0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Вплив змін загальної структур активів комерційних банків України на процес управління активами та пасивам одного із них (ID:78590)

Тип роботи: стаття
Сторінок: 4
Рік виконання: 2014
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Актуальність проблеми. У посткризовий період при нерівномірному розвитку всіх галузей економіки країни, та наявності негативних тенденцій у економічному розвитку в загальному, проблемність розвитку банківського сектору є досить вирішальним чинником. Просліджуючи прямий взаємозв’язок між ефективністю діяльності одного учасника банківської системи та її загальною ефективністю випливає закономірність у розгляді впливу загальногалузевих тенденцій на зміни внутрішньобанківських процесів. Саме тому для правдивої і вірної оцінки процесу управління активами та пасивами важливе значення має дослідження загальногалузевих тенденцій зміни структури активів всіх комерційних банків протягом визначеного періоду. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням подібних питань займалася низка науковців, таких як : Н.І. Ісаєва, О.А.Зінченко, А.А.Морозенко, О.В. Литвинюк, О. Котенко, Н.Й.Анфіногентова, Л.Г.Бригінська та інші. Метою дослідження виступає формування поняття про основні індикатори впливу зміни загальногалузевих тенденцій на управлінську діяльність установи цієї галузі. Основні результати дослідження. Стан банківської системи України протягом останніх років є доволі неспокійним, що було спричинено спочатку світовою економічною кризою, а пізніше також кризою світової банківської системи. Українська банківська система характеризується значною залежністю від фінансових процесів як в середині країни так і поза її межами. Для проведення ефективного аналізу процесу управління активами та пасивами комерційного банку необхідно спочатку провести оцінку їх співвідношення в масштабі цілої країни. Підвищення загального рівня активів комерційних банків свідчить про посилення позицій цих фінансово-кредитних установ, а також про значну ефективність їх економічної діяльності. Щоб вірно та безпомилково здійснити аналіз процесу управління активами та пасивами комерційного банку ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» слід провести паралель співвідношення між станом та динамікою його активів та активів комерційних банків України. Подібна інформація представлена в табл.1.1. Таблиця 2.3 Співвідношення активів ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» із загальним обсягом активів комерційних банків України у 2009-2013 роках Активи, млн.грн. Роки / Питома вага % 2009 2010 2011 1 2 3 4 Активи ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" 19,456787 0,0021 22,366786 0,0025 22,006642 0,0023 Активи комерційних банків України 926 086 100 880 302 100 942 088 100 Як свідчать дані табл.2.3., обсяг активів ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2009-2013 роках складав в середньому 0,0023 % від активів всіх комерційних банків України. Що підтверджує його статус як одного із двадцяти найбільших та найуспішніших комерційних банків України. У 2009 році активи ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» складали 0,0021 % від загального обсягу активів комерційних банків України, у 2010 році – 0,0025 %, у 2011році – 0,0023 %, у 2012 році – 0,0021 %, а у 2013 році – 0,0023 %. Тобто найбільшу частку у загальному обсязі активів комерційних банків України активи ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» займали у 2010 році до якого у порівнянні із 2009 роком зросли на 0,0004 %. У 2011 році їх частка скоротилася порівняно із 2010 роком на 0,0002 %, а у 2012 році на 0,0004 %. У 2013 році ситуація покращилась і в порівняні із 2012 роком їх обсяг зріс на 0,0002 %, але не досяг результатів 2010 року. Продовження таблиці 1.1 Співвідношення активів ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» із загальним обсягом активів комерційних банків України у 2009-2013 роках Активи, млн.грн. Роки / Питома вага % Темп змін, % 2012 2013 2013/ 2009 2013/ 2010 2013/ 2011 2013/ 2012 1 5 6 7 8 9 10 Активи ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" 22,5484 0,0021 25,722051 0,0023 32,2 15 16,9 14,1 Активи комерційних банків України 1054280 100 1 127 192 100 21,7 28,05 19,6 6,9 Подібні коливання частки активів ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у загальному обсязі активів комерційних банків України у 2009-2013 роках спричинені як коливанням їх розмірів так і зміною загального обсягу цих активів. Також така ситуація викликана багатьма фінансовими процесами як у самій фінансово-кредитній установі так і у зовнішньому середовищі, де провадять свою діяльність комерційні банки. В загальному розглянута ситуація є доволі позитивною. Отже, за даними проведеної оцінки залежності процесу управління активами та пасивами комерційного банку ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» можна зробити висновки, що він є досить сильним. Адже для нього характерними є ті ж тенденції до змін у обсягах активів, що і для загальногалузевих показників діяльності комерційних банків в Україні протягом 2009-2013 років. Література: 1. Ісаєва Н.І. Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку / Н.І. Ісаєва. – Харків. : Науковий вісник : Бізнесінформ №6, 2012. – 162 – 165 с. 2. Зінченко О.А., Морозенко А.А. Теоретичні аспекти фінансового управління пасивами банку / О.А. Зінченко, А.А. Морозенко. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал : Інноваційна економіка, 2013, № 6 (44). – 255-257 с. 3. Литвинюк О.В. Необхідність формування сучасного механізму управління активами та пасивами банківських установ / О.В. Литвинюк. - Вісник ОНУ імені І.М. Мечнікова, 2013, №1(1). – 226-229с. 4. Котенко О. Перспективи формування ресурсної бази українськими комерційними банками під впливом світової організації торгівлі / О. Котенко. - Науковий вісник : Демократичне врядування № 8, 2011. – 59 -65 с.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову