066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:232974)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 13
Рік виконання: 2018
Вартість: 70
Купити цю роботу
Зміст
По даних табл. 1,2,3,4 необхідно: 1. Скласти баланс на 1 січня. 2. Відкрити синтетичні рахунки і записати в них сальдо (залишки) на 1 січня. 3. Зробити проводки за місяць. 4. Зробити розноску по рахунках і скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках за той же період. 5. Скласти баланс на 1 лютого. 6. Відкрити аналітичні рахунки по рахунку №201 “Сировина і матеріали” і по рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і записати в них сальдо (залишки) на початок місяця. 7. Зробити розноску і скласти оборотні відомості по тих же аналітичних рахунках. 8. Оборотні відомості по аналітичних рахунках звірити з оборотною відомістю по синтетичних рахунках, а також з балансом на початок і кінець місяця. Таблиця 1- Сальдо по рахунках на 1 січня поточного року, грн. Шифр рахунків Назва рахунків 10 Основні засоби 44717 23 Виробництво - 40 Статутний капітал 87417 26 Готова продукція - 201 Сировина й матеріали 60450 131 Знос основних засобів 10920 47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів - 22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети 7900 60 Короткострокова позика банка - 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 5940 301 Каса 23 372 Розрахунки з підзвітними особами / сальдо дебетове 12 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)/ сальдо кредитове 10700 65 Розрахунки за страхуванням 3620 69 Доходи майбутніх періодів 2080 31 Рахунки в банках 16667 203 Паливо - 60 Короткострокові позики 4217 661 Розрахунки за заробітною платою 5810 37 Розрахунки з різними дебіторами +935 Таблиця 2 Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій № п/п Зміст господарських операцій Сума, грн. часткова загальна 1 Підприємством придбано у постачальника товари. Для оплати отримано кредит банку на 2 роки під 17 % річних, який банк за спрямував на рахунок постачальника. У визначений термін кредит погашено Відсотки за січень: 6200*0,17/12 = 87,83 Погашення кредиту відбудеться через 2 роки, тому в обліку за січень не відображається 6200 87,83 87,83 6200 87,83 87,83 2 Перерахована з р/р в банку заборгованість за попередній місяць: а) ВАТ “Промприлад”; б) хімзаводу. 2400 3540 5940 3 Введені в експлуатацію нові основні фонди 4000 4000 4 Поступили безкоштовно основні засоби від інших підприємств: а) початкова вартість- 5000; б) зношення - 300. 5000-300= 4700 4700 4700 5 Оприбутковані виявлені в результаті інвентаризації невраховані раніше об’єкти основних засобів - - 6 Передані безкоштовно основні засоби навчальному закладу: а) початкова вартість- 1500; б) зношення -1200. 1500-1200=300 1200 300 300 1500 300 7 Прийнято сировина та матеріали: а) від ВАТ “Прокат” по 1000 грн. за т., кількість - 99 т 99000 118200 б) від хімзаводу матеріали допоміжні по 200 грн. за 1 т, кількість - 86 т. 19200 8 Оприбутковані матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, по 20 грн. за 1 м3 - - 9 Відпущено в переробку: а) прокат по 10 грн. за т., кількість - 140 т. 140000 158400 б) допоміжні матеріали по 200 грн. за 1 т, кількість- 92 т 18400 10 Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика 46500 46500 11 Видано під звіт для витрат на відрядження з каси - - 12 Нараховано заробітну плату працівникам і службовцям: а) основного виробництва; 39500 49400 б) допоміжного виробництва; 2000 в) адмінапарату цеху; 1600 г) адмінапарату заводоуправління 6300 13 Згідно чинного законодавства зроблено нарахування на заробітну плату та утримання ПДФО: 49400*0,18= 8892 Військовий збір: 49400*1,5/100= 741 ЄСВ виробництво 39500*0,22= 8690 2000*0,22= 440 ЄСВ загально виробничі витрати: 1600*0,22= 352 ЄСВ адміністративні витрати: 6300*0,22 = 1386 8892 741 8690 440 352 1386 9633 10868 14 Нараховано робітникам за час хвороби - - 15 Списаний прокат на потреби допоміжного виробництва по 1000 грн. за т, кількість- 4,6 т 4600 4600 16 Нарахована амортизація основних засобів, в т.ч. використовуваних: а) в основному виробництві; 3000 6000 б) в допоміжному виробництві; 650 в) в управлінні цехом; 910 г) в основного виробництва. 1440 17 Списані на основне виробництво: - затрати допоміжного виробництва; 18400+2000+440+4600+650= 26090 - цехові витрати ; 1600+352+910= 2862 - списані адміністративні витрати 6300+1386+1440= 9126 / суми визначити, враховуючи, що залишків незавершеного виробництва в допоміжному виробництві немає /. 26090 2862 9126 26090 2862 9126 18 Оприбуткована з виробництва готова продукція / суму визначити, коли залишок незавершеного виробництва на 01.02. складав 4800 / 140000+39500+8690+3000+26090+2862- 4800 = 215342 215342 215342 19 Відвантажено готову продукцію покупцям 113000 113000 113000 113000 20 Внесені в касу невикористані залишки підзвітних сум 10 10 21 Поступило на р/р: а) за реалізовану продукцію; 113000 113000 б) заборгованість різних дебіторів; 935 935 22 З р/р виставлений акредитив - - 23 Видано і оплачено з р/р в банку: а) в касу; 43500 43500 б) оплачена заборгованість постачальникам, 96500 в т.ч. ВАТ “Промприлад” 80000 96500 в) хімзавод 16500 г) різним кредиторам. - - 24 Виплачена зарплата робочим і службовцям 43100 43100 25 Внесена в банк депонована зарплата 400 400 400 400 26 Списана собівартість реалізованої продукції 98000 98000 98000 98000 27 Відображені фінансові результати від реалізації продукції / суму визначити / -87,83- 300-9126+ 113000-98000= 5486,17 5486,17 5486,17
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову