066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:333841)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 28
Рік виконання: 2020
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
На підставі журналу господарських операцій необхідно: 1) визначити кореспонденцію рахунків; 2) провести розрахунки, наведені в таблицях; 3) на основі проведених розрахунків та журналу господарських операцій заповнити регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості), головну книгу та скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати). Вихідні дані: 1. Підприємство - ВАТ "Веселка" займається пошиттям та реалізацією швейних виробів. 2. Звітний період - рік. 3. Залишки за рахунками синтетичного обліку станом на 01.01.201_ р. Шифр рахунку Назва рахунку Сума, гри. 10 Основні засоби 1280000 13 Знос необоротних активів (амортизація) 239000 201 Сировина і матеріали 39650 203 Паливо 1300 23 Виробництво 10778 22 МШП 3100 26 Готова продукція 24000 30 Готівка 500+1000 31 Рахунки в банках 46800 36 Розрахунки з покупцями та замовниками (Дт) 12300 372 Розрахунки з підзвітними особами (заборгованість працівникам) 340 377 Розрахунки з іншими дебіторами 560 40 Зареєстрований (пайовий) капітал 255000+1000 42 Додатковий капітал 727598 43 Резервний капітал 62500 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (Кт) 38900 46 Неоплачений капітал 2500 62 Короткострокові векселі видані 19000 63 Розрахунки з постачальниками і замовниками (Кт) 26000 64 Розрахунки за податками і платежами (Кт) 8020 65 Розрахунки за страхуванням 14610 66 Розрахунки за виплатами працівникам 31200 4. Розшифровка за субрахунком 201 "Сировина і матеріали". № Найменування сировини Од. виміру Кількість Сума, грн. 1. Тканина "Міленіум" м 273 27300 2. Нитки шт. 325 6500 3. Ґудзики компл. 130 1950 4. Транспортно-заготівельні витрати - - 3900 Разом - - 39650 5. Розшифровка за рахунком 26 "Готова продукція". № Найменування сировини Од. виміру Кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1. Сорочки шт. 500 12500 14000 2. Теніски шт. 400 8000 10000 Разом: - - 20500 24000 6. Розшифровка за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". № Постачальник Сума, грн. 1. База "Укртекстильторг" 19500 2. Фірма "Фурнітура" 6500 Разом 26000 7. Розшифровка до статті "Незавершене виробництво". № Стаття затрат По виробах Разом Сорочки Теніски 1. Сировина і матеріали 4250 1300 5550 2. Зарплата виробничого персоналу 2000 750 2750 3. Відрахування на соціальне страхування 740 278 1018 4. Загальновиробничі витрати 900 560 1460 Разом 7890 2888 10778 8. Елементи облікової політики підприємства згідно з наказом № 1 від 02.01.201_р.: - розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу; - списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; - перелік змінних загальновиробничих витрат: • матеріальні витрати; • витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій); • відрахування на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань); • інші операційні витрати. Журнал реєстрації господарських операцій за 20_р. № Зміст операції Варіант 2 1 Виписка з поточного рахунку в банку: 1.1 Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу 30900,00 1.2 Перераховано в місцевий бюджет ПДФО 4100,00 1.3 Перераховано єдиний соціальний внесок 13210 2 Скласти авансовий звіт № 231. Майстер Демедюк П.Н. перебував у відрядженні у м Київ. Термін відрядження – 2 днів: Проїзд Лисичанськ-Київ, Київ- Лисичанськ – 300,00 грн. (в обидва боки). Суму добових прийняти на рівні максимального розміру добових у поточному році. Віднести на загальновиробничі витрати. 300+472,3*2= 1244,6 1244,6 Всього витрат 1244,6 3 Видатковий касовий ордер від 03. 12. _ р. і платіжні відомості: 3.1 Виплачено згідно з авансовим звітом № 231 1244,6 3.2 Виплачена зарплата за листопад 20_ р. 30200,00 4 Товарно-транспортна накладна № 17 від 03.12._р. Надійшло і оприбутковано на склад від бази “Укртекстильторг” за цінами придбання (без ПДВ) всього 89469,6 тканина “Міленіум” – по 125,0 грн. за м. к-сть метрів 550 550*125 = 68750 68750 нитки –по 24,00 грн за шт. к-сть штук 242 24*242 = 5808 5808 крім цього ПДВ (податкова накл. № 17 від 03.12.20_р.) (68750+5808)*0,2= 14911,6 14911,6 5 Рахунок-фактура № 238 від 04.12.200_р. Надійшло і оприбутковано на склад ґудзики від фірми “Фурнітура” по 15,0 грн. за комплект, всього 307*15 = 4605 4605 к-сть комплектів 307 6 Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата не проведена 1950 крім цього ПДВ (податкова накл. № 789 від 20.12.20_р.) 1950*0,2= 390 390 7 Лімітно-забірні картки № 1-3 від 05.12.200_р. Передано на виробництво матеріали (табл. 1) тканина “Міленіум” на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів -524 27300+31375 = 58675 58675 - тенісок, к-сть метрів – 164 20500 нитки на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів – 177 3540 - тенісок, к-сть метрів -82 1640 ґудзики на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів -258 1950+1920 = 3870 3870 - тенісок, к-сть метрів – 133 1995 8 Списуються трансп.-загот. витрати в частині, що відносяться до матеріалів, використаних на виробництво (табл..2), всього: в т.ч. на виготовлення: - сорочок 3364,33 - тенісок 1228,67 9 Придбано згідно накладної № 456 від 12.12.20_р. автомобіль ГАЗ 31023 (в т.ч. ПДВ) в ТВ “Укрволгатехсервіс” Без ПДВ 30500/6*5 = 25416,67 25416,67 ПДВ 30500/6 = 5083,33 5083,33 10 Надано ТВ “Укрволгатехсервіс” тюнінгові послуги по придбаному автомобілю (в т.ч. ПДВ), всього Без ПДВ 4800/6*5 = 4000 4000 ПДВ 4800/6= 800 800 11 Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля (3% від вартості) 30500*0,03 = 915 915 915 12 Визначити і відобразити первісну вартість придбаного автомобіля в склад основних засобів згідно акта від 20.12.20_ р. 25416,67+ 4000+ 915 = 30331,67 30331,67 13 Погашено заборгованість перед ТВ “Укрволгатехсервіс” за рахунок короткострокової позики банку 30500+ 4800 = 35300 35300 14 Наряди на виконання робіт і розрахункові відомості на 30.12.20_р.: Нарахована зарплата, всього 45170 14.1 в т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням 24650 - сорочок 13260 - тенісок 11390 14.2 Робітникам, зайнятим на роботах загальновиробничого характеру, всього: 8400 в т.ч. - Шестерняк М.І. (аліменти на 1 дитину до 6 років) 4200 - інший робітник, зайняті на роботах загальновиробничого характеру 4200 14.3 Адміністративному персоналу 7920 14.4 Працівнику відділу збуту 4200 15 Проведені утримання із заробітної плати (розрахунок здійснити за діючими ставками): - ПДФО 45170*0,18= 8130,6 8130,6 - військовий збір 45170*0,015 = 677,55 677,55 Утримання із робітників, зайнятих на роботах загально виробничого характеру провести у таблиці 4. 889,5 16 Довідка бухгалтерії. Проведені нарахування на соціальні заходи від суми нарахованої зарплати згідно діючих тарифів (розрахунок провести у табл.3), всього, в т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням, всього, в т.ч.: - сорочок 2917,2 - тенісок 2505,8 загальновиробничому персоналу 1848 апарату управління підприємством 1742,4 працівникам відділу збуту 924 17 Провести розрахунок амортизації дисконту (табл..№ 6) Підприємством 04.01.200_р. придбано облігації номінальною вартістю 40000 грн. за 35583 грн. 35583 Фіксована ставка % за облігацією становить 12% річних 40000*0,12 = 4800 4800 Дата погашення облігації через 4 років 759,2 Виплата відсотка здійснюється в кінці року – 31.12.200_р. 4800 18 Відпущено зі складу МШП на: а) загальновиробничі потреби 350 б) адміністративні потреби 600 в) на потреби відділу збуту 390 19 Нараховано знос основних засобів підприємства (розрахунок провести у табл. 5), всього, в т.ч. загальновиробничого призначення 3974,96 загальногосподарського призначення 6800 20 Накладна № 14 від 20.12.20_р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами), всього: - сорочок – по 25,00 грн. за шт. к-сть шт.-5290 25*5290= 132250 132250 - тенісок – по 20,00 грн. за шт. к-сть шт.-2280 20*2280= 45600 45600 21 Рахунок-фактура від рекламної агенції “Гроші та світ” № 23 від 17.12.20_р. Надані рекламні послуги, всього: 14800 Без ПДВ 14800/6*5 = 12333,33 12333,33 ПДВ 14800/6 = 2466,67 2466,67 22 Товарно-транспортна накладна № 189387 від 22.12.20_р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами): - сорочки – по 25,00 грн. за шт. к-сть шт.-5310 5310*25= 132750 132750 - теніски – по 20,00 грн. за шт. к-сть шт.-2390 2390*20= 47800 47800 23 Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами 349150 24 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (податкова накладна № 134 від 22.12.0_р. 349150/6 = 58191,67 58191,67 25 Рахунок-фактура від АТП-13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції, всього: 3400 Без ПДВ 3400/6*5 = 2833,33 2833,33 ПДВ 3400/6= 566,67 566,67 26 Прийнято від покупців короткостроковий вексель 8300 27 Виписка з поточного рахунку в банку Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію 320000 Оплачено рахунки постачальників за отриману раніше сировину, всього, в т.ч.: 70300 - бази “Укропттекстильторг” 64500 - фірми “Фурнітура” 5800 28 Списуються загально виробничі витрати (табл. 7,8,9) всього, в т.ч.: на собівартість виробництва - сорочок 5493,57 - тенісок 4719,43 на собівартість реалізованої продукції 5604,56 29 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості (табл.10,11,12), всього, в т.ч.: сорочки (червоне сторно) 42169,9 теніски (червоне сторно) 2013,1 30 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості (табл.13,14), всього, в т.ч.: сорочки (червоне сторно) 36835,7 теніски 248,8 31 Дохід від реалізації списано на фінансові результати 349150- 58191,67 = 290958,33 4800+759,2 = 5559,2 290958,33 5559,2 32 Витрати діяльності списано на фінансові результати, всього собівартість реалізації 149567,66 адміністративні витрати 17062,4 витрати на збут 20680,66 33 Довідка бухгалтерії. Нараховано податок на прибуток (діюча ставка податку) 19657,23 34 Податок на прибуток списано на фінансові результати 19657,23 35 Розраховано чистий прибуток (збиток) (табл. 15) 89549,58 36 Внесено засновником Петренко М.К. на поточний рахунок свою частку до статутного капіталу підприємства (оскільки неоплачений капітал на початок періоду рівний 2500, вважаємо, що саме цю суму вніс засновник) 2500
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову