0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Виконання комплексу кадастрових робіт при інвентаризації земель поза межами населеного пункту с.Бабухів Рогатинського району, Івано-Франківської області. (ID:262973)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 100
Рік виконання: 2014
Вартість: 7000
Купити цю роботу
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………..….... 1. Загальні положення………………………………………………………….. 1. Фізико-географічна характеристика району робіт……………….………. 1.2 Правові основи проведення інвентаризації земель………………………… 1.3 Оформлення матеріалів державної інвентаризації земель…………………. 1.4 Державна експертиза землевпорядної документації із інвентаризації земель ………………………………………………………………………………… 1.5 Проблеми і процес інвентаризації земель населених пунктів…………….. 2. Створення планової геодезичної основи на об’єкті…………………………' 2.1 Державна геодезична мережа України……………………………………… 2.2 Геодезичне забезпечення інвентаризації земель населених пунктів………………………………………………………………….………... 2.3Проведення вишукувальних та топографо-геодезичних робіт……………..… 3. Кадастрові роботи з інвентаризації земель…………………………………….. З.1 Порядок проведення інвентаризації земель………………………………… 3.2 Матеріали, використані під час складання технічної документації………. 3.3 Опис об’єкта інвентаризації............................................................................. 3.4 Склад виконаних робіт із землеустрою…………………………………….. 3.4.1Створення обмінного файлу XML……………………………………… 4. Економіка та організація робіт…………………………………………………. 4.1 Розробка технологічної схеми робіт на об'єкті…………………………….. 4.2 Опис робіт……………………………………………………………………. 4.2.1 Складання технічного проекту…………………………………………. 4.2.2 Рекогностування пунктів полігонометрії 1-го і 2-го розрядів………... 4.2.3 Виготовлення центрів полігонометрії 1-го і 2-го розрядів, У15Н…… 4.2.4 Закладання центрів на пунктах полігонометрії 1-го і 2-го розрядів…. 4.2.5 Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 1-го і 2-го розрядів …………………………………………………………………………… 4.2.6 Тахеометрична зйомка місцевості в масштабі 1:5000 з висотою перерізу рельєфу 1м…………………………………………………………….. 4.2.7 Вирівнювання координат на персональному комп’ютері………..… 4.2.8. Складання, викреслювання кадастрового плану меж земельної ділянки……………………………………………………………………………… 4.2.9.Складання технічного звіту……………………………………………... 4.3 Підрахунок обсягів робіт та затрат часу на виконання робіт……………… 4.4 Складання кошторису…………………………………………………………. 4.5 Складання календарного графіка робіт………………………………………. 5. Охорона праці……………………………………………………………………… 5.1 Стан охорони праці…………………………………………………………… 5.2 Забезпечення нормальних умов праці на робочих місця………………….. 5.3 Розробка санітарно-гігієнічних параметрів робочої зони…………………. 5.3.1 Забезпечення необхідного мікроклімату у приміщеннях з ПК ………. 5.3.2 Освітлення приміщень і робочих місць ПК……………………………. 5.3.3 Забезпечення захисту від шуму………………………………………… 5.3.4 Захист від електромагнітних випромінювань і електростатичних полів………………………………………………………………………………… 5.4 Пожежна безпека……………………………………………………………... 5.5 Аналіз небезпечних ситуацій і шкідливих факторів при проведенні інженерно-геодезичних, землевпорядних та камеральних робіт……………….. 5.6 Охорона навколишньго середовища…………………………………………. Висновок……………………………………………………………………………. Списоквикористаних джерел……………………………………………………… Додатки Біографічна довідка
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Основне місце в системі управління земельними ресурсами будь-якої держави займає землеустрій із своїми функціями та завданнями, землевпорядними організаціями, структурою та видами документації. Як відомо, через систему землеустрою здійснюються основні функції із управління земельними ресурсами: облік і оцінка земель, планування і організація раціонального використання земель та їх охорона. Державну політику використання і охорони земель визначає система правових, організаційних, економічних та інших заходів, що мають природоохоронний, ресурсозберігаючий і відтворювальний характер. Зокрема, проводиться інвентаризація земель, закріплених за населеними пунктами, промисловими підприємствами, підприємствами, установами та організаціями транспорту, зв’язку, оборони, лісового фонду, інших земель та виявляються площі, що їх використовують не раціонально або не за цільовим призначенням; визначають землі що належать до загальнодержавної і комунальної власності; резервуються землі для науково-дослідних робіт і спеціалізованого сільськогосподарського виробництва, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; створюється державний реабілітаційний фонд земель з угідь, що потребують вжиття заходів для відновлення їхньої родючості; здійснюється кадастрова оцінка земель, розробляється науково-методична і нормативна документація з визначення базових цін на землю; створюється державна система управління якістю земельних ресурсів і визначається її місце в органах державного управління, а також визначається принципи розмежування обов’язків держави, землевласників і землекористувачів щодо охорони земельних ресурсів; впроваджується ґрунтозахисна система землеробства; розробляються проекти з контурно-меліоративною організацією територій, відповідно до яких проводяться роботи щодо створення захисних лісових насаджень, будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд і забезпечується їх необхідна експлуатація. Проведення земельної реформи пов’язане зі зміною форми власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків. Виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування. Основною метою земельної реформи є забезпечення ефективного використання та підвищення цінностей земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального інвестиційного і виробничого потенціалів землі. Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт із землеустрою, створити автоматизований державний банк даних власників землі і землекористувачів, визначити напрями і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання за нераціональне використання землі та якісний склад грунтів, матеріально й морально зацікавити їх у здійснені заходів щодо захисту й відтворення продуктивної сили землі.