066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з виробничої практики (ID:184025)

Тип роботи: звіт з практики
Сторінок: 47
Рік виконання: 2016
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 1. Звіт про проходження виробничої практики 2. Наказ (розпорядження) про облікову політику підприємства 3. «Організація ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «Сігнет Холдинг» (теза) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Характеристика практиканта
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОВ «СІГНЕТ ХОЛДИНГ» Система бухгалтерського обліку ґрунтується на окремих узгоджених між собою економічних принципах, що мають велике значення при практичному їх застосуванні. Система бухгалтерського обліку складається з таких основних частин: плану рахунків, первинних і зведених бухгалтерських документів, бухгалтерських реєстрів, де концентруються і групуються числові записи, що відображають зміни під впливом господарської діяльності; бухгалтерського балансу, що відображає стан господарських засобів (активів) і їх джерел, а також наявність, розміщення, склад і призначення цих засобів і джерел. Бухгалтерський облік в ТОВ «Сігнет Холдинг» базується на принципах єдиної журнальної форми рахівництва з використанням комп'ютерних програм. Організація і методологія бухгалтерського обліку в Товаристві відповідає вимогам законодавчих актів та нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні Бухгалтерський облік ведеться ТОВ «Сігнет Холдинг» відповідно до вимог законодавчих актів та нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, Положення про облікову політику Товариства. Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам МСФЗ та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо окремих статей звітності). Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ТОВ «Сігнет Холдинг» є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «Сігнет Холдинг», його фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та норм чинного законодавства України. Єдиним недоліком бухгалтерського обліку в ТОВ «Сігнет Холдинг» є те, що документи з виробничих підрозділів не завжди вчасно надходять до центральної бухгалтерії, що значно ускладнює одержання більш узагальненої інформації. Крім того, деякі первинні та зведені первинні документи за відсутністю відповідних форм ведуться на бланках відповідної форми, які не містять всіх необхідних реквізитів. Одним із шляхів удосконалення організації бухгалтерського обліку, інтенсифікації праці облікових працівників в ТОВ «Сігнет Холдинг»» є застосування сучасної електронно-обчислювальної техніки. Комп'ютеризацію доцільно впроваджувати на таких ділянках обліку амортизаційних відрахувань, складання звітів, накопичувальних документів, облікових регістрів, калькулювання собівартості продукції та ін.