0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління мотивацією в сучасній організації (ТОВ «Фоззі-Фуд») (ID:690572)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 97
Рік виконання: 2015
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві в умовах конкурентного середовища 6 1.1 Огляд вітчизняних та зарубіжних концепцій на мотивацію трудової діяльності працівників 6 1.2 Методологічні основи впливу мотивації трудової діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринкової економіки 21 Висновки до розділу 39 Розділ 2. Дослідження впливу мотивації трудової діяльності персоналу на ТОВ «Фоззі-Фуд» 40 2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності досліджуваного підприємства 40 2.2 Аналіз мотивації трудової діяльності на ТОВ «Фоззі-Фуд» 53 2.3 Оцінка мотиваційного потенціалу досліджуваного підприємства в конкурентному середовищі 58 Висновки до розділу 61 Розділ 3. Напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності на ТОВ «Фоззі-Фуд» 63 3.1 Обґрунтування шляхів вдосконалення мотивації трудової діяльності ТОВ «Фоззі-Фуд» 63 3.2 Пропозиції та рекомендації щодо подальшого вдосконалення мотивації діяльності працівників на досліджуваному підприємстві 78 Висновки до розділу 84 Висновки і пропозиції 85 Список використаних джерел 89
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання питання мотивації праці стає дуже важливим. Відсутність дієвих стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей, нереалізовані мрії про покращення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм положенням у суспільстві. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому. Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави, одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових ресурсів. Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває можливості реалізувати свої можливості на світовому рівні. Та найголовніше, використання ефективної мотиваційної моделі на підприємстві свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до власних працівників, а отже, і про піклування про їх матеріальне і соціальне становище. Імідж будь-якого підприємства чи організації визначається на сам перед належним відношенням до всіх членів трудового колективу, а успіх підприємству гарантовано, якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для практичного використання різних методів мотивації і не лише матеріальне стимулювання. Поблеми мотивації трудової діяльності персоналу та створення мотиваційного механізму займають чільне місце в менеджменті і досліджувалися багатьма вченими. Свої роботи проблемам мотивації трудової діяльності присвятили такі вчені: А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Д. Мак-Грегор, М. Туган-Барановський, А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, В. Врум, Л. Портер та інші. Аналіз публікацій вітчизняних вчених за останні роки свідчить про зростаюче розуміння того, що підвищення конкурентоспроможності національної економіки є неможливим без формування конкурентоспроможності робочої сили, без створення мотивації, адекватної певному етапі ринкових перетворень і завданням зміцнення конкурентних позицій держави в світі. Проблеми мотивації і розвитку людського капіталу в ринкових умовах стали об’єктом уваги А. Колта, Д. Богині, О. Крушельницької, С. Корецької, М. Семеникіної та інших українських вчених. Метою даної роботи є комплексне дослідження основних напрямів мотивації праці, огляд основних методичних підходів та розробка на основі проведеного дослідження практичних шляхів вдосконалення мотивації праці в системі управління підприємством. Основними завданнями роботи є: розглянути теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності персоналу; розкрити методологію мотивації персоналу в конкурентному середовищі; розробити рекомендації щодо удосконалення мотивації трудової діяльності персоналу. Об’єктом дослідження є ТОВ «Фоззі-Фуд». Предметом дослідження є мотивація трудової діяльності персоналу та її вплив на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринку. Cтруктура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі дана загальна оцінка мотивації праці, описано основні теорії та погляди дослідників і вчених щодо мотивації праці як робітників так і керівників підприємств. Другий розділ роботи присвячений аналізу фінансово-економічного стану ТОВ «Фоззі-Фуд», зокрема аналізу мотивації праці на підприємстві. В даному розділі дана оцінка як мотивації трудової діяльності, так і мотиваційному потенуіалу підприємства. В третьому розділі зазначаються напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності на ТОВ «Фоззі-Фуд», зокрема впровадження нової мотиваційної моделі.