066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік з підзвітними особами (ID:206271)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 60
Рік виконання: 2016
Вартість: 350
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Теоретичні основи обліку підзвітних коштів 1. 1 Сутність розрахунків з підзвітними особами та завдання їх обліку 1. 2 Характеристика рахунку 372 1.3 Організація обліку розрахунків з підзвітними особами 1.3.1 Порядок видачі готівки під звіт 1.3.2 Відрядження, їх суть, обмеження та документація 1.3.3 Відображення операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами в облікових регістрах та фінансовій звітності 1.4 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами 1.4.1. Облік витрат пов’язаних з вартістю запасів, придбаних за плату 1.4.2 Облік витрат, пов’язаних з відрядженням по Україні 1.4.3. Закордонні відрядження й курсові різниці 1.4.4. Добові та їх розмір 1.5. Відшкодування витрат підзвітній особі 1.6. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з підзвітними особами 2. Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «Чорноморська іграшка» 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Чорноморська іграшка» 2.2. Економічний аналіз складу та руху витрат діяльності підприємства ТОВ «Чорноморська іграшка» 2.2.1. Аналіз витрат за економічними елементами 2.2.2. Аналіз адміністративних витрат та витрат на збут 2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ «Чорноморська іграшка » 2.3.1. Аналіз доходів та витрат Висновок Список літератури
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПІДЗВІТНИХ КОШТІВ 1.1 Сутність розрахунків з підзвітними особами та завдання їх обліку Підзвітними особами є працівники установи, яким в обмежених розмірах видаються аванси на здійснення деяких операційно-господарських витрат, що не можуть бути здійснені шляхом безготівкових розрахунків, а також на відрядження і наукові експедиції. Через підзвітних осіб може виплачуватися заробітна плата в установах, в яких за штатом не передбачено посади касира, або якщо через віддаленість обслуговуваної установи платіжна чи розрахунково-платіжна відомості не можуть бути повернуті довіреною особою в касу по закінченні трьох робочих днів. Основними критеріями для визнання організованого ведення обліку розрахунків підприємства з підзвітними особами є достовірність, повнота та своєчасність подання облікової інформації про витрати на відрядження працівників у відповідності з дотриманням вимог законодавства на будь-якому етапі облікового процесу. Забезпечення повного, своєчасного та в межах нормативно-правових актів документування операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами – запорука дотримання норм облікової політики підприємства та достовірності даних обліку і звітності щодо обліку розрахунків з підзвітними особами. Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в межах правового поля, регламентованого Податковим кодексом України, Інструкцією №59 «Про службові відрядження в межах України та за кордон», Наказом МФУ «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №1276, Постановою «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фіксуються) за рахунок бюджетних коштів» №98. З каси підприємства можуть видаватись готівкові кошти для розрахункових операцій на місці придбання товарно-матеріальних цінностей (на ринку, підприємствах роздрібної торгівлі, у населення і тлі), а також для витрат по службових відрядженнях, інших потреб (пересилка службової кореспонденції, придбання господарського знаряддя та інше). Як правило, у складі розрахунків великих організацій розрахунки через підзвітних осіб не охоплюють велику валову, пустку розрахунків, проте на малих підприємствах такий вид розрахунків займає відчутну їх частку. Переважно, готівкові кошти видаються працівнику підприємства на основі розпорядження керівника підприємства (або в службові обов'язки працівника входить робота по закупівлі товарно-матеріальних цінностей - тоді розпорядження не потребується, але з таким працівником заключають договір про його повну матеріальну відповідальність). Працівник, що отримав готівкові кошти підприємства, називається в бухгалтерській практиці підзвітною особою, так як він зобов'язаний прозвітуватись про цільове використання грошових коштів, або повернути їх в касу підприємства (організації). Суми, отримані підзвітною особою, називають авансовими сумами, а звіт працівника називають – звіт про використання підзвітних сум. Звітом про використання підзвітних сум буде вважатись документ, що підтверджує витрати працівника (так як до нього додаються підтверджуючі документи: чеки, білети, квитанції, закупівельні акти), обов'язковим реквізитом його є підпис керівника підприємства: «доцільність витрат підтверджую» і підпис, або «бухгалтерії оплатити». Підзвітна особа складає звіт про використання підзвітних сум, де вказує дату і підписується в ньому. Завдання бухгалтера — контролювати цільове використання підзвітних сум. З цією метою він встановлює строки подання звітів про використання підзвітних сум, називає перелік документів, які працівник повинен пред'явити, і контролює правильність наданих документів на предмет їх юридичної сили (печатки, підписи і таке інше). Якщо всі додані документи є достовірними, суму «списують « з підзвіту, так як працівник вже не повинен повертати готівкові гроші видані йому в підзвіт. Таким чином, підприємство вже вступає з працівником в розрахункові операції, при веденні яких може бути дебіторська і кредиторська заборгованість на момент закриття бухгалтерських рахунків. Дебіторська заборгованість буде відображати наявність боргу працівника по отриманих ним коштам, в свою чергу, якщо сам працівник на виробничі цілі використав власні кошти, то підприємство до моменту їх відшкодування буде мати кредиторську заборгованість. Як і будь-яка інша заборгованість ця відшкодовується шляхом повернення готівкових коштів (за письмовою заявою працівника чи даних звітів про використання підзвітних сум). Механізм видачі грошей під звіт та звітування за результатом їх витрачання регулюється в цілому Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Постановою НБУ від 15.12.2004 р. №637. Відповідно до зазначеного документа видача готівки із каси установи під звіт здійснюється за умов повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше отриманими нею підзвітними сумами. Видача підзвітних сум проводиться касиром на основі виписаного бухгалтерією видаткового ордера, який, в свою чергу, складається на підставі наказів про відрядження чи розпоряджень за результатами проведених видатків по звітним коштам. Відповідна особа подає до бухгалтерії звіт про використання підзвітних сум за витраченими сумами з доданням оригіналів усіх виправдовувальних документів (рахунків, проїзних квитків, квитанцій, посвідчення про відрядження тощо). Звіт про використання підзвітних сум подається разом із невикористаним залишком готівки у такі терміни: - упродовж трьох днів після повернення з відрядження; - упродовж наступного робочого дня після отримання готівкових коштів під звіт на господарські потреби . Таким чином, розрахунки з підзвітними особами мають суттєве значення в діяльності підприємства, що вимагають чіткого дотримання нормативних актів та оформлення відповідних документів. Основними завданнями обліку розрахунків з підзвітними особами є: перевірка дотримання правил видачі авансів; контроль за своєчасністю здачі звітів про використання підзвітних сум; перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до звітів про використання підзвітних сум, а також своєчасності повернення невитрачених сум. Крім того, завданням обліку розрахунків з підзвітними особами є: виявлення незаконних і недоцільних з господарської точки зору витрат. 1.2 Характеристика рахунку 372 Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Це активно-пасивний рахунок. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються у балансі розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове сальдо – в складі зобов’язань підприємства. Аналітичний облік витрат по розрахунках з підзвітними особами ведуть окремо по кожній авансовій видачі позиційним способом. По дебету рахунка 37 субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» відображаються суми, видані (переховані) під звіт, а також , відшкодування перевитрат ,тобто погашення кредиторської заборгованості. Запис роблять на підставі видаткових касових ордерів, кредитуючи рахунок 30 «Готівка». По кредиту субрахунку 372 відображають списання підзвітних сум, яке може відбуватися шляхом повернення грошей в касу, віднесення на витрати виробництва, оприбуткування придбаних матеріальних цінностей. Через підзвітних осіб здійснюються найрізноманітніші платежі, тому витрачені підзвітні суми, списані з кредиту субрахунку 372 знайдуть відображення по дебету відповідних рахунків: - 20 «Виробничі витрати»; - 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»; - 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» – з придбання запасів; - 15 «Капітальні інвестиції»; - 23 «Виробництво»; - 24 «Брак у виробництві» - 91 «Загальновиробничі витрати» ; - 92 «Адміністративні витрати»; - 94 «Інші витрати операційної діяльності»; - 30 «Каса»; - 31 «Рахунки в банках» – з повернення підзвітних сум до каси підприємства і на рахунки в банках; - 33 – «Інші кошти» – з придбання різних грошових документів (марки, путівки та ін.); - 66 «Розрахунки з оплати праці» – з утримання перевитрат авансів понад установлені норми і неповернутого залишку коштів; - 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; - 68 «Розрахунки за іншими операціями» – з оплати різних послуг грошовими коштами і чеками постачальникам та іншим організаціям; - 99 «Надзвичайні витрати» – з виплат, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій. Для відображення розрахунків з підзвітними особами в реєстрах журнально-ордерної форми обліку призначено журнал – ордер № 7 с.- г. У ньому поєднано синтетичний і аналітичний облік. Запис роблять за кожною виданою в підзвіт сумою лінійно-позиційним методом, тобто проти кожної суми по рядку відображають інформацію згідно з авансовими звітами та визначають залишок на кінець місяця. Таким чином, журнал ордер № 7 с.-г. побудований за формою оборотної відомості, в якій зазначаються вступний і кінцевий залишки, та обороти за дебетом і кредитом , що розшифровуються по кореспондуючих рахунках. При відкритті журналу-ордера з попереднього реєстру записують перехідні залишки на початок місяця із зазначенням дати виникнення дебіторської заборгованості. При записах операцій поточного місяця на окремому рядку відображають дату і суму виданого авансу, відшкодування перевитрат проти виданого авансу відшкодовану або утриману суму невикористаного авансу і суми витрат по поданому і затвердженому авансовому звіті. У випадках, коли підзвітній особі, що перебуває у тривалому відрядженні, направляють додатковий аванс, або один й той самий працівник повторно за місяць одержує аванс, то суму і дату видачі (перерахування) авансу відображають у вільних графах. При поданні одним працівником за поточний місяць двох або більше авансових звітів відповідні суми відображають записом в одній графі по одному й тому ж рядку. З метою одержання підсумкових (синтетичних) даних по субрахунку 372 суми витрат по авансових звітах і повернення невикористаних коштів показують в журналі ордері № 7 с. –г. в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків. Якщо підзвітна особа відповідає за реалізацію продукції або матеріалів, то отриману від реалізації виручку, відображають по дебету субрахунку 372. Після закінчення записів всіх операцій по розрахунках з підзвітними особами за звітний місяць у журналі-ордері № 7 с.-г. підраховують підсумки по всіх графах і кредитові обороти переносять у Головну книгу. Як відобразити операції з підзвітними особами при отриманні грошових коштів з каси наведено в табл. 1.1.