0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

“Облік та контроль здійснення державних закупівель” (за матеріалами Рівненської митниці) (ID:105698)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 91
Рік виконання: 2014
Вартість: 1500 можливий торг
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 1.1. Економічний зміст державних закупівель 1.2.Аналіз нормативно-законодавчого регулювання обліку державних закупівель 1.3. Порядок і принципи здійснення державних закупівель РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 2.1. Організаційно-економічна характеристика Рівненської митниці 2.2. Первинне документування господарських операцій з обліку державних закупівель 2.3. Синтетичний та аналітичний облік державних закупівель 2.4. Автоматизація обліку державних закупівель та шляхи його вдосконалення 2.5. Контроль процедури державних закупівель РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА РІВНЕНСЬКІЙ МИТНИЦІ 3.1. Характеристика приміщення у відділі фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Рівненської митниці 3.2. Аналіз стану охорони праці у відділі фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Рівненської митниці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 1.1. Економічний зміст державних закупівель Державні закупівлі є макроекономічним інструментом, що дозволяє державі здійснювати свої функції, паралельно роблячи вплив на економічні відносини і створюючи сприятливі умови для розвитку національної економіки. Державні закупівлі складають значну частку видатків бюджетів всіх рівнів і ВВП, і є важливий інструмент державного регулювання: за допомогою збільшення або зниження обсягів розміщуваного державного замовлення – може впливати на економічний розвиток залежно від фази ділового циклу – стимулювати в періоди спаду або стримувати зростання на етапах перегріву економіки. На міжнародному рівні існує кілька варіантів розуміння ефективності закупівельних систем, найскладніший з котрих – ефективність з точки зору впливу системи розміщення замовлень на розвиток національного виробництва. Державні закупівлі – це частка товарів і послуг, вироблених у країні або за кордоном і закуплених урядом, державними органами за кошти Державного бюджету з метою гарантування забезпечення випуску необхідних для країни техніки та устаткування і власного споживання, а також забезпечення споживання населення та утворення резервів [36, с. 336]. У Законі України від 10.04.2014 № 1197-VII “Про здійснення державних закупівель” зазначається, що державні закупівлі – це придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому відповідним документом [5]. Термін “державні закупівлі” розглядається в науковій, економічній і юридичній літературі як узагальнююче поняття, що включає в себе поставку товарів, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення державних потреб. Це підкреслює їх системний характер, що викликає необхідність розробки єдиного механізму правового регулювання відносин, що складаються в процесі державних закупівель. Державна закупівля є кінцевим завершальним етапом процесу реалізації державного замовлення, а саме: придбання товарів, робіт, послуг для державних потреб. Тобто, державні закупівлі зумовлюють відповідну діяльність держави, що включає контрактні відносини. Саме тому діяльність щодо формування та розміщення державного замовлення розглядається в різних аспектах за масштабом, рівнем і економічним змістом. В будь-якому випадку мова йде про витрачання суспільних коштів, які акумулюються в Державному бюджеті і розпорядником (але не власником) яких є державні органи. Державне замовлення на видавничу продукцію є не тільки економічним важелем, а, насамперед, сприяє задоволенню духовних, освітніх, культурних потреб українського суспільства, що вимагає особливого підходу до вирішення наявних проблем у цій сфері. В науковій літературі державне замовлення визначається як ефективний регулятор прямої дії на виробництво [33], або як складова діяльності органів виконавчої влади, спрямована на досягнення забезпечення правової впорядкованості суспільних відносин під час вирішення соціально-економічних проблем [27]. Аналіз значної кількості джерел показав, що до визначення економічної сутності державних закупівель існують 2 підходи: вузький і широкий. Найкраще державне замовлення визначено як основна форма взаємодії держави та економічної спільноти з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина, оборони та безпеки держави, програмного соціального розвитку суспільства [32]. У вузькому трактуванні під “державним замовленням” розуміють цілеспрямовану діяльність з визначення обсягів потреби в продукції (товари, роботи, послуги) для державних потреб, розміщення державних замовлень. Економічна сутність державних закупівель полягає в організації ефективного процесу організації постачання товарів, робіт і послуг для виконання державою своїх функцій. У широкому розумінні, термін “державне замовлення” використовується для визначення сукупності економічних відносин між державою (в особі уповноважених органів) та господарськими суб’єктами різних форм власності з приводу забезпечення суспільних потреб. У даному контексті державний попит розглядається в якості інструменту регулювання економіки, що впливає на її динаміку і структуру, а “система державних замовлень” як один з базових інститутів державного регулювання. Економічна сутність механізму державних закупівель полягає у перерозподілі грошових коштів шляхом наділення суспільства певними благами. Стосовно ж поняття “державні закупівлі” слід зауважити, що воно є результатом поєднання двох понять, де друге вказує безпосередньо на процес – закупівля, а перше – на суб’єкт його здійснення – державою. В англомовних країнах для позначення механізму закупівель використовується термін procurement, який на сьогодні використовується в міжнародній практиці. Procurement визначається як сукупність практичних методів і прийомів, що дозволяють максимально забезпечити інтереси замовника при проведенні закупівельної кампанії за допомогою конкурсних торгів [55, с. 8]. В літературних джерелах також не існує єдиного підходу до визначення поняття “закупівля”, що викликає різноманітні трактування даного поняття. Так, Дж. Келлі, Р. Кох [45, с. 54], Бурмістров В. Г. [45, с. 55] та Перов К. О. [48, с. 27] схиляються до думки, що закупівля – це дії, направлені на придбання певного предмета, в якому існує потреба для замовника, інші розглядають закупівлю як сферу взаємин. До того ж у трактуванні Дж. Келлі, в економічному словнику [29] закупівлі асоціюється з придбанням саме товарів, але варто зауважити, що закупівлі підлягають не лише товари, але й роботи та послуги, на що роблять акцент такі автори, як Ф. Котлер, Р. Кох [45, с. 54], Перов К. О. [48, с. 27]. При цьому Ліндерс М. Л., Фірон Х. Е. [40, ст. 93], Ю. Ганущак [30] взагалі не вказують цільової спрямованості закупівельної роботи, тобто не йдеться про будь-який предмет закупівлі. Крім того, з наведених авторів лише Дж. Келлі та Бурмістров В. Г. роблять акцент на тому, що предмет закупівлі має відповідати певним критеріям, а саме якості і ціні. Якщо розглядати поняття закупівлі в розрізі суб’єктів здійснення, то варто зауважити, що закупівля може проводитися як приватними, так і державними установами (рис.1.1). Рис. 1.1. Суб’єкти закупівельної діяльності Таким чином, можна зробити висновок, що закупівля – це процес придбання замовником товарів, робіт, послуг належної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у відповідного постачальника.