0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

«РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ» (ID:692933)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Інформатика
Сторінок: 54
Рік виконання: 2022
Вартість: 5000
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Завдання на кваліфікаційну роботу ………………...………………………….2 Реферат……………………………………………………………………………4 Summary…………………………………………………………………………..5 1. Теоретичні особливості використання методу проєктів на уроках інформатики ...………………………………………………………………….12 1.1 Метод проєктів: поняття та види...............................................................12 1.2 Методологічна сутність методу проєктів.................................................14 2. Особливості використання методу проєктів на уроках інформатики.......21 2.2 Специфіка методики навчання інформатики у закладах загальної середньої освіти ...............................................................................................21 2.3.Особливості використання методу проєктів на уроках інформатики....22 3.Розробка методики проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень....................................................................................27 3.1 Добір електронних освітніх ресурсів........................................................27 3.2 Методика проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень...........................................................................................................41 Висновки...........................................................................................................49 Перелік посилань..............................................................................................50 Додаток А Конспект Уроку.............................................................................52
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність дослідження. Всесвітня пандемія COVID-19 призвела до глобальних соціально-економічних наслідків які внесли корективи в життя кожної людини на планеті. Екстрене дистанційне навчання в Україні з березня 2020 року та по нинішній час змусило змінити погляди на систему освіти загалом. Вчителі та учні були змушенні продовжувати освітню діяльність з використанням дистанційних технологій. Під час освітнього процесу використовувалися засоби дистанційної освіти які спиралися на стандартні методи навчання та освітні технології, які здебільшого були націлені на очну форму освіти та групову роботу учнів у класі. Сьогодні дуже гостро постає питання розробки стандарту загальної середньої освіти в умовах карантинних обмежень та перегляду методико-педагогічного та організаційного змісту навчання учнів з використанням комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів. Під час переходу від концепції функціональної підготовки до концепція розвитку особистості яка спирається на дитино-центризм та індивідуалізацію навчання, освітяни повинні також враховувати, здатність учня утворювати соціальні зв’язки та вміти співпрацювати у команді для вирішення групових завдань використовуючи при цьому свої власні, конкретні можливості. Важливим фактором у цьому напрямку розвитку освіти є формування в учнів умінь вчитися і самостійно і через групову співпрацю, розвивати навички освітньої діяльності з використанням сучасних і перспективних інтернет-ресурсів. На наш погляд методом який ефективно поєднує у собі вище зазначені освітні завдання і в рамках викладання курсу інформатики відповідно - є метод проєктного навчання. Історія виникнення та практичне застосування методу проєктів починається в США у першій половині ХХ століття. Його розробку здійснювали: «В. Кілпатрик, Дж. Дьюї, Д. Каттерік, Д. Снезден, А. Папандреу, В. Монда а згодом особливості використання у навчальному процесі вивчали вітчизняні педагоги К. Баханов, О. Пєхота, Т. Кручиніна, А. Касперський, та ін.» Дотепер проєктна діяльність учнів під час екстреної дистанційної освіти в умовах карантинних обмежень загалом, і на уроках інформатики зокрема, не отримала необхідного теоретичного обґрунтування та експериментального вивчення. На сьогодні продовжується методологічна розробка, почала формуватися практика сучасної проєктної освіти, однак залишається ще багато нерозв’язаних проблем: немає єдиного загальноприйнятого погляду на навчальний проєкт, як на ефективний метод який можна використовувати під час освітньої діяльності з використанням дистанційних технологій у закладах загальної середньої освіти. Головною превагою методу проєктів на нашу думку є те, що він не тільки надає теоретичні знання, а стимулює учнів застосовувати свої індивідуальні можливості та навички, співпрацюючи з групою, для створення нового творчого,інтелектуального або матеріального продукту. Саме тому актуальнicть дocлiджeння oбумoвлeна:  зростаючими вимoгами дeржави i cуcпiльcтва в умовах пандемії COVID-19, дo підвищення якості та eфeктивнocтi екстреної дистанційної освіти у закладах загальної середньої освіти;  нeoбхiднicтю удocкoналeння cиcтeми дистанційного навчання.  відсутністю єдиного загальноприйнятого погляду на навчальний проєкт.  нecтачeю тeoрeтичних i практичних праць щoдo вивчeння методик проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень. Об’єкт: проєктне навчання. Предмет: теоретична розробка методики проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень. Мета роботи – розробити методику проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень спираючись на проаналізовані та систематизовані теоретичні особливості використання методу проєктів як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики під час дистанційної освіти. На основі висунутої мети були поставлені наступні завдання:  здійснити теоретичний аналіз навчально-методичної та психолого-педагогічної літератури яка пов’язана з темою дослідження; визначити сутність проєктної технології навчання, розкрити зміст основних понять дослідження;  виявити особливості використання методу проєктів на уроках інформатики;  обґрунтувати актуальність впровадження технології проєктного навчання при викладанні інформатики у системі середньої загальної освіти в умовах карантинних обмежень;  розробити методику проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень. Для вирішення поставлених цілей і завдань, відповідно до об'єкта і предмета були використані наступні методи дослідження: Теоретичні: системний і порівняльний аналіз психолого-педагогічної і науково-методичної літератури з проблем дослідження; синтез і систематизація науково-теоретичних положень. Емпіричні: обсерваційні (спостереження за освітнім процесом у школі під час карантинних обмежень, узагальнення педагогічного досвіду використання засобів дистанційної освіти вчителів інформатики). Наукова новизна дипломної роботи полягає в конкретизації та систематизації методів та засобів проєктної технології навчання інформатики в умовах карантинних обмежень. Розкриття особливостей використання методики викладання інформатики у закладах загальної середньої освіти під час екстреного дистанційного навчання. Практичне значення даної роботи полягає в тому, що розробка методики проєктного навчання інформатики в умовах карантинних обмежень може служити важливим матеріалом для покращення якості та урізноманітнення засобів викладання інформатики в закладах загальної середньої освіти в умовах екстреної дистанційної освіти.