджетування, Положення про бюджетний регламент, Положення про фінансовий відділ та ін. У процесі їх розробки уточнюється характеристика тих структурних підрозділів, на основі яких формується сучасна фінансова структура банківської організації.