066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Захист прав споживачів (ID:242733)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Охорона праці
Сторінок: 39
Рік виконання: 2018
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 5 Розділ І Значення захисту прав споживачів для суспільства 8 1.1 Значення і джерела захисту прав споживачів в Україні 8 1.2 Законодавче регулювання захисту прав споживачів в іноземних державах 12 Розділ ІІ Права та обов'язки споживачів та продавців 19 2.1 Права та обов’язки споживачів 19 2.2 Права та обов'язки продавців 20 Розділ ІІІ Механізм захисту прав споживачів 21 3.1 Загальна характеристика механізму захисту прав споживачів 21 3.2 Способи реалізації права споживачів на захист 28 3.3 Правові наслідки порушення прав споживачів 33 Висноки 37 Список використаної літератури 39
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Актуальність теми. Проблема захисту прав споживачів вже давно отримала міжнародне значення і актуальність її теоретичного дослідження навряд чи може викликати сумнів. У світовій практиці вироблений цілий комплекс основоположних прав споживачів, до яких належать права на отримання якісних і безпечних товарів (робіт, послуг), на освіту, інформацію, повне відшкодування заподіяної шкоди, на судовий захист, право на об'єднання в громадська організації і ряд інших. Захист прав споживачів є актуальним у контексті економічної безпеки. Економічна безпека - це стан розвитку національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити матеріальні потреби особи, суспільства, держави. Загрозами економічній безпеці України слід вважати явні чи потенційні дії, що ускладнюють або роблять неможливими реалізацію національних економічних інтересів і створюють небезпеку для соціально-економічної і політичної системи, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи. У зв'язку з цим проблема захисту прав споживачів вимагає від держави цілеспрямованих дій щодо забезпечення основних прав людини. Метою курсової роботи є визначенння основних теоретичних понять; визначення сфери правового регулювання відносин, що складаються в процесі захисту прав споживачів та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення механізму правового регулювання відшкодування моральної шкоди. Для вирішення цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання: - визначити поняття захист прав споживачів; - розробити критерії якості товарів та послуг в Україні та світі; - провести аналіз законодавства України про захист прав споживачів; - визначити правові гарантії забезпечення належної якості товарів; - охарактеризувати права споживача у разі придбання ними товару неналежної якості; - дослідити шляхи подолання проблем застосування законодавства про захист прав споживачів; - сформулювати особливості відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Об'єктом дослідження курсової роботи є права споживачів. Предметом дослідження курсової роботи є нормативно-правові акти, що містять норми щодо регулювання захисту прав споживачів, та наукові джерела, в яких викладені теоретичні обґрунтування доцільності цього способу захисту суб'єктивних прав особи. Методологічну і теоретичну основу становлять положення з теорії держави і права, трудового, цивільного і кримінально-процесуального права. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ. В основу дослідження покладено діалектичний, системно-структурний, порівняльно-правовий та історичний методи. Зокрема, використання історичного методу дозволило вивчити історію розвитку боротьби споживачів за свої права в різних країнах, та визначитись з основними тенденціями і напрямками розвитку законодавства про захист прав споживачів, спрогнозувати і конкретизувати його подальше вдосконалення в нашій країні. Застосування порівняльного методу сприяло дослідженню різноманітних правових підходів до вирішення однакових проблемних питань у вітчизняному та зарубіжному законодавстві. Аналіз норм чинного законодавства проводився за допомогою формально-логічного методу (аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, індукція, дедукція), що дозволило виявити неточності, суперечності і прогалини, які існують сьогодні у законодавстві України із захисту прав споживачів. Метод соціологічного дослідження застосовувався при характеристиці шляхів забезпечення належного захисту прав споживачів, встановлення законодавчих гарантій такого захисту.