0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Система постачання на підприємстві (ID:247808)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Логіка
Сторінок: 63
Рік виконання: 2018
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Економічна сутність процесу постачання на підприємстві 5 1.2. Організація системи постачання на підприємстві 8 1.3. Особливості логістики постачання на підприємствах АПК 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ НА ПрAТ «ТЕРНOПIЛЬCЬКИЙ МOЛOКOЗAВOД» 18 2.1. Зaгaльнa хaрaктериcтикa пiдприємcтвa ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд» 18 2.2. Aнaлiз вирoбничo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд» 23 2.3. Дослідження логістичних процесів на ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд» під час постачання сировини та транспортування продукції 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ НА ПрAТ «ТЕРНOПIЛЬCЬКИЙ МOЛOКOЗAВOД» 38 3.1. Напрями оптимізації системи постачання на ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд» 38 3.2. Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS 42 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Проблема оптимізації економічних взаємовідносин логістики постачання аграрних підприємств має місце як на рівні виробництва, на рівні переробки, так і на рівні трансакцій між цими секторами. Основне завдання полягає у визначенні основних шляхів удосконалення системи економічних взаємовідносин між усіма учасниками технологічного ланцюга виготовлення кінцевої продукції аграрних підприємств з метою підвищення соціально-економічної ефективності цього процесу з врахуванням особливостей цих взаємовідносин у цій сфері економіки. Актуальність теми обумовлена тими потенційними можливостями підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств, які несе в собі логістичний підхід до управління системою постачання. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти класичної логістики викладені у працях Д. Бауерсокса, Д. Клоса, М. Лін- дерса, М. Окландера, Д. Уотерса, К. Лайнос, М. Джиллингем, Є. Крикавського, Н. Чухрай, Н. Чорнописької та ін. На сучасному етапі розвитку аграрної науки приділяється багато уваги як теоретичним проблемам розвитку логістичної діяльності, так практичним аспектам її функціонування. Питання розвитку логістичної діяльності підприємств АПК досліджували О. Величко, Т. Косарева, В. Перебийніс, І. Смир¬нов, Н. Струк, В. Смиричинський, О. Сумець та інші. Метою дослідження є вивченняі основ управління та вдосконалення системи постачання на підприємстві. Виходячи з поставленої мети, у роботі поставлені такі завдання: • вивчити суть процесу постачання на підприємстві; • розглянути організацію системи постачання на підприємстві • досдідити особливості логістики постачання на підприємствах АПК; • дати загальну характеристику підприємства ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд»; • проаналізувати вирoбничo-гocпoдaрcьку дiяльніcтб ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд»; • дослідити логістичні процеси на ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд» під час постачання сировини та транспортування продукції; • надати пропозиції щодо напрямів оптимізації системи постачання на ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд»; • визначити заходи щодо модернізації складських приміщень підприємства на базі WMS. Об’єктом дослідження є процесуправління системою постачання на підприємстві на ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління системою постачання на підприємстві. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. 2.3. Дослідження логістичних процесів на ПрAТ «Тернoпiльcький мoлoкoзaвoд» під час постачання сировини та транспортування продукції Основна частина постачальників сировини ПрАТ "Тернопільський молокозавод" – це фермерські господарства. Сировину для виробництва на підприємство ПрАТ «Молокія» Тернопільський молокозавод поставляють із сільської місцевості. Найбільший обсяг виробництва на підприємстві у весняно-осінній період, за рахунок того, що в цей час виробляється більше сировини. Сировину доставляють лише із сіл Тернопільської області, так як ТМ «Молокія» – це молочні продукти коротких термінів зберігання стабільно високої якості з максимальним збереженням цінних природних властивостей молока без шкідливих домішок. Високу якість продукції ТМ "Молокія" забезпечують насамперед завдяки високій якості сировини, яку отримують із фермерських господарств. Одне з таких ТОВ "Бучачагрохлібпром" у с. Соколів Бучацького району. Тут отримують високі надої молока завдяки сучасному обладнанню, відповідному догляду за тваринами, німецьким технологіям. Кожна корова дає в середньому приблизно 25 літрів молока на день. Зараз на фермі знаходиться близько 1000 дійних корів на безприв’язному утриманні. Усі корови, і навіть новонароджені телята, у господарстві мають відповідні номери у вухах та індивідуальний вмонтований у нашийник чіп, за його допомогою ведеться комп’ютерний облік кожної тварини: кількість надоїв, стан здоров’я, вік та інше. У спеціальному механізованому залі одночасно доять 28 корів, які обслуговує лише три оператори. Щоб у систему потрапило відбірне молоко, проводять обов’язкову обробки вимені та інші необхідні гігієнічні процедури. По завершенню доїння – вим’я корів обробляють йодним розчином, щоб запобігти виникненню запальних процесів. Свіжовидоєне молоко безпосередньо від корови відразу потрапляє у спеціальну ємність, де охолоджується до температури не вище +4℃ . Безконтактне доїння, німецьке обладнання та відповідні температурні умови забезпечують якість сировини якнайдовше. Щодня молоковози ПрАТ "Тернопільський молокозавод" доставляють охолоджене молоко на завод у цех по прийому сировини [38]. ПрАТ «Молокія» Тернопільський молокозавод використовує сучасне обладнання, завдяки чому мінімізується контакт сировини, яка постачається від фермерських господарств, з навколишнім середовищем. В загальному підприємство ПрАТ «Молокія» Тернопільський молокозавод працює успішно, використовує усі методи для забезпечення потреб споживачів і одержання вищого прибутку та кращої організації виробництва; реалізовує свою продукцію не лише на національному, але і на міжнародному ринку товарів та шукає нові ринки збуту власної продукції. На ультразвуковому аналізаторі Ekomilk Total перевіряють склад молока: вміст жиру, білку, кислотність, температуру, масову частку білку методом К’єльдаля. На обладнанні компанії «GEA Westfalia Separator GmbH» (Німеччина) молоко очищується новітнім способом, а низькотемпературна пастеризація «FRESH MILK» максимально зберігає його поживні властивості. В бактофузі молоко очищується до 92% вегетативних та до 96% спорових бактерій [38]. На складі готової продукції підтримується температура близько +5°C. Щоденна доставка продукції здійснюється через власні регіональні центри дистрибуції. ПрАТ «Молокія» Тернопільський молокозаод реалізовує свою продукцію через свої фірмові магазини, один з яких знаходиться поряд з самим заводом. Такі магазини є у місті Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Києві, Житомирі та інших містах України. Продукцію ТМ «Молокія» можна придбати у 14 областях України. Підприємство ПрАТ «Молокія» Тернопільський молокозавод виготовляє широкий асортимент продукції, тому будується система постачання, використовуючи різні канали розподілу: частину продукції підприємство реалізовує напряму або безпосередньо через власні торгові точки в різних містах України. Поліпшення організації постачання продовольчої продукцією роздрібної торгівлі на основі логістики, менеджменту і сучасних маркетингових технологій - основа ефективнсті роботи збуту, і зокрема підвищення результатів фінансової діяльності, зростання товарообігу, своєчасного поповнення товарних запасів, оборотності оборотних коштів. Стримуючим фактором у реалізації продоволь ства є обробка продукції (сортування, фасування й упакування). В даний час через нестачу фінансових коштів для механізац ії процесу сортування та фасуванняֺ продукції в основному виробляється вручну. Наприклад, витрати на ручне сортування складають 25% від собівартості реалізації продукції. Разом з тим підвищення ефективності використання складів і сховищ, технологічного обладнання має великий вплив на фінансові показники. Цьому сприяє і раціональне використання матеріально-технічної бази зберігання продукції, збільшення оборотності місткості складів та сховищ. Оборотність ємності складів і сховищ визначається відношенням кількості реалізованої продукції до ємності сховищ в тоннах. Накладні витрати по завезенню, зберіганню і реалізації включають окремі статті витрат, які майже не залежать від експлуатації складів і і сховищ. До них відносяться витрати на орендну плату, утримання приміщень, поточний ремонт, амортизаційні відрахування та ін. Між величиною зазначених витрат і оборотністю ємності складів і сховищ існує певна залежність: витрати обігу на 1 тонну реалізованої продукції тим менше, чим більше оборотність ємності складів і сховищ . Зниження витрат обігу при реалізації продукції можна домогтися при правильній організації всіх процесів: завезення, підготовки продукції для зберігання та її реалізації.