066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ID:139370)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Інше
Сторінок: 72
Рік виконання: 2015
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Загальна соціально-економічна характеристика Харківської області 1.1. Історія, територіальний та адміністративний устрій Харківської області. 1.2. Соціально – економічний стан Харківщини РОЗДІЛ ІІ. Соціальна сфера та її розвиток в Харківській області 2.1 Провідні показники соціального розвитку 2.2. Зайнятість та ринок праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
В роботі 13 рисунків, 3 таблиці, 17 додатків ВСТУП Соціально-економічний розвиток країн світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. Держава в першу чергу повинна створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було довгим, здоровим і наповненим творчістю. Найважливішим завданням розвитку українського суспільства є підвищення якості управління соціально-економічним розвитком держави і регіонів. Ефективна державна політика, спрямована на забезпечення досягнення відповідного життєвого рівня населення, може бути реалізована лише за умови всебічного врахування системної дії комплексу соціально-економічних чинників, та застосування повної та репрезентативної системи показників оцінки рівня життя. Перебудова структури економіки – найважливіше стратегічне завдання соціального розвитку регіону. Як би не розвивались ринкові відносини, досягти істотного економічного зростання ......... Нині Харківський регіон, як і вся Україна в цілому, перебуває в найглибшій за всю історію економічній, політичній і соціальній кризі. Дестабілізація ситуації в Донецькій та Луганській областях украй негативно вплинула на соціально-економічний розвиток Харківської області, як прикордонної області, через руйнацію зовнішніх ........ ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.1. Історія, територіальний та адміністративний устрій Харківської області. Харківська область (Харківщина) утворена 27 лютого 1932 року. Територія Харківщини вважається центром східноукраїнських земель, древня історія якої бере свій початок у давній давнині. В VII - X ст. частина Харківської області входила до складу Хазарського каганату. В XIII столітті територія області піддалася навалі татаро-монголів, та тривалий час залишалася малозаселеною. Лише наприкінці XV століття тут з'являються селяни. Із середини XVII в. почалося масове заселення області. В 1654 році було засноване місто Харків на злитті рік Харків і Лопань, що став центром Слобожанщини. В 1765 році була створена Слободсько-Українська губернія, у 1780 році - Слободсько-Українська губернія була перетворена в Харківське намісництво, центром якої став Харків. В 1796 році на місці намісництва була відтворена Слободсько-Українська губернія, що одержала в 1835 році назву Харківської. З 1919 по 1934 роки Харків був столицею УРСР. Харківщина розташована на північному сході України. На півночі й північному сході вона межує із Білгородською областю Росії, на сході - з Луганською, на південно-сході - з Донецькою, на південно-заході - із Дніпропетровською, на заході й північно-заході - з Полтавською й Сумською областями України. Територія - 31.4 тисячі кв.км (5,2% від території України). Довжина: з півночі на південь - 210 км, зі сходу на захід - 220 км. Рельєф області являє собою хвилясту рівнину з легким нахилом у південно-західному (до басейну Дніпра) і в південно-східному (до басейну Дону) напрямках. Головна водна артерія - Сіверський Донець - є правим припливом Дону. Серед інших рік найбільшими є Оскол, Уди, Берека. Загальна довжина 867 водотоків становить 6.4 тисячі км. Харківська область - одна із самих урбанізованих в Україні. Система міст області пройшла складну історію формування й істотно відрізняється від міських систем інших областей країни. Це насамперед стосується їхньої розмірності. Відповідно до прийнятої в Україні класифікації міст по їхній людності в області ..................... 1.2. Соціально – економічний стан Харківщини В системі критеріїв регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації визначальними є рівні: - зайнятості населення; - підприємницької діяльності; - відтворення трудового потенціалу; - соціальної інфраструктури; - екологічної безпеки. Особливу значимість в системі сталого соціально-економічного розвитку регіону має задоволення потреб та інтересів населення, адже вони виступають рушіями дій та вчинків людини, формуючи систему економічних відносин. Ступінь забезпеченості різних груп населення регіонів повинен визначатися за такими критеріями, як рівень задоволення матеріальним станом, працею та професією, житловими умовами, послугами охорони здоров'я, становищем у сім'ї. Харківська область – одна з найбільш промислово розвинутих областей України, в якій представлені практично всі види економічної діяльності. Її територія займає 5,2%, чисельність населення – 6,02%, валовий регіональний продукт – 6,26%, прямі іноземні інвестиції – 5,13% від цих показників по Україні у 2009 році [1,3]. Регіональні особливості економічного та соціального розвитку Харківської області у 2014 – 2015 роках зумовлені низкою факторів, зокрема: - прикордонне розташування регіону; - близькість зони бойових дій на частині територій Донецької та Луганської областей; - переселення населення із зони бойових дій; - переміщення частини промислових виробництв із зони бойових дій. Прикордонне розташування Харківської області щодо Російської федерації протягом пострадянського періоду зумовлювало тісні економічні зв’язки двох держав, так і прикордонних регіонів: Харківської та Білгородської і Ростовської областей РФ. Окрім торгівельних та виробничих зв’язків спостерігалися також потоки інвестицій в обидва боки, що в свою чергу, відбивалося на всі галузі промисловості. Крім того, регіон став мало привабливим для іноземних інвесторів через збільшення ризиків інвестування. Згідно зі Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року [3], з науково-технологічної та інноваційної компоненти сталого розвитку області в першу чергу необхідно вирішувати наступні проблеми: ....... РОЗДІЛ 11 СОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА ЇЇ РОЗВИТОК В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2.1 Провідні показники соціального розвитку Що таке якість життя? Людей насамперед цікавлять речі, які безпосередньо впливають на їх життя: можливість знайти роботу або відкрити свій бізнес, скористатися послугами гарного лікаря, дихати чистим повітрям. Вони об’єднуються у поняття якості життя. Забезпечення високої якості життя населення – основний критерій оцінки ефективності влади, який довгий час лишався неусвідомленим та ігнорувався. Для досягнення цієї мети необхідно перетворити концепцію якості життя на засіб державної політики, зробити її основою для визначення політичних пріоритетів, планування та оцінки їх досягнення. Першим кроком до поліпшення якості життя є її оцінка. На жаль, не всі умови якості життя можна змінити засобами державної політики: географічне розташування, клімат, ландшафт, забезпеченість природними ресурсами. Для оцінки якості життя та формування державної політики з її поліпшення принципове значення мають ті складові якості життя, що можуть бути змінені політичними засобами. В Україні з 1 січня 2015 року було встановлено основні державні гарантії, які безумовно додержуються в Харківській області. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2015 року становить - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: - дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень; - дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень; - працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;............................
Інші роботи з даної категорії: