0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік капітальних інвестицій (ID:104261)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 66
Рік виконання: 2015
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 1.1. Теоретичні та методологічні аспекти обліку капітальних інвестицій 3 1.2. Документування господарських операцій з капітальних інвестицій 7 1.3. Бухгалтерський облік операцій з надходження та використання капітальних інвестицій 9 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 12 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання до роботи - скласти баланс підприємства станом на 1 березня 2012 року. - за фактами господарських операцій, які відбулись на підприємстві у березні 2012 року зробити необхідні записи в журналі господарських операцій та простити кореспонденцію рахунків (Знаком “?” виділено ті суми, які вам потрібно розрахувати самостійно); - усі факти господарських операції оформити первинним документом відповідної типової форми; - систематизувати інформацію про господарські операції за березень у відповідних регістрах обліку згідно Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356); - заповнити Головну книгу (оборотну відомість) та фінансову звітність на підставі проведених операцій. № залікової книжки 618112 Варіант - 7 Вхідна інформація: Станом на 1 березня 2012 р. залишки активів, капіталу й зобов’язань склали: 1) основні засоби (грн.): Основні засоби Термін експлуатації Ліквідаційна вартість Первісна вартість Знос Адмінбудівля 22 р. (264 м.) 1870 43520 14314 Будівля цеху № 1 29 р. (348 м.) 2023 126310 22576 Обладнання для випікання 7 р. (84 м.) - 23970 3570 Устаткування для підготовки сировини 7 р. (84 м.) - 21590 15300 Комп’ютер (відділ збуту) 5 р. (60 м.) - 10200 3230 Комп’ютер (бухгалтерія) 5 р. (60 м.) - 11900 2550 237490 61540 2) Залишок коштів на поточному рахунку – 245650; 3) Залишок коштів в касі –6290; 4) Статутний капітал – 595000; 5) Неоплачений капітал – 136506,6; 6) Заборгованість підприємства-покупця ВАТ “Янтар” – 15130; підприємства-покупця ТзОВ “Альянс” – 9180; 7) Залишок сировини: Запаси Одиниці виміру Кількість Вартість, грн. Сума, грн. Мука кг. 119 28 3332 Цукор кг. 51 39 1989 Яйця шт. 289 0,5 144,5 Дріжджі кг. 10,2 17 173,4 ПМП л 93,5 7 654,5 6293,4 У курсовій роботі наведене теоретичне узагальнення і запропоновані шляхи вдосконалення фінансової звітності щодо капітальних інвестицій на підприємстві, що полягає в удосконаленні бухгалтерського обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств з метою підвищення якості облікової інформації та оптимізації прийняття рішень про інвестування на підприємствах України. На основі одержаних результатів можна зробити наступні висновки та пропозиції: По-перше, на основі узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування інвестицій, як обліково-аналітичної категорії, доведено, що інвестиції – це будь-які необоротні та оборотні активи, що мають економічну цінність і вкладаються в будь-які об’єкти підприємницької діяльності для отримання прибутку та інші види діяльності з метою досягнення соціального ефекту. Класифікацію інвестицій необхідно здійснювати, виходячи з різних критеріїв – їх видів, суб’єктності, об’єктності, величини, терміновості, що забезпечить організацію ефективного обліку та комплексного аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві. По-друге, аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за об’єктами інвестицій. Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об’єктів основних засобів в експлуатацію. По-третє, прийняття ефективних рішень потенційними інвесторами щодо здійснення інвестицій в умовах трансформаційної економіки вимагає комплексності економічного аналізу об’єктів інвестування і чітких даних фінансової звітності. Отже, приведемо результати дослідження, одержані в роботі: розглянуто теоретичні основи капітальних інвестицій у сучасних умовах господарювання; проаналізовано діюче законодавство з питань інвестування та його обліку; викладено особливості обліку капітальних інвестицій; запропоновано напрямки щодо вдосконалення фінансової звітності щодо капітальних інвестицій в процесі переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. На основі усього вищезазначеного можна зробити підсумок: ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою випуску дешевої та конкурентноздатної продукції потребує значних капітальних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є розробка дієвого механізму здійснення фінансового інвестування та його обліку.