066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

“Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням” (ID:311061)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Логопедія
Сторінок: 29
Рік виконання: 2019
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………...……………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ………………………………………………………………………5 1.1. Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку із заїканням……………………………………………………………………………5 1.2. Поняття казкотерапії та методи роботи з казкою ………………………………………..……………………...………………9 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯКАЗКОТЕРАПІЇ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАЇКАННЯМ…..……………..……..16 2.1. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми із заїканням ………………………………………………………16 2.2. Експериментально-дослідницька робота з використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням ………………………………………..………………………………….19 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….28
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Заїкання вважаеться найгострішою проблемою в логопедії. У звязку з цим йде постійний пошук найбільш ефективних методів корекції. Все частіше в комплексну роботу з подолання заїкання поряд з традиційними методами включаються нетрадиційні техніки, що дозволяють як безпосередньо, так і опосередковано впливати на психо – емоційний стан дитини, що заїкається, створюючи тим самим сприятливе середовище задля усунення мовного дефекту. Крім таких традиційних для логопедичної практики методів корекції як логопедичні гімнастика, вправи, ритміка, можна виділити і такий нетрадиційний метод лікування як – казкотерапія. Заїкання інтенсивно вивчається і висвітлюється в літературі. Наукова розробка проблеми заїкання у логопедії пов’язана з іменами відомих психіатрів І. Сікорського, Н. Неткачева і В. Гіляровського. Виникнення та розвиток казкотерапії пов’язують із дослідженнями вітчизняних науковців та практиків Т. Баязитової, А. Гнєздилова, Т. Грабенко, Т. ЗінкевичЄвстигнєєвої, Т. Карасьової, Г. Ніколаєвої, Д. Протасової, О. Романової, Т. Ситько, О. Тарасової, Ю. Теліжка. Розробкою цього методу в Україні в наш час займаються О. Бреусенко-Кузнецов, Г. Нижник, Д. Соколов, Л. Терлецька, Н. Цибуля та інші. Актуальність обраної теми визначається тим, що існуючі в даний час методики корекції заїкання у дошкільників в основному спрямовані на відновлення функцій мови і не враховують наявність у дітей емоційно- напруженого стану, зниження адаптивних властивостей дитини до впливу на нього навколишнього соціального середовища.Включення в традиційні логопедичні заняття психотерапевтичних методів, а саме казкотерапії, сприяє не тільки закріпленню навичок плавної мови і переносу їх в природні умови спілкування, але і впливає на особистість заїкуватого, гармонізуючи його відносини з навколишнім світом. Обʼєкт дослідження:діти дошкільного віку із заїканням. Предмет дослідження: вплив казкотерапії на дітей дошкільного віку із заїканням. Мета дослідження:теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання казкотерапії в процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням. Завдання:  проаналізувати наукові джерела з проблеми дослідження та обґрунтувати доцільність використання методу казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми із заїканням ;  розглянути поняття казкотерапії, розкрити форми та методи роботи з казкою;  експериментально дослідити та перевірити ефективність використання методу казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням. Гіпотезою дослідження виступає припущення про те, що подолання заїкання в дітей дошкільного віку відбуватиметься більш ефективно за умови застосування на заняттях методу казкотерапії. Методи дослідження:теоретичні методи :аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, визначення основних понять дослідження; узагальнення і систематизація отриманих даних; емпіричні : спостереження, бесіда, діагностування, педагогічний експеримент; математичні методи обробки експериментальних даних. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновкута списку використаних джерел (24 найменування).
Інші роботи з даної категорії: