066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:233232)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 17
Рік виконання: 2018
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубок створене у вигляді ТОВ. Статутний капітал складається із вступних внесків засновників. ТОВ займається виробництвом меблів (столи, стільці). В ньому працюють 5 осіб: Дуб І.І – директор, Демёяненко М.Я. – бухгалтер, Береза О.В. – касир, Столяров В.Г. – столяр, Стілець Л.Я – столяр. Підприємство включає 2 цехи: цех № 1 – виготовлення столів, цех № 2 – виготовлення стільців. В задачі відображено процеси постачання, виробництва, реалізації, розрахунки з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, нарахування і виплату заробітної плати, визначення фінансового результату, нарахування ПДВ, податку на прибуток, дивідендів. Основні засоби обліковують в ТОВ пооб’єктивно у відомості, матеріали обліковують по кількості і сумі по безперервній системі. Завод Вулкан і фабрика Прогрес – постачальники, магазин № 15 – інші кредитори. По основному виробництву відкрити два аналітичні рахунки: виробництво столів, виробництво стільців. Рахунки 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адмыныстративны витрати» не використовуються. За умовою задачі відкрити синтетичні рахунки (табл.. 7): 10 «Основні засоби», 13 «Знос (амортизаціяі) необоротних активів», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 401 «Статутний капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки з податками й платежами», 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 90 «Собівартість реалізації». Відкрити аналітичні рахунки до синтетичних рахунків: «Виробничі запаси» - дошки, плита ДСП, клей, цвяхи (табл.. 8), 23 «Виробництво» - столи, стільці (табл.. 9), 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - завод «Вулкан», фабрика «Прогрес», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» - Палац спорту, 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» - магазин №15, 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування», 372 «Розрахунки з підзвітними особами» - Столяров В. Г., Стілець Л. Я. (табл.. 10), 64 «Розрахунки за податками й платежами» - податок на доходи фізичних осіб, ПДВ (табл.. 10), 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» - розрахунково-платіжна відомість (табл.. 11), визначити собівартість виробництва продукції (столів, стільців) (табл.. 12). Зміст завдання Завдання виконується за простою і спрощеною формами обліку. Для виконання завдання за простою формою обліку необхідно: 1. На підставі вихідних даних відкрити бухгалтерські рахунки у Журналі обліку господарських операцій і перенести в нього вступні залишки. 2. Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях і провести їх запис по рахунках у журналі. 3. Відкрити аналітичні рахунки до синтетичних рахунків 20, 23, 36, 37, 63, 64, 65, 66, 68 і провести записи в них. 4. Підвести обороти і вирахувати залишки по рахунках у Журналі обліку господарських операцій, скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках (табл. 13). 5. Підвести обороти і вирахувати залишки по аналітичних рахунках. 6. Скласти обортні відомості по аналітичних рахунках (табл.. 14, 15). 7. Звірити підсумки оборотних відомостей по аналітичних рахунках із Журналом обліку господарських операцій. 8. Скласти баланс (Звіт про фінансовий стан). 9. Скласти звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 10. Виконати завдання на регістрах для малих підприємств. Для виконання завдання спрощеною формою обліку необхідно: 1. Провести записи операцій у відомості 1-м – 5-м. 2. Підвести обороти і залишки у відкритих відомостях. 3. Перевірити шляхом взаємної звірки правильність проведених записів. 4. Скласти головну книгу (оборотно-сальдову відомість). 5. Скласти фінансову звітність та податкові декларації. 1. Баланс ТОВ «Дубок» на 1 січня 2018 р., грн.. Актив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Основні засоби: Статуний капітал 103500 Залишкова вартість 57000 Розрахунки з постачальниками 4000 знос* 33000 початкова вартість* 90000 Виробничі запаси 11500 Розрахунки з дебіторами 7000 Каса 2000 Поточний рахунок 30000 Баланс 107500 Баланс 107500 * дані по цих рядках у валюту балансу не входять 2. Залишки по рахунках на 1 січня 2018 р. для відкриття аналітичних рахунків Рахунок 10 «Основні засоби» Інвентарні номери Призначення та назва об’єктів Надходження Амортизація місяць, рік Но- мер документів Початко ва вартість, грн знос, грн норма % на рік сума зносу За рік, грн.. За квартал, грн.. Виготовлення столів, цех №1 1 Будівля цеха 12.2003 1 40000 20000 5 1000 250 2 Станок універсальний 10.2011 2 5000 1500 15 750 187 3 Станок стругальний 08.2012 3 3000 500 15 375 94 4 Комп’ютер 12.2013 4 2000 - 25 500 125 Разом по цеху №1 50000 22000 2625 656 Виготовлення стільців, цех №2 5 Будівля цеха 08.2007 5 30000 10000 5 1500 375 6 Станок універсальний 09.2012 6 6000 500 15 900 225 7 Мотоцикл Дніпро 07.2012 7 4000 500 15 600 150 Разом по цеху №2 40000 11000 3000 750 Всього 90000 33000 5625 1406 3. Рахунок 20 «Виробничі запаси» Назва матеріалів Одиниця виміру Ціна, грн.. кількість Сума, грн.. Дошки куб. м 300 20 6000 Плита ДСП кв. м 20 100 2000 Клей кг 10 200 2000 Цвяхи кг 5 300 1500 разом х х х 11500 4. Рахунки: 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» Рахунок Номера документів Аналітичні рахунки Дебет Кредит 36 81 Палац спорту 5000 63 186 Завод «Вулкан» 4000 63 16 Фабрика «Прогрес» 2000 х х Разом 7000 4000 5. Субрахунок 401 «Статуний капітал» Прізвище, ім’я та по батькові засновників Сума, грн. Дуб І. І. 23500 Дем’яненко М. Я. 20000 Береза О. В. 20000 Столяров В. Г. 20000 Стілець Л. Я. 20000 Разом 103500 6. Господарські операції ТОВ «Дубок» за січень № п/п Дата Зміст операції Сума, грн 1 2 3 4 1. 4.01 Одержано від магазину № 15 дошки 5куб.м. на загальну суму 1800 грн., в т.ч. податок на додану вартість (ПДВ) 300 грн. Підстава-накладна № 32. Оплата буде проведена пізніше. 1500 300 2. 7.01 Одержано від магазину № 15 клей 100 кг на загальну суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн. Підстава – накладна № 33, податкова накладна № 33. Оплата буде проведена пізніше. 1000 200 3. 8.01 Куплено в магазині № 15 цвяхи 40 кг на загальну суму 240 грн. в т. ч. ПДВ 40 грн. Підстава-накладна № 34, податкова накладна № 34. Гроші оплачено із каси МП підзвітну особу Столярова В. Г., Звт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт №1 200 40 4. 9.01 Одержано від фабрики «Прогрес» плиту ДСП 200 кв.м. на загальну суму 4800 грн., в т.ч. ПДВ 800 грн. Підстава – накладна № 264, податкова накладна № 264. Оплата буде проведена пізніше. 4000 800 5. 9.01 Одержано від заводу "Вулкан" дошки 15 куб. м. на загальну суму 5400 грн., в т. ч. ПДВ 900 грн. Підстава – накладна № 35, податкова накладна № 35. Оплата буде проведена пізніше 4500 900 6. 10.01 Куплено в магазині № 15 клей 40 кг на загальну суму 480 грн, в т.ч. ПДВ 80грн. Підстава – накладна № 37, податкова накладна № 37. Гроші оплачено із каси МП через підзвітну особу Столярова В.Г., Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 400 80 7. 21.01 Одержано від фабрики "Прогрес" плиту ДСП 50кв.м. на загальну суму 1200 грн, в т.ч. ПДВ 200грн. Підстава – накладна № 305, податкова накладна № 305. Оплата буде проведена пізніше. 1000 200 8. 22.01 Одержано від заводу "Вулкан" станок деревообробний. Підстава – накладна № 48. Станок оприбуткувати в склад основних засобів і передати в цех № 1. Оплата буде проведена пізніше. ПДВ по даній операції не відображати в зв'язку з тим, що відсутня податкова накладна. 30000 30000 9. 22.01 Видано із складу в цех № 1 і витрачено на виробництво столів дошки 2 куб. м. на 600 грн, плита ДСП 100 кв.м. на 2000 грн, клей 250 кг на 2500 грн, цвяхи 50 кг на 250грн. Списати вмтрачені матеріали на витрати виробництва. Підстава – ліміто-забірна карта № 1. Витрачання дощок узяти за варіантами (табл.. 17) 600+2000+2500+250 = 5350 5350 10. 22.01 Видано із складу в цех № 2 і витрачено на виробництво стільців дошки 10 куб. м. на 3000грн, клей 50 кг на 500 грн, цвяхи 100 кг на 500 грн. Списати витрачені матеріали на витрати виробництва. Підстава – ліміто-забірна карта № 2. 4000 11 22.01 Видано із каси: Столярову В.Г. 1020 грн (погашення заборгованості по Звітах про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 і № 2 – 720грн та під звіт 300грн), підстава – видаткові касові ордери № 1, 2, 3, Стільцю Л.Я. 200 грн під звіт, підстава – видатковий касовий ордер № 4 1020 200 12 22.01 Столяров В.Г. подав Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1, згідно з яким 250грн відноситься на виробництво столів, а 50 грн. повернуто в касу МП по прибутковому касовому ордеру № 1 250 50 13 26.01 Стілець Л.Я. подав Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2, згідно з яким 190 грн відноситься у витрати на виробництво стільців. 190 14 29.01 Оприбутковано із виробництва на склад столи 151 шт., стільці 103 шт. Облікова (планова) ціна одного стола 200 грн, одного стільця 80 грн. Підстава – прибуткові накладні № 1 і № 2. Суму визначити самостійно 151*200 = 30200 103*80= 8240 30200 8240 15 29.01 Із складу МП відвантажена покупцям готова продукція: заводу "Вулкан" столи 100 шт. по рахунку №1, фабриці "Прогрес" столи 51 шт. по рахунку № 2. Списати відвантажені столи із складу на реалізацію. Суму визначити самостійно, оцінивши столи по обліковій ціні. 100*200 = 20000 51*200 = 10200 20000 10200 16 29.01. Відобразити заборгованість покупців за відвантажені їм столи (оплата буде пізніше): завод "Вулкан" – вартість столів 30000 грн, (100 шт. х 300 = 30000) плюс ПДВ 6000 грн, фабрика "Прогрес" – вартість столів 15300 грн. (51 шт. х 300 = 15300) плюс ПДВ 3060 грн. Підстава – рахунки № 1 і № 2, податкові накладні № 1і № 2. 36000 6000 18360 3060 17 30.01 Поступило на поточний рахунок МП за раніше відвантажені столи: від заводу "Вулкан" 36000 грн, від фабрики "прогрес" 18360 грн, підстава – платіжні доручення № 100 і №51 36000 18360 18 30.01. Із складу МП відвантажено палацу спорту стільці 103 шт. по рахунку 3. Списати відвантажені стільці із складу на реалізацію. Суму визначити самостійно, оцінивши стільці по обліковій ціні 103*80 = 8240 8240 19 30.01 Відобразити заборгованість палацу спотру за відвантажені йому стільці (оплата буде пізніше) вартість стільців 17510 грн (103 шт. х 170 = 17510) плюс ПДВ 3502 грн. підстава – накладна № 3, податкова накладна № 3 17510+3502= 21012 21012 20 30.01. Надійшло на поточний рахунок МП від палацу спорту за раніше відвантажені йому стільці. Підстава – платіжне доручення № 103 21012 21 30.01 Нараховано в бюджет ПДВ за реалізовану продукцію. Підстава – рахунки № 1, № 2, № 3 3502 22 30.01. Оплачено із поточного рахунку МП заводу "Вулкан" заборгованість по рахунку № 186 4000 грн та за одержані цінності по рахунку № 35 – 5400 грн і по рахунку № 48 – 30000 грн. Підстава – платіжне доручення № 1 4000+5400+30000 = 39400 39400 23 30.01 Нараховано заробітну плату працівникам: Прізище, ім'я та по батькові Суми заробітної плати, грн.. Віднесено на виробництво столів Стільців Дуб І.І. 4000 4000 Дем'яненко М.Я 3200 3200 Береза В.Г. 1000 1000 Столяров В.Г. 2000 2000 Стілець Л.Я. 1200 1200 Разом 11400 9200 2200 Суми по даній операції брати по варіантах (табл.. 17) 9200 2200 24 30.01 Проведено нарахування на заробітну плату єдиний соціальний внесок в розмірі – 22%. Суми визначити самостійно, склавши для цього окремий розрахунок. 9200*22/100 = 2024 2200*22/100= 484 2024 484 25 30.01 Утримано із заробітної плати: військовий збір – 1,5%, податок на доходи фізичних осіб – 18%. Скласти розрахунково-платіжну відомість № 1 (табл..11), утримання відобразити по рахунках 171 2052 26 30.01 Нараховано знос основних засобів і віднесено у витрати на: Виготовлення стоів 656 грн, Виготовлення стільців 750 грн 565 750 27 30.01 Перераховано із поточного рахунка МП в бюджет податок на доходи фізичних осіб, належну суму ПДВ і військовий збір. Суму визначити самостійно. Підстава – платіжні доручення № 2, № 3. ПДВ = податкове зобов’язання – податковий кредит= -300-200-40-800-900-80-200+6000+3060+3502= 10042 171 2052 10042 28 30.01 Перераховано із поточного рахунка МП в Пенсійний фонд України єдиний соціальний внесок. Суми визначити самостійно. Підстава – платіжне доручення № 4. 2024+484 = 2508 2508 29 30.01 По чеку № 062112 одержано в касу із поточного рахунка МП для виплати заробітної плати. Сума визначена у розрахунково-платіжній відомості № 1. Підстава – виписка банку, прибутковий касовий ордер № 2 9177 30 30.01 Виплачена із каси заробітна плата. Підстава – платіжна відомість № 1, видатковий касовий ордер № 5. Сума згідно відомості № 1. 9177 31 30.01 Визначити фактичну собівартість виробленої продукції (столи, стільці) відповідно за даними обліку. Провести коректив на доведення планової вартості до рівня фактичної собівартості. Зробити розрахунок і запис на рахунках (табл..9, 12) «червоне сторно» 12811 616 12811 616 32 30.01 Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації продукції. Суму визначити самостійно 20000+10200+8240-12811-616 = 25013 25013 33 30.01 Віднесено на фінансові результати доходи від реалізації продукції. Суму визначити згідно операцій 16, 19 ,21 36000-6000+ 18360-3060+21012-3502 = 62810 62810 34 30.01 Нарваховано податок на прибуток в розмірі 18% від оподатковуваного прибутку. Суму визначити самостійно, зробивши розрахунок 62810- 25013 = 37797 37797*0,18= 6803,46 6803,46 6803,46 35 30.01 Визначено суму чистого прибутку. 37797-6803,46 = 30993,54 30993,54 36 30.01 Нараховано дивіденди з розрахунку 10% від суми внесків засновників. Дивіденди направити на збільшення статутного капіталу МП 103500*10/100 = 10350 10350 37 30.01 Прибуток, що залишився, розподілити так: в резервний капітал 40%; в нерозподілений прибуток 60%. Розподіл прибутку відобразити на бухгалтерських рахунках. 30993,54 – 10350 = 20643,54 20643,54*40/100 = 8257,42 8257,42
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову