0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості побудови обліку витрат (ID:104228)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 73
Рік виконання: 2015
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Сутність витрат та їх класифікація в управлінському обліку 5 1.2. Нормування і планування витрат в управлінському обліку 15 1.3. Контроль витрат в управлінському обліку 23 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 31 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Витяг з Наказу про облікову політику  підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;  при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;  вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 % вартості;  вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;  ТЗВ обліковується за методом середнього %;  усі вітчизняні контрагенти підприємства – платники ПДВ. Завдання до роботи - скласти баланс підприємства станом на 1 березня 2012 року. - за фактами господарських операцій, які відбулись на підприємстві у березні 2012 року зробити необхідні записи в журналі господарських операцій та простити кореспонденцію рахунків (Знаком “?” виділено ті суми, які вам потрібно розрахувати самостійно); - усі факти господарських операції оформити первинним документом відповідної типової форми; - систематизувати інформацію про господарські операції за березень у відповідних регістрах обліку згідно Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356); - заповнити Головну книгу (оборотну відомість) та фінансову звітність на підставі проведених операцій. № залікової книжки 618112 Варіант - 7 Вхідна інформація: Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали: 1) основні засоби (грн.): Основні засоби Термін експлуатації Ліквідаційна вартість Первісна вартість Знос Адмінбудівля 22 р. (264 м.) 1870 43520 14314 Будівля цеху № 1 29 р. (348 м.) 2023 126310 22576 Обладнання для випікання 7 р. (84 м.) - 23970 3570 Устаткування для підготовки сировини 7 р. (84 м.) - 21590 15300 Комп’ютер (відділ збуту) 5 р. (60 м.) - 10200 3230 Комп’ютер (бухгалтерія) 5 р. (60 м.) - 11900 2550 237490 61540 2) Залишок коштів на поточному рахунку – 245650; 3) Залишок коштів в касі –6290; 4) Статутний капітал – 595000; 5) Неоплачений капітал – 136506,6; 6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 15130; підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 9180; 7) Залишок сировини: Запаси Одиниці виміру Кількість Вартість, грн. Сума, грн. Мука кг. 119 28 3332 Цукор кг. 51 39 1989 Яйця шт. 289 0,5 144,5 Дріжджі кг. 10,2 17 173,4 ПМП л 93,5 7 654,5 6293,4 ВИСНОВКИ Детальне опрацювання теоретичної бази з питання нормування, планування і контроль витрат в управлінському обліку, підкріплене практичним вивченням даної теми на прикладах, дозволяє зробити наступні висновки. Проблема розробки та використання в практиці обліку нових підходів до ефективного управління витратами підприємства широко обговорюється у вітчизняній та зарубіжній літературі. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції у системі бухгалтерського обліку на підприємствах - складний і важливий обліковий процес, який має дуже важливе значення в організації, управлінні виробництвом та плануванні діяльності підприємства. Завдяки обліку підприємство може по закінченню операційного циклу побачити результати і підвести підсумки своєї діяльності за минулий час, визначити прибутки і збитки та виявити як позитивні та негативні сторони діяльності. Організація обліку витрат на підприємствах України регламентується рядом законів, положень, інструкцій, методичних рекомендацій та інших законодавчих та нормативно-правових актів, але основним є П(С)БО №16. Разом з цим слід відмітити, що деякі акти є недосконалими, протирічуть один одному і потребують удосконалення. Водночас, кожний господарюючий суб'єкт визначає власні правила економічної політики в сфері формування витрат через систему внутрішніх документів. Окрім нормативної бази, питання обліку витрат розкриваються і у трудах багатьох вчених-економістів, кожен з яких розкриває своє бачення сутності, класифікації та обліку витрат. Для організації обліку витрат важливе значення має їх класифікація. Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення. Велике значення класифікації витрат - в управлінні ними і, перш за все, при калькулюванні собівартості продукції. В системі управління Інформація про витрати може бути використана за такими напрямами, як прогнозування, планування, нормування, аналіз та дослідження поведінки витрат, виявлення резервів їх зниження, їх контроль і регулювання, а також оцінка результатів діяльності. Щодо безпосереднього визначення поняття витрат та їх складу та класифікації, то майже всі літературні джерела посилаються на П(С)БО 1 та П(С)БО 16. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції... деталізують перелік витрат, враховуючи галузеві особливості. Якщо розглядати облік витрат на виробництво як процес відображення використання витрат і результатів минулої, дійсної і майбутньої виробничої діяльності відповідне моделі керування, орієнтованої на виконання основної мети підприємства, то така система обліку буде відповідати основним задачам керування собівартістю. Реформування бухгалтерського обліку в Україні призвело до такої проблеми, як перекручування коефіцієнта рентабельності підприємств. Уникнути її можна, застосовуючи метод обліку витрат "директ-кост", бажано у поєднанні з методом "стандарт-кост". Крім цього необхідно звернути увагу на деякі недоліки П(С)БО та методичних рекомендацій: некоректність у визначенні постійних та змінних витрат, виробничої потужності, а також відсутність одиниці її вимірювання.