066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:233098)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 20
Рік виконання: 2018
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
І. Складіть бухгалтерський баланс на 30 вересня поточного року, використовуючи дані про склад активів, власного капіталу та зобов’язань швацької фабрики, основним видом діяльності є пошиття одягу, грн.: Швацькі машини 125000 Нерозподілений прибуток 164000 Плащова тканина 32000 Уставний капітал 655500 Костюмна тканина 15000 Човники до швацьких машин 2000 Залишок грошових коштів в касі 80 Адміністративна будівля 260000 Готова продукція на складі 100420 Мотори до швацьких машин 4500 Гудзики 500 Нитки 500 Заборгованість по оплаті праці 10000 Незавершена продукція в цеху 15000 Заборгованість постачальникам за товари, роботи та послуги 12000 Підкладочна тканина 20000 Залишок грошових коштів на поточному рахунку в банку 325000 Заборгованість бюджету за податками 3000 Заборгованість банку по короткостроковому кредиту 10000 Заборгованість по страхуванню 4000 Знос основних засобів 41500 ІІ. Які зміни будуть відбуватись в балансі у звітному періоді в жовтні під впливом таких господарських операцій, грн..? Відпущено матеріали на виробництво продукції 5000 Утримані із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб 750 Придбані матеріали від постачальників 6000 Погашена з поточного рахунку заборгованість банку з короткострокової позики 500 ІІІ. Всі зміни слід відобразити в графах 3 та 7 таблиці 1 на підставі попередніх завдань. Також складіть баланс на кінець звітного періоду (31 жовтня поточного року) При виконанні завдання використовуйте таблицю наступної форми: Таблиця 1 Баланс швейної фабрики Актив Залишок на початок звітного періоду Зміни в балансі (+,-) Залишок на кінець звітного періоду Пасив Залишок на початок звітного періоду Зміни в балансі (+,-) Залишок на кінець звітного періоду Завдання 1. На підставі балансу на 31 жовтня поточного року відкрийте синтетичні рахунки та запишіть на них залишки 2. Використовуючи вихідні дані про залишки на рахунках: «Виробничі запаси», «Незавершене виробництво», відкрийте аналітичні рахунки до них та відбийте залишки на початок місяця 3. Зареєструйте всі господарські операції в журналі та складіть бухгалтерські проводки 4. На підставі складених проводок зробіть записи сум по рахунках синтетичного та аналітичного обліку 5.Підрахуйте обороти та залишки на рахунках 6. Складіть оборотні відомості по аналітичних рахунках: «Виробничі запаси», «Незавершене виробництво» 7. Складіть оборотну відомість по синтетичних рахунках за листопад 8. Складіть баланс на 30 листопада поточного року IV. Вихідні дані для виконання наступних завдань: 1. Залишки на аналітичних рахунках по рахунку 20 «Виробничі запаси» на 1 жовтня поточного року: № п/п Аналітичні рахунки Сума, грн. 1 Сировина та матеріали за купівельною вартістю 67700 2 Транспортно – заготівельні витрати 1300 Усього 69000 2. Залишки незавершеного виробництва, грн.: № п/п Види виробів На початок місяця, 1 жовтня на кінець місяця, 31 жовтня 1 Плащі 6000 - 2 Костюми 9000 6000 Усього 15000 6000 3. Господарські операції за листопад № п/п первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. 1 Платіжне доручення Погашена заборгованість банку по короткостроковій позиці 5000 2 Прибутковий касовий ордер, чек З поточного рахунку за чеком отримано гроші для господарських потреб 120 3 Видатковий касовий ордер Видано підзвіт Петрову П.С. на господарські потреби 80 4 Прибутковий ордер, рахунок Оприбутковані матеріали, що надійшли на склад від постачальника: - покупна вартість матеріалів 10000 - ПДВ 2000 Усього 12000 5 Рахунок за надані послуги, податкова накладна Отримано рахунок від транспортної організації за доставку придбаних матеріалів від постачальника (див. операцію 4) - за доставку матеріалів 200 - ПДВ 40 Усього 240 6 Авансовий звіт, квитанція Представлено авансовий звіт Петрова П.С. про сплату за розвантаження придбаних матеріалів 50 7 Прибутковий касовий ордер Петренко П.С. повернув до каси залишок невикористаних підзвітних сум (суму визначити) 80-50=30 30 8 Вимога Списуються матеріали за договірними цінами, які були відпущені на виробництво - плащів 17000 - костюмів 13000 Усього 30000 9 Довідка бухгалтерії Списується частка транспортно – заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. При цьому слід використовувати середній відсоток транспортно – заготівельних витрат Запаси сировини на початок періоду – 67700 грн. Надійшло сировини за період – 10000 Разом: 67700+10000 = 87700 ТЗВ на початок періоду – 1300 грн. Надійшло ТЗВ за період – 200+50 = 250 Разом: 1300+250 = 1550 грн. Відсоток ТЗВ = 1550/ 87700* 100 = 1,77 Списано ТЗВ плащі: 17000*1,77/100 = 300,9 костюми: 13000*1,77/100 = 230,1 300,9 230,1 10 Розрахункова відомість Нарахована заробітна плата працівникам підприємства за листопад: - виробничим робітникам, у тому числі за пошиття: - плащів 9000 - костюмів 11000 - персоналу цеху 2000 - адміністративному персоналу 2000 - працівникам складу готової продукції 1000 Усього 25000 11 Розрахункова відомість Утримано із заробітної плати: - військовий збір 25000*1,5/100 = 375 375 - ПДФО 25000*18/100= 4500 4500 12 Розрахунок, довідка бухгалтерії Проведено нарахування ЄСВ на заробітну плату 9000*0,22=1980 11000*0,22=2420 2000*0,22=440 2000*0,22=440 1000*0,22=220 1980 2420 440 440 220 13 Платіжне доручення З поточного рахунку перераховано: - бюджету заборгованість по податках 3000 - фондам страхування заборгованість, що була на початок місяця 4000 Усього 7000 14 Чек З поточного рахунка отримано до каси для виплати заробітної плати за вересень 10000 15 Платіжна відомість З каси виплачено заробітну плату 10000 16 Розрахунок Нарахована амортизація основних засобів за листопад: - цеху 11000 - основних засобам управління підприємства 8150 - складу готової продукції 7300 Усього 26450 17 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від «Енергопостачання» за поставку електроенергії в листопаді: - цеху 2980 - адміністративному приміщенню 360 - складу готової продукції 220 - податок на додану вартість 712 Усього 4272 18 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від аудиторської фірми за послуги з аудиторської перевірки господарської діяльності підприємства за договірною вартістю послуг 1000 податок на додану вартість 200 Усього 1200 19 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від ТОВ «Фарлет» за телефонні розмови у листопаді: - договірна вартість розмов 2500 - податок на додану вартість 500 Усього 3000 20 Розрахунок По закінченню місяця підраховуються загально виробничі витрати, які включають у собівартість виробленої готової продукції та розподіляють у тому числі на: - плащі 7389 - костюми 9031 Розрахунок розподілення загально виробничих витрат зробити пропорційно основної заробітної плати робітників у таблиці такої форми: № п/п Види виробів основна заробітна плата робітників загально – виробничі витрати Розрахунок відсотка розподілення загально виробничих витрат 1 плащі 9000 2 костюми 11000 разом 20000 21 накладні Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція – плащі за фактичною собівартістю (суму визначити). Для розрахунку фактичної собівартості продукції слід використовувати інформацію про залишки незавершеного виробництва на початок та кінець звітного періоду та дані про витрати на рахунку 23 «Виробництво» і на його аналітичних рахунках 6000+17000+300,9+9000+1980+7389 = 41669,9 41669,9 22 накладні Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція – костюми за фактичною собівартістю (суму визначити). Для розрахунку фактичної собівартості продукції слід використовувати інформацію про залишки незавершеного виробництва на початок та кінець звітного періоду та дані про витрати на рахунку 23 «Виробництво» і на його аналітичних рахунках 9000-6000+13000+230,1+11000+2420+ 9031 = 38681,1 38681,1 23 Накладна, податкова накладна Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану) продукцію. Сума рахунка за договірними цінами з ПДВ 128400 24 Розрахунок Нарахований податок на додану вартість за реалізовані товари (суму визначити) 128400/6 = 21400 21400 25 Платіжне доручення, виписка з банку На поточний рахунок отримано грошові кошти від покупця 128400 26 Розрахунок Списується фактична виробнича собівартість відвантаженої (реалізованої) продукції зі складу 83000 27 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від транспортної організації за перевезення готової продукції до станції відправлення: договірна вартість доставки 1000 податок на додану вартість 200 Усього 1200 28 накладна, податкова накладна Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану) продукцію. Сума рахунка за договірними цінами з ПДВ 240000 29 розрахунок Нарахований податок на додану вартість за реалізовані товари (суму визначити) 240000/6 = 40000 40000 30 Рахунок, податкова накладна Отримано рахунок від транспортної організації за перевезення готової продукції до станції відправлення: договірна вартість доставки 1080 податок на додану вартість 216 Усього 1296 31 Списані зі складу відвантажені (реалізовані) готові вироби за фактичною виробничою собівартістю 89757 32 рахунок 92 По закінченню звітного періоду слід підрахувати адміністративні витрати та списати їх на фінансові результати 2000+440+8150+360+1000+2500 = 14450 14450 33 рахунок 93 По закінченню звітного періоду слід підрахувати витрати на збут та списати їх на фінансові результати 1000+220+7300+220+1000+1080 = 10820 10820 34 рахунок 70 Визначити чистий дохід від реалізації продукції. Списується чистий дохід від реалізації продукції на фінансовий результат 128400-21400+240000-40000 = 307000 307000 35 рахунок 90 Списується собівартість реалізованої продукції на фінансові результати 83000+89757 = 172757 172757 36 довідка бухгалтерії, рахунок 79 По закінченні звітного періоду слід виявити та списати фінансовий результат діяльності підприємства, за умови отриманого прибутку, нарахуйте податок на прибуток, згідно з чинним законодавством 307000-172757-14450-10820 = 108973 108973*0,18 = 19615,14 19615,14 19615,14 38 рахунок 79 Визначить та спишіть чистий прибуток (непокриті збитки) діяльності підприємства 108973-19615,14 = 89357,86 89357,86
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову