066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:333830)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 16
Рік виконання: 2020
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Завдання: 1 На підставі переліку господарських операцій скласти Журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію рахунків і підрахувати потрібні суми. 2 Скласти пояснювальну записку до операцій, суми яких потребували розрахунку. Вказувати весь порядок розрахунків з наведенням формул. 3 Відкрити рахунки та відобразити на Т-рахунках господарські операції, підрахувати обороти та сальдо на кінець місяця. 4 Скласти шахову відомість – це не обов’язково, але дуже корисно для виконання умови подвійного запису на рахунках, особливо, якщо баланс не сходиться. Це допоможе знайти помилку. Скласти сальдово-оборотну відомість та ФФ. № 1 і № 2 фінансової звітності на 1 квітня поточного року. № п/п Документ та короткий зміст господарських операцій Сума, грн 1 Отримано рахунок постачальника за матеріали на умовах попередньої оплати, у тому числі: А) вартість матеріалів за ціною купівлі, у тому числі: - сталь кругла; - сталь листова; Б) транспортно-заготівельні витрати (залізничний тариф) - ТЗВ В) податок на додану вартість - ПДВ 22000*0,2 = 4400 22000+4400 = 26400 2000*0,2 = 400 При попередній оплаті першою подією є оплата, при цьому нараховується податковий кредит з ПДВ 22000 12500 9500 2000 4400 400 2 Оплачено з поточного рахунка підприємства рахунок постачальника (операція 1) 26400 4400 3 За платіжними документами нарахована за березень заробітна плата персоналу з віднесенням витрат на: А) основне виробництво – продукція № 1, основне виробництво – продукція № 2, Б) загальновиробничі витрати, В) адміністративні витрати. 92000 40000 5000 1400 4 Зведена відомість про нарахування зарплатні. Проведені нарахування ЄСВ у розмірі 22% на фонд заробітної плати працівників з віднесенням на: А) основне виробництво – продукція № 1, 92000*0,22 = 20240 основне виробництво – продукція № 2, 40000*0,22 = 8800 Б) загальновиробничі витрати, 5000*0,22 = 1100 В) адміністративні витрати. 1400*0,22 = 308 20240 8800 1100 308 5 Довідка бухгалтерії. Створено резерв майбутніх витрат по відпустках – 8% від заробітної плати виробничих робітників: А) продукція № 1, 92000*0,08 = 7360 Б) продукція № 2 . 40000*0,08 = 3200 7360 3200 6 Утримано із заробітної плати працівників та службовців: А) податок з доходів фізичних осіб, (92000+40000+5000+1400)*0,18 = 24912 Б) за виконавчими листами-100 24912 100 7 Отримано від постачальника матеріали, що надійшли до складу: А) на суму вартості матеріалів за купівельною ціною, у тому числі: - сталь кругла; - сталь листова; Б) на суму транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ); В) на суму податкового зобов’язання з ПДВ 22000 12500 9500 2000 4400 26400 400 8 Отримано рахунок за витрачену електроенергію на умовах наступної оплати з віднесенням витрат до: А) загальновиробничих витрат, Б) адміністративних витрат. 1000 200 9 Згідно відомості нарахована амортизація основних засобів з віднесенням до: А) виробничих витрат, Б) загальновиробничих витрат, В) адміністративних витрат. 1400 600 300 10 Акцептовано рахунок автотранспортної організації за доставку матеріалів від залізниці до складів підприємства, у тому числі ПДВ 1200/6*5= 1000 1200/6= 200 1000 200 11 Лімітні картки № 1-5. Відпущено у виробництво матеріали: А) сталь кругла на виробництво продукції № 1, Б) сталь листова на виробництво продукції № 1. 4000 8000 12 Розрахунок бухгалтера, відомість 5.1 Списано транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) у частині використаних матеріалів: А) у виробництві продукції № 1 Б) у виробництві продукції № 2 Залишок матеріалів на початок періоду – 80000 ТЗВ на початок періоду – 0 Надходження матеріалів за період: 12500+9500 = 22000 Надходження ТЗВ: 2000+1000 = 3000 Відсоток ТЗВ: (3000+0)/(80000+22000)*100= 2,941176 Списання ТЗВ: продукція 1: 4000*2,941176/100 = 117,65 продукція 2: 8000*2,941176/100 = 235,29 117,65 235,29 13 Витяг із розрахункового рахунку та прибуткові касові ордери № 10-11. Одержано в касу з розрахункового рахунка на виплату заробітної плати робітникам та службовцям 26000 14 Платіжна відомість № 15-16. Виплачена з каси заробітна плата робітникам та службовцям підприємства. 26000 15 Довідка бухгалтерії. Списано на основне виробництво загальновиробничі витрати. (здійснити розподіл за додатковою інформацією (Табл. 1.2) за одним з методів розподілу (Табл. 1.3 або 1.4) Змінні загально виробничі витрати: 5000+1100+1000 = 7100 Постійні загально виробничі витрати:600 Усього:7700 5366,67 2333,33 16 Накладна на внутрішнє переміщення Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція за плановою собівартістю: А) продукція № 1; Б) продукція № 2. 38000 28000 17 Калькуляція фактичної собівартості готової продукції Визначається фактична собівартість готової продукції та списується відхилення від плану, якщо залишок незавершеного виробництва на кінець місяця складає: А) за продукцією № 1 – 1000 Б) за продукцією № 2 – Скласти звітну калькуляцію за додатковою інформацією (Табл. 1.5) і зведену форму щодо калькуляції фактичної собівартості продукції (Табл. 1.6) 130184,32- 38000 = 92184,32 63468,62- 28000 = 35468,62 92184,32 35468,62 18 Списано реалізовану готову продукцію за плановою собівартістю: А) продукція № 1, Б) продукція № 2. 35000 19 Списується сума відхилення фактичної собівартості реалізованої продукції. 130184,32 – 35000 = 95184,32 95184,32 20 Витяг з розрахункового рахунка. Перераховано з розрахункового рахунка в оплату витрат пов’язаних з реалізацією продукції. 130 21 Одночасно віднесено до складу витрат на збут готової продукції. 130 22 Визнано дохід від реалізації продукцію: А) на суму доходу (потрібно визначити відпускну ціну підприємства), якщо: - фактична собівартість реалізації –130184,32 - рентабельність – 55%, Б) одночасно на суму ПДВ 130184,32*(1+55/100) = 201785,7 201785,7*0,2 = 40357,14 201785,7+40357,14 = 242142,84 242142,84 40357,14 23 Витяг з розрахункового рахунка. Одержано на розрахунковий рахунок часткову сплату за відвантажену готову продукцію. 29000 24 Витяг з розрахункового рахунка. Перераховано з розрахункового рахунка в погашення заборгованості: А) постачальникам, Б) органам соціального страхування, В) бюджету. 14100 7015 3040 25 Довідка бухгалтерії. Формується фінансовий результат за звітний період: А) списується дохід від реалізації готової продукції (сальдо рахунку 701), Б) списується фактична собівартість реалізованої продукції (рахунок 901) – 130184,32 В) списуються адміністративні витрати, 1400+308+200+300= 2208 Г) списуються витрати на збут -130 Д) нараховується податок на прибуток, Е) списується податок на прибуток, Ж) списується чистий результат (прибуток чи збиток). 201785,7- 130184,32- 2208- 130 = 69263,38 69263,38*0,18 = 12467,41 69263,38-12467,41 = 56795,97 201785,7 130184,32 2208 130 12467,41 12467,41 56795,97 Додаткова інформація Таблиця 1.3 Залишки по рахунках бухгалтерського обліку станом на 1 березня поточного року: № з/п Статті балансу Сума, грн. 1 Статутний капітал 208 0000 2 Первісна вартість основних засобів 180 000 3 Знос основних засобів 20 000 4 Сировина і матеріали 80 000 5 Довгостроковий кредит банку 200 000 6 Поточний рахунок у банку в національній валюті 415 000 7 Розрахунки з покупцями та замовниками 22 000 8 Виробництво* 3 000 9 Розрахунки зі страхування 20 000 10 Неоплачений капітал 20 000 11 Розрахунки з постачальниками і підрядниками 105 000 12 Розрахунки з оплати праці 88 000 13 Короткостроковий кредит банку 103 000 14 Нерозподілений прибуток 6 000 15 Нематеріальні активи 30 000 Примітка: * Незавершене виробництво за видами продукції: продукція № 1 – 2 100 грн.; продукція № 2 – 900 грн. **при рознесенні операцій на рахунки, якщо не було залишків на початок місяця, їх відкривають, вказуючи, що сальдо дорівнює нулю (ставити прочерк).
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову