0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Методика й організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку (ID:103481)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 102
Рік виконання: 2015
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1. Загальні теоретичні основи обліку та внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку (РКОКБ) 1.1. Характеристика змісту і видів операцій з РКОКБ, принципи їх організації 1.2. Порядок відкриття рахунків клієнтів банку 1.3.Сучасний стан та особливості організації готівкового і безготівкового обігу 1.4. Нормативно-законодавче регулювання обліку і внутрішнього контролю операцій РКОКБ Розділ 2. Облікове супроводження операцій з РКОКБ 2.1. Формування положень облікової політики банку за операціями з РКОКБ 2.2. Організація обліку операцій з РКОКБ 2.3.Методика обліку операцій з РКОКБ 2.4.Перспективи розвитку бухгалтерського обліку операцій з РКОКБ (продовження змісту у частині для ознайомлення)
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ЗМІСТ стор. Вступ……………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Загальні теоретичні основи обліку та внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку…………...8 1.1. Характеристика змісту і видів операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку, принципи їх організації………………………8 1.2. Порядок відкриття рахунків клієнтів банку………………………………15 1.3.Сучасний стан та особливості організації готівкового і безготівкового обігу………………………………………………………………………………20 1.4. Нормативно-законодавче регулювання обліку і внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку…………26 Висновки до розділу 1…………………………………………………………...33 Розділ 2. Облікове супроводження операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку…………………………………………………35 2.1. Формування положень облікової політики банку за операціями з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку………………………35 2.2. Організація обліку операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку…………………………………………………………………..44 2.3.Методика обліку операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку……………………………………………………………………56 2.4.Перспективи розвитку бухгалтерського обліку операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку………………………………………68 Висновки до розділу 2………………………………………………………….71 Розділ 3. Внутрішній контроль операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку……………………………………………….75 3.1.Організація та методика внутрішньобанківського бухгалтерського контролю розрахунково-касових операцій…………………………………..75 3.2.Особливості внутрішнього адміністративного контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку………………………80 3.3.Напрями удосконалення внутрішнього контролю розрахунково-касових операцій…………………………………………………………………………..84 Висновки до розділу 3…………………………………………………………89 Висновки та пропозиції………………………………………………………..91 Список використаних джерел………………………………………………….97 Додатки………………………………………………………………………….103 ВСТУП Актуальність теми. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є однією з основних базових операцій банку, тому вони тісно пов’язані з усіма іншими. Будь-яка активна чи пасивна операція банку і надання послуг супроводжуються здійсненням платежу, а отже, розрахунковим або касовим обслуговуванням відповідного клієнта. Касові операції забезпечують рух грошових коштів на рахунках клієнтів банку. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів комерційного банку здійснюється кожною, без виключення, банківською установою, посідає одне з основних місць серед усіх банківських операцій та впливає на його конкурентоспроможність в сфері надання банківських послуг. Особливість розрахунково-касового обслуговування полягає в тому, що цей вид банківських послуг включає одразу два види банківських операцій розрахункові та касові, однак вони можуть бути об’єднані в одному договорі з клієнтом. Подібна особливість не може не вплинути на організацію обліку розрахунково-касового обслуговування клієнтів та відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку банківських установ. Банк не може успішно функціонувати в конкурентному середовищі без відповідної системи щоденного обліку всіх своїх операцій і зобов’язань, і, відповідно, лише за такої умови керівництво цієї установи постійно відстежує всі аспекти її діяльності, а отже і ризики, яким вона піддається. Бухгалтерська інформація ґрунтується на документах, які дають змогу простежити рух активів від моменту отримання дозволу на їх отримання до списання чи реалізації. Те саме стосується і пасивів – йдеться про виникнення зобов’язань та їх погашення. З огляду на вищевикладене, система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: актуальність, надійність, ефективність. Однак система бухгалтерського обліку поряд з вимогами керівництва не може функціонувати без нормативно-правового регулювання та має відповідати вимогам нормативних актів. Дослідженням проблем обліку касових операцій та розрахунково-касовим обслуговуванням займаються як вітчизняні, так і зарубіжні автори, такі як О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г.Слав'янська, Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк, І. А. Волкова та ін. Метою дослідження розкрити теоретичні і практичні питання методики й організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку, виробити науково - практичні рекомендації щодо удосконалення методики й організації обліку та внутрішнього контролю досліджуваних операцій Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - окреслити характеристику змісту і видів операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку, принципи їх організації; - розглянути порядок відкриття рахунків клієнтів банку; - розглянути сучасний стан та особливості організації готівкового і безготівкового обігу; - висвітлити нормативно-законодавче регулювання обліку і внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку; - охарактеризувати формування положень облікової політики банку за операціями з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку; - дослідити організацію обліку операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку: організацію документообігу, організацію аналітичного і синтетичного обліку, розкриття вказаних операцій за статтями фінансової звітності; - дослідити методику обліку операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку; - обґрунтувати перспективи розвитку бухгалтерського обліку операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку; - висвітлити організацію та методику внутрішньобанківського бухгалтерського контролю досліджуваних операцій; - дослідити особливості внутрішнього адміністративного контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку; - обґрунтувати напрями удосконалення внутрішнього контролю досліджуваних операцій. Об’єкт дослідження - операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку Предмет дослідження - методика й організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку. Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, графічний метод, метод узагальнення.. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали, періодичні видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, фінансові, управлінські звіти та первинна документація досліджуваного банку, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених, практиків з організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку. Публічне акціонерне товариство "БАНК АЛЬЯНС" є універсальним банком та входить до складу банківської системи України. Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій згідно з банківськими ліцензіями та письмовими дозволами наданими Національним банком України та іншими уповноваженими на це органами, а також провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" зареєстроване 10.03.1992, про що здiйснено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв за №10731200000001834 (виписка з ЄДР серiї АВ №311882). Iнформацiя про органи управлiння не розкривалась в зв'язку з тим, що ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" є акцiоненим товариством. ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" не приймав участi у створенi iнших юридичних осiб. Основою стабiльної дiяльностi ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" та його подальшого розвитку є постiйне нарощування власного капiталу. Тому першочерговою задачею Банку є формування статутного капiталу, що дозволить розширити перелiк операцiй, необхiдних для успiшної роботи, а також потенцiйнi можливостi Банку в частинi лiквiдностi, створить ресурсну базу для збiльшення обсягiв послуг, що надаються Банком. Станом на кiнець дня 31.12.2013 власний капiтал становить 88501 тис.грн., статутний капiтал - 64779 тис.грн. ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" i надалi має намiр неухильно рухатися в напрямку пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв, збiльшення спектру наданих банкiвських продуктiв i послуг, посилення фiнансової стабiльностi Банку. За структурою дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Дипломна робота містить 102 сторінки, 3 рисунки, 3 таблиці, 9 додатків, список використаних джерел налічує 59 найменувань.