066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Методика формування балансу бюджетної установи та його аналіз на прикладі НУВГП (ID:293453)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 71
Рік виконання: 2018
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки фінансова стійкість підприємств набуває дуже високого значення, оскільки є однією з найважливіших характеристик його фінансового стану. Забезпеченість підприємства необхідними фінансовими ресурсами, а також їх раціональне використання є основними факторами покращання виробничих показників підприємства, підвищення ефективності використання засобів та предметів праці, робочої сили, сучасних інформаційних технологій та ін. Важливість оцінки фінансової стійкості підприємств набуває особливо вагомого значення саме в період всеохоплюючої збитковості реального сектора економіки. Про даний стан говорить масова збитковість діяльності підприємств та їх банкрутство. Дослідженням питань фінансової стійкості займається багато вітчизняних та закордонних науковців, серед яких: М. Абрютіна, В. Артеменко, І. Балабанова, Б. Грабовецький, О. Кривицька, Л. Лігоненко, В. Родіонова, Г. Савицька, О. Стоянов, А. Шеремет та інші. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів оцінки фінансової стійкості та обґрунтування шляхів її забезпечення. Для досягнення цієї мети були виконані такі завдання:  визначення підходів до трактування фінансова стійкість;  розкриття показників оцінки фінансової стійкості підприємства;  узагальнення напрямів забезпечення фінансової стійкості підприємства;  проведення аналізу результатів діяльності підприємства;  проведення аналізу фінансової стійкості та ймовірності банкрутства;  обґрунтування шляхів забезпечення фінансової стійкості підприємства;  визначення впливу обґрунтованих заходів на діяльність підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади оцінювання фінансової стійкості підприємства та напрямів її забезпечення. Об’єктом дослідження Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД». Методи дослідження під час виконання роботи використовувались, як загальні методи так і спеціальні, серед яких: аналізу, синтезу, методологічного і статистичного аналізу, спостереження і порівняння, формалізації тощо. Основними джерелами інформації були праці вітчизняних та закордонних науковців, підручники, посібники, статті, офіційна інформація Державної статистичної служби та фінансова звітність ТОВ «Рівень ЛТД». Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Містить в собі 88 сторінок друкованого тексту, 19 рисунків, 25 таблиць та 37 найменувань списку використаних джерел.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Таблиця 3.1 Оцінка майнового стану НУВГП за 2017-2018рр., грн. № п/п Показники Роки Відхилення,% 2016 2017 Абсолютне (+;-) Відносне, темп росту (ТР, %) грн. % грн. % 1 Нефінансові активи 92873602 91,39 94118524 90,27 1 244 922 101,34 2 Фінансові активи 8695419 8,56 10012671 9,60 1 317 252 115,15 3 Витрати майбутніх періодів 52688 0,05 130138 0,12 77 450 247,00 Актив балансу 101 621 709 100 104 261 333 100 2 639 624 102,60 З аналізу спостерігаємо, що майновий стан НУВГП у 2017 році збільшився на 2 639 624, темп приросту становить (102,6%). Відповідно до змін баланс бюджетної установи у 2018 році складається з не фінансових активів, фінансових активів та витрат майбутніх періодів. Зростання майнового потенціалу установи позитивно впливає на ефективність діяльності установи. Нефінансові активи НУВГП за аналізований період зросли на суму 1244922 грн., що лише на 1,34% більше. Але нефінансові активи становлять найбільше питому вагу у структурі майна установи, у 2016 році їхня частка становила 91,39%, а у 2017 році – 90,27%. Фінансові активи також мають динаміку до зростання, їх темп приросту становить (155,15%). Питома вага фінансових активів у структурі балансу бюджетної установи у 2016 році становила – 8,56%, а у 2017 році – 9,6%. Витрати майбутніх періодів відображають суму витрат майбутніх періодів, які були понесені протягом поточних або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. Витрати майбутніх періодів займають мінімальну частку а структурі активу балансу НУВГП, у 2016 році їх частка становила лише 0,05%, а у 2017 році зросла до 0,12%. Для більш точного аналізу зобразимо динаміку та структуру активу балансу НУВГП на рисунках 3.1 та 3.2. Рисунок 3.1 – Динаміка майнового потенціалу НУВГП за 2016-2017 рр.