0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Умови та фактори, що сприяють мотивації розвитку професіоналізму особистості й діяльності спеціаліста (ID:220815)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 30
Рік виконання: 2017
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ОСОБИСТОСТІ Й ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА 6 1.1. Сутність мотивації розвитку професіоналізму особистості та професіоналізму діяльності 6 1.2. Умови та фактори формування і розвитку професіоналізму 10 1.3. Особистісно-професійний розвиток 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УМОВ ТА ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» 14 2.1. Загальна організаційна характеристика діяльності «ММК ім.Ілліча» 14 2.2. Аналіз програм мотивації розвитку професіоналізму на ПАТ «ММК ім.Ілліча» 17 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ОСОБИСТОСТІ Й ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА 19 3.1. Вимоги до системи мотивації професійного розвитку персоналу 19 3.2 Розробка ефективної системи мотивації 21 3.3 Упровадження системи мотивації 25 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 Додатки 30
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Професіоналізм характеризує властивість деяких людей виконувати свою роботу на високому рівні - систематично, ефективно і надійно. Людина може придбати професіоналізм в результаті спеціальної підготовки і довгого досвіду роботи, а може і не придбати професіоналізму, а лише «значитися» професіоналом. Для придбання професіоналізму необхідні відповідні здібності, бажання і характер, готовність постійно вчитися і вдосконалювати свою майстерність. Поняття професіоналізму не обмежується характеристиками висококваліфікованої праці; це і особливий світогляд людини. Е.А.Клімов, вважає, що необхідно розглядати професіоналізм «не просто як якийсь високий рівень знань, умінь і результатів людини в цій галузі діяльності, а як певну системну організацію свідомості, психіки людини». В даний час у науковій літературі багато говориться про формування професіоналізму в різних видах діяльності. Шляхи формування професіоналізму можуть бути різними. Коли мається на увазі високий професіоналізм людини, то з ним зв'язуються не тільки яскравий розвиток здібностей, але й глибокі і широкі знання в тій галузі діяльності, в якій цей професіоналізм проявляється, а також нестандартне володіння вміннями і творчий підхід до справи, які необхідні для успішного виконання цієї діяльності. Звичайно, справжній професіоналізм завжди супроводжується сильною і стійкою мотиваційно-емоційної підзарядкою на здійснення саме даної діяльності і на досягнення в ній унікального, неординарного результату. Професіоналізм особистості - якісна характеристика суб'єкта праці, що відображає високий рівень розвитку професійно важливих і особистісно-ділових якостей, акмеологічних інваріантів професіоналізму, адекватний рівень домагань, мотиваційну сферу і ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток фахівця. Все, що пов'язано з професіоналізмом, завжди викликає жвавий інтерес у фахівців різних наук і практиків : що таке професіоналізм? як його сформувати і розвивати? як його оцінити? У той же час існує ряд взаємовиключних точок зору на сутність професіоналізму. Але треба зазначити, що в деяких науках проблема професіоналізму розроблена грунтовно - насамперед у психології та акмеологіі. Акмеологія (від греч. Акті - найвищий рівень чогось, розквіт) - наука, що виникла на стику природничих, суспільних, технічних і гуманітарних дисциплін і вивчає закономірності і механізми розвитку людини на щаблі його зрілості і особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку. Проблема професіоналізму в даний час привертає увагу і представників інших наук - юристів, економістів, фахівців у галузі теорії управління, кадровиків тому, що у сучасних умовах жорстокої ринкової конкуренції для більшості українських підприємств навчання персоналу є вирішальним чинником розвитку, що обумовлює високі вимоги до рівня кваліфікації персоналу, знань і навичок працівників. Суттєвою особливістю сучасності є швидка зміна зовнішніх і внутрішніх умов функціонування підприємств, тому все більшого поширення в українських компаніях набуває ідея створення системи безперервної освіти працівників. Водночас існують проблеми та перешкоди на шляху впровадження ефективної системи самоосвіти, гостро постає проблема небажання персоналу навчатися через різні причини. Для забезпечення дієвості та результативності функціонування безперервної системи навчання персоналу необхідним є вдосконалення механізму мотивації персоналу до розвитку з метою ефективного управління індивідуальними мотивами. Мотивація професійного розвитку персоналу позитивно впливає на результати діяльності підприємства завдяки виявленню й продуктивному використанню професійного потенціалу працівників, підвищенню професійно-кваліфікаційного складу персоналу підприємства, створенню системи самоосвіти, скороченню загальних витрат на пошук висококваліфікованої робочої сили за рахунок спланованої, послідовної та активної політики на ринку праці. Саме тому мотивація розвитку персоналу підприємства є актуальним науково-практичним завданням, що вимагає подальшого дослідження. Об’єктом дослідження є розвиток професіоналізму особистості й діяльності спеціаліста. Предметом дослідження є мотивація професійного розвитку персоналу, яка позитивно впливає на результати діяльності підприємства завдяки виявленню й продуктивному використанню професійного потенціалу працівників. Мета роботи полягає в поглибленні теоретичних засад та вдосконаленні системи мотивації розвитку професіоналізму особистості й діяльності персоналу управлінської компанії, виявленні проблем та шляхів їх подолання. Основні завдання роботи:  визначення умов та факторів мотивації розвитку професіоналізму;  проаналізувати мотиваційну систему на підприємстві «ММК іч.Ілліча»;  розробити рекомендацій щодо вдосконалення системи мотивації розвитку професіоналізму особистості та діяльності спеціалістів на прикладі приватного підприємства «ММК ім.Ілліча». Гіпотезу даного дослідження можна сформулювати наступним чином: для забезпечення дієвості та результативності функціонування безперервної системи навчання персоналу необхідним є вдосконалення механізму мотивації персоналу до розвитку з метою ефективного управління індивідуальними мотивами. Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків. Робота ілюстрована таблицями і рисунками.