066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Делегування повноважень як ефективна техніка управління персоналом (ID:250179)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 102
Рік виконання: 2016
Вартість: 350
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 8 1.1.Теоретичні основи делегування повноважень в управлінні 8 1.2. Суть та значення делегування повноважень та відповідальності 16 1.3. Психологічні аспекти делегування повноважень та відповідальності 26 Висновки до розділу 1 34 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТОВ «М-ДИЗАЙН» 35 2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «М-Дизайн» 35 2.2. Аналіз техніко-економічних та фінансових показників підприємства «М-Дизайн» 39 2.3. Технологія розрахунку трудових показників 49 2.3.1. Аналіз якісних показників оцінки трудових ресурсів 50 2.3.2. Аналіз кількісного складу та руху персоналу 53 2.3.3. Аналіз використання робочого часу 57 2.3.4. Аналіз фонду оплати праці 63 2.4. Делегування повноважень та відповідальності як складова управлінського процесу на підприємстві «М-Дизайн» 65 Висновки до розділу 2 69 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕЛЕГУВАННЯ ПРАВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПІДРОЗДІЛАХ ТОВ «М-ДИЗАЙН» 70 3.1. Використання тайм-менеджменту для оптимізації робочого часу 70 3.2. Аналіз якості організації та безпеки робочого місця 85 3.3. Економічна та соціальна ефективність запропонованих заходів 94 Висновки до розділу 3 98 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103 ДОДАТКИ 107
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Радикальні зміни, що відбуваються в системі діяльності вітчизняних підприємств та всієї економіки України в цілому, створюють чималу потребу в нових управлінських знаннях, зміцнюють інтерес до системи формування персоналу з високими професійно-кваліфікаційними характеристиками, орієнтованими на досягнення кінцевої мети. Ефективність керівництва визначається не лише особистими зусиллями керівника, але й зусиллями всіх членів робочої групи. Керівник неспроможний ефективно керувати, намагаючись виконати всю роботу колективу. Найбільш ефективним рішенням може стати делегування повноважень, тобто надання керівником своїм безпосереднім підлеглим права самостійно вирішувати заздалегідь визначені завдання або здійснювати ті чи інші дії, відповідальність за які несе керівник. Делегування повноважень діяльності створює передумови для вироблення і прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень і більш ефективної їх реалізації, а також дає змогу розширити діапазон управління керівника, звільняє його від вирішення другорядних питань, виконання рутинних операцій, дає можливість зосередитися на вирішенні основних, перспективних завдань і принципових питань, які ніким іншим, крім нього, вирішені бути не можуть. Проблемам делегування повноважень і відповідальності присвячено безліч праць вітчизняних та зарубіжних вчених: Лазор О.Д., Мельник О.В., Храмов В. О, Кузьмін О.Є., Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Щокін Г.В., Калінін С.І., Іванісов О.В., Доровськой О.Ф., Назарова Г.В., Ачкасова О.В., Степанова Е.Р. та багато інших. Сучасні трансформаційні умови викликали об'єктивну необхідність подальшого розвитку теоретичних і методико–прикладних засад утворення і функціонування діючих систем управління персоналом з урахуванням особливостей делегування повноважень, що і обумовлює доцільність проведення досліджень. Метою бакалаврської дипломної роботи є вивчення роботи і функціональних особливостей підприємства. Виявлення проблем та надання рекомендації щодо удосконалення процесу делегування повноважень на ТОВ «М-Дизайн». Предметом дослідження є види та методи делегування повноважень та відповідальності між працівниками ТОВ «М-Дизайн». Об’єктом дослідження є комплекс заходів, спрямованих на підвищення лояльності керівників відносно своїх підлеглих. Досягнення даної мети передбачає виконання наступних задач: визначити сутність делегування повноважень та відповідальності, а також проаналізувати їх види на підприємстві; проаналізувати основні показники майнового та фінансово-господарського стану ТОВ «М-Дизайн»; дослідити стан делегування повноважень та відповідальності в ТОВ «М-Дизайн» та надати рекомендації щодо їх удосконалення. Базою дослідження обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «М-Дизайн». Для досягнення поставленої мети були використані загальнонаукові методи: порівняльний аналіз, системний підхід, табличне та графічне зображення даних. Матеріалами для дослідження стали спеціальна література з проблеми делегування повноважень та відповідальності, тайм-менеджменту, фінансова звітність підприємства.