0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Вивчення впливу калійних добрив на продуктивність і якість ріпаку озимого на чорноземах опідзолених в умовах Західного Лісостепу (ID:602082)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Інше
Сторінок: 136
Рік виконання: 2013
Вартість: 2500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП .…………………………………………………………………………. 5 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………………. 7 1.1. Народногосподарське значення пшениці озимої……………………… 7 1.2. Вплив біологічних особливостей пшениці озимої на формування урожаю…………………………………………………………………….… 10 1.3. Вплив систем удобрення на продуктивність та якість зерна пшениці озимої .………………………………………………………………………. 14 1.4.Вплив вапнування на продуктивність та якість зерна пшениці озимої. 18 1.5. Доломітове борошно та його вплив на пшеницю озиму……………… 21 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ……………….. 26 2.1. Характеристика об’єкту досліджень……………………………………. 26 2.2. Схема досліду……………………………………………………………. 28 2.3. Ґрунтові умов .…………………………………………………………… 29 2.4. Кліматичні умови на період проведення досліджень ………………… 32 2.5. Методики проведення досліджень ..…………………………………… 40 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………….. 42 3.1. Продуктивність пшениці озимої………………………………………... 42 3.1.1. Вплив доломітового борошна на ріст і розвиток рослин пшениці озимої ..…………………………………………………………………… 42 3.1.2. Вплив доломітового борошна на врожайність і продуктивність пшениці озимої…………………………………………………………… 53 3.1.3. Вплив доломітового борошна на якість зерна озимої пшениці… 56 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ .…………………………………………. 64 4.1. Основні економічні показники вирощування пшениці озимої ……….. 65 4.2. Порядок розрахунків…………………………………………………….. 65 5.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА………………………… 73 5.1. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів……………. 74 5.2. Вплив сільськогосподарської діяльності на навколишнє середовище.. 75 5.3.Забруднення природних водоймищ при використанні добрив та меліорантів ..………………………………………………………………… 80 5.4. Забруднення повітря при використанні добрив та меліорантів ………. 82 5.5. Забруднення ґрунту при використанні добрив та меліорантів .……… 82 5.6. Вплив добрив та меліорантів на флору і фауну……………………….. 83 5.7. Новітні підходи до вирішення проблем земельних ресурсів………….. 84 6. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ……. 87 6.1. Система організації охорони праці в Інституті сільського господарства Західного Полісся…………………………………………… 87 6.2. Соціальне страхування працівників……………………………………. 90 6.3. Безпека праці при технологічних процесах пов'язаних з вирощуванням пшениці озимої …………………………………………… 91 6.4. Підготовка поля до обробітку ґрунту ………………………………….. 92 6.5. Безпека праці при обробітку ґрунту……………………………………. 92 6.6. Безпека праці при внесенні добрив ……………………………………. 93 6.7. Безпека праці при виконанні посадочно-посівних робіт……………… 94 6.8. Безпека праці при роботі з мінеральними добривами і пестицидами… 95 6.9. Вимоги до збирання та заготівлі соломи, сіна, сінажу і силосу……… 96 6.10. Пожежна безпека ……………………………………………………… 99 6.11. Безпека у надзвичайних ситуаціях ……………………………………. 100 ВИСНОВКИ .…………………………………………………………………… 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .………………………………… 104
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
В С Т У П Серед завдань, спрямованих на піднесення аграрного сектора, велике значення мають заходи, спрямовані на подальше нарощування виробництва олійних культур. Особлива роль у цьому належить ріпаку озимому, олія з якого, завдяки унікальним біологічним і хімічним властивостям, знаходить все ширше застосування в харчуванні людей та в багатьох галузях народного господарства. Урожайність ріпаку озимого на 80% залежить від оптимально вибраної технології вирощування. Практика вирощування озимого ріпаку за інтенсивною технологією показала значний потенціал у зростанні врожаю насіння. Проте в сучасних умовах господарювання це питання залишається науковою і практичною проблемою, оскільки лімітується забезпеченням рослин елементами живлення протягом вегетації культури та значною втратою врожаю від дії шкідливих організмів. Тому підвищення ефективності виробництва ріпаку озимого можливе, насамперед, за умови дотримання всіх елементів технології вирощування, зокрема системи удобрення та комплексного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Мінеральні, в тому числі і калійні добрива є головним чинником формування врожаю ріпаку озимого. Норма внесення калійних добрив визначається з урахуванням потреби рослин у поживних речовинах, наявність їх в ґрунті відповідно до агрохімічної характеристики поля коефіцієнта їхнього використання і виносу із запланованим урожаєм. Величина дози добрива конкретизується за допомогою балансового методу, виходячи з родючості ґрунту, стану посівів і величини бажаного врожаю. В умовах західного Лісостепу на чорноземі опідзоленому слабогумусному легкосуглинковому застосування розрахункових методів доз добрив (по виносу, розрахунково-балансовий, нормативний метод) забезпечують одержання більшого врожаю. Мета роботи: вивчити ефективність різних норм внесення калійниїх добрив на культурі ріпаку озимого. Завдання роботи: -- закласти польовий дослід по вивченню ефективності різних норм калійних добрив на фоні азотно-фосфорного удобрення; - провести спостереження за ростом, розвитком і урожайністю ріпаку озимого при різних нормах удобрення; - визначити якісні показники насіння ріпаку озимого. Об'єкт досліджень: вплив різних норм калійних добрив на урожай ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу. Предмет досліджень: процеси росту, розвитку, продуктивності, формування врожайності та якості насіння ріпаку озимого на чорноземі опідзоленому слабогумусному легкосуглинковому в умовах Західного Лісостепу України при застосуванні різних норм калійних добрив. Наукова новизна: для умов Західного Лісостепу на чорноземі опідзоленому слабогумусному легкосуглинковому вперше досліджено інтенсивну технологію вирощування ріпаку озимого, яка базується на внесенні різних норм калійного удобренняня, що дозволить максимально наблизити урожайність та якість зерна у виробничих умовах до потенціальних можливостей культури. Практичне значення отриманих результатів: розроблено рекомендації виробництву щодо вирощування ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу України із використанням різних норм калійних добрив. Особистий внесок: проводив аналізи по визначенню вмісту гумусу, легкогідролізованого азоту, обмінного калію, рухомого фосфору, рН сольове, та гідролітична кислотність в зразках ґрунту, які були відібрані на дослідних ділянках; розбивка дослідної ділянки на варіанти згідно схеми досліду; посів та догляд за ріпаком озимим; проводила фенологічні спостереження та брала участь у збиранні врожаю; обробка та аналіз результатів дослідження.