0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Удосконалення системи управління персоналом ЗАТ ”Житомирські ласощі (ID:600412)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 131
Рік виконання: 2010
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП....................................................................................................................... РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ……………………………………………………. 1.1. Мотивація праці у стратегії управління людськими ресурсами підприємства………………………………………………………………….. 1.2. Еволюція поглядів на систему мотивації...…………………………………. 1.3. Принципи, фактори та методи мотивації працівників…………………….. 1.4. Нормативно-законодавчі акти з проблеми мотивації персоналу…………. РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ НА ЗАТ “ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ”................................................................................. 2.1. Оцінка підприємства як суб’єкта господарювання....................................... 2.2. Характеристика фінансового та майнового стану ЗАТ ”Житомирські ласощі”....................................................................................................................... 2.3. Сучасний стан управління мотивацією працівників підприємства............. 2.4. Аналіз ефективності існуючої системи мотивації підприємства…………. РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ЗАТ “ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ”................................................ 3.1. Перспективні напрями удосконалення системи мотивації працівників..... 3.2. Розробка мотиваційної програми підприємства............................................ 3.3. Розрахунок ефективності запропонованих заходів………………………... ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ............................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…...…………………………………….. ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
В умовах перехідної економіки зростає необхідність впровадження в життя системи мотиваційного забезпечення соціально-економічних процесів, суть яких полягає в науковій розробці проблем, пов'язаних з пошуком ефективних моделей функціонування мотиваційної системи. В економічній літературі, як правило, знаходить відображення дослідження мотиваційних механізмів лише стосовно деяких видів економічної діяльності. Цілісне розуміння мотивації як складного соціально-економічного феномену, що визначає характер економічної діяльності та соціально-трудових відносин, вплив зовнішніх факторів, як чинників, які визначають ефективну трудову, підприємницьку та менеджерську діяльність, взаємодію та взаємовплив структур поведінки соціальних та економічних суб'єктів, є недостатньо дослідженими проблемами, які не стали поки що предметом ретельних наукових розробок. Системний підхід до вирішення комплексу питань мотиваційного спрямування викликає необхідність формування концепції мотиваційного забезпечення реформування економічної діяльності та соціально-трудових відносин, яка створює теоретичне підґрунтя та визначає практичні кроки щодо перетворення розрізненої сукупності спонукальних заходів в системно упорядковане мотиваційне середовище. Саме тому вивчення питань мотивації працівників є дуже важливою темою дослідження, яка заслуговує бути предметом розгляду дипломної роботи. Актуальність роботи обумовлена також тим, що, незважаючи на існування досліджень відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких слід зазначити М.Армстронга, О.Єгоршина, Н.Гавкалову, Дж.Лафту, М.Нагорську, А.Чухно, Беседіна В.Н., Волгіна Н.А., Карташова С.А., Коваленко Н.Я., Крушельницьку О. В., Левченко О. М., Нікіфорова А.А., Савченко В. А. та ін., питання, пов’язані з підвищенням соціально-економічної ефективності мотивації персоналу з теоретичної і практичної точок зору є відкритими для подальших розробок. Метою дослідження є узагальнення теоретичних і методологічних положень, пов’язаних з підвищенням ефективності управління людськими ресурсами підприємства на основі дієвої мотивації, аналіз сучасного стану управління персоналом на підприємстві, основних проблем мотивації та розробка пропозицій щодо удосконалення управління мотиваційною системою. Відповідно до поставленої мети дослідження можна виділити наступні завдання: – розглянути сутність мотивації працівників, її місце в системі управління персоналом; – вивчити еволюцію наукових поглядів на сутність, задачі, принципи, методи мотивації праці; – розглянути основні принципи та методи ефективного стимулювання праці; – вивчити основні нормативно-законодавчі акти з питань мотивації праці; – дослідити сучасний стан управління мотивацією персоналу у ЗАТ”Житомирські ласощі”, проаналізувати формування кадрового потенціалу та його використання; – дати оцінку ефективності системи управління мотивацією праці персоналу підприємства; – визначити напрями удосконалення системи мотивації праці персоналу підприємства та розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів. Об'єктом дослідження дипломної роботи є процеси забезпечення соціально-економічної ефективності управління мотивацією персоналу у ЗАТ ”Житомирські ласощі”. Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні й практичні аспекти управління мотивацією працівників підприємства. У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи управління мотивацією персоналу, суть, завдання, методи та основні принципи, еволюція наукових поглядів на теорію мотивації. У другому розділі проведено аналіз методологічних основ мотивації праці персоналу та практика їх використання у ЗАТ ”Житомирські ласощі”. У третьому розділі визначено напрями підвищення економічної ефективності системи мотивації працівників. Методичною основою дослідження дипломної роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку та взаємозв’язку. У роботі було використано загальнонаукові методи дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи.