066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік СМП (ID:333844)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 10
Рік виконання: 2020
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Завдання. 1На основі наведених господарських операцій малого підприємства ви¬значити суму доходів і витрат, прибуток та податок на прибуток, заповнити Податкову декларацію з податку на прибуток підприємтва. Господарські операції за 2018 р. - відвантажено товари покупцям, оплата за які ще не отримана - 12000 грн, утому числі ПДВ; - безкоштовно отримано матеріали за звичайними цінами - 1800 грн; - від продажу акцій отримано прибуток - 2600 грн; - нарахована орендна плата за передані в оренду основні засоби - 4100 грн; - від ліквідації основних засобів отримано матеріали - 540 грн; - за рішенням суду отримано штрафи за несвоєчасну оплату товарів - 4210 грн; - нарахована заробітна плата працівникам апарату управління - 3600 грн; - оприбутковано в касі готівку за реалізовані матеріали - 2350 грн, у то¬му числі ПДВ; - представлено авансовий звіт з товарним чеком на придбані товари - 2050 грн; - від нерезидента отримано на поточний рахунок дивіденди - 870 грн; - оплачено підписку на періодичні видання - 690 грн; - отримано дохід від купівлі-продажу іноземної валюти - 5800 грн; - відвантажено згідно з накладною попередньо оплачені товари - 3900 грн, у тому числі ПДВ; - на поточний рахунок отримано передплату за товари відповідно до умов договору - 4500 грн, у тому числі ПДВ; - в рахунок забезпечення заборгованості за відвантажені товари від по¬купця отримано вексель -12000 грн; - виконано роботи, що підтверджено актом виконаних монтажних ро¬біт, оплата ще не отримана - 3000 грн, у тому числі ПДВ. - отримано від постачальника товари, термін оплати за які ще не настав - 5700 грн, у тому числі ПДВ; - витрачено на рекламу -1500 грн; - нарахована заробітна плата працівникам магазину - 4200 грн, - здійснені відрахування на державне соціальне страхування -1530 ірн, - сплачені штрафи за рішенням суду - 700 грн.; - витрати на відрядження, що підтверджені відповідними документами І - 840 грн.; - витрати на відрядження, що не підтверджені документами - 210 грн; - витрати на ремонт, реконструкцію основних засобів - 20000 грн, балансова вартіс ть основних засобів на початок звітного періоду » 156700 грн; - здійснено передплату постачальнику за товари відповідно до догони 1 ру - 5700 грн, у тому числі ПДВ; - отримано згідно з товарно-транспортною накладною попередньо оплачені товари - 4800 грн, у тому числі ПДВ; - від постачальника надійшло попередньо оплачене паливо - 1440 грн; j - списано паливо на адміністративні потреби - 500 грн. Всі товарні запаси на кінець періоду були реалізовані. Завдання 2 Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями використовуючи Спрощений план рахунків та вказати назву облікових регістрів відповідно до Методичних рекомендацій № 422. 1. Працівник малого підприємства придбав на видані йому в підзвіт гроші канцтовари - 24 грн., залишок суми 10 грн. здав до каси підприємства. 2. Матеріально-відповідальна особа здала до каси 200 грн. у погашення заборгованості за нестачею. 3. Внесено до каси пайові внески співзасновників - 1000 грн. 4.Оприбутковано до каси виручку від реалізації - 800 грн. Завдання 3. 1. Поняття суб’єктів малого підприємства визначено: • Указом Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва»; (указ вже втратив чинність) • Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»; • Законом України «Про підприємництва в Україні». 2. Суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи : • юридичні особи; • фізичні та юридичні особи. 3. Критерієм віднесення підприємств до малих є: • обсяг річного валового доходу; • чисельність працюючих залежно від галузі; • виручка від реалізації. 4.Бухгалтерський облік є видом обліку: •обов’язковим; •не обов’язковим; •за бажанням. 5.Суб’єкти малого підприємництва підлягають сплаті до бюджету: •єдиного податку; •фіксованого податку; •окремих податків та платежів. 6.Єдиний податок суб’єктам малого підприємництва доцільно обліковувати на рахунку: •84 «Інші операційні витрати»; •85 «Інші витрати»; •64 «Розрахунки за податками». 7.Для суб’єктів малого бізнесу встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі: •балансу (ф.1); •звіту про фінансові результати (ф 2); •балансу та звіту про фінансові результати. 8.Квартальна звітність суб’єктів малого бізнесу подається не пізніше як: •25 числа місяця, що настає за звітним кварталом; •20 лютого наступного за звітним роком; •10 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 9.Річна звітність суб’єктів малого підприємництва подається не пізніше: •25 числа місяця що настає за звітним кварталом; •20 лютого наступного за звітним роком; •10 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Вірна відповідь відсутня – правильна відповідь: не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним 10.До суб’єктів малого бізнесу не відносяться: •ломбарди, виробники підакцизних товарів; •пункти обміну валюти; •перераховані в 2 попередніх пунктах. 11.Обсяг річного валового доходу для суб’єктів малого підприємництва: •не повинен бути більшим за 500 тис євро; •близько 2,37 млн грн; •всі відповіді неправильні (річний валовий дохід повинен не перевищувати 10 млн.євро). 12.Вказати кореспонденцію рахунків при списанні вартості сировини, матеріалів: •Дт 801 Кт 201,202; •Дт 23 Кт 801; •Дт 23 Кт 811; •Дт 23 Кт 821,822,823. 13.Вказати кореспонденцію рахунків при списанні заробітної плати основних виробничих робітників: •Дт 801 Кт 201,202; •Дт 23 Кт 801; •Дт 23 Кт 811; •Дт 23 Кт 821,822,823. 14.Вказати кореспонденцію рахунків при списанні відрахування на соц. страхування: •Дт 801 Кт 201,202; •Дт 23 Кт 801; •Дт 23 Кт 811; •Дт 23 Кт 821,822,823. 15.Вказати кореспонденцію рахунків списано нерозподілений прибуток за результатами звітного року: •Дт 791 Кт 441; •Дт 311 Кт 361; •Дт 641 Кт 311. 16.Вказати кореспонденцію рахунків «одержано кошти за продукцію, відвантажену в минулих періодах (в т.ч. ПДВ)»: •Дт 791 Кт 441; •Дт 311 Кт 361; •Дт 641 Кт 311. 17.Вказати кореспонденцію рахунків перераховано єдиний податок із суми виручки від реалізації, що надійшла за продукцію: •Дт 791 Кт 441; •Дт 311 Кт 361; •Дт 641 Кт 311. 18.Рахунок 79 має назву : •фінансові результати; •інший операційний дохід; •надзвичайний дохід. 19.Рахунок 71 має назву: •фінансові результати; •інший операційний дохід; •надзвичайні доходи. 20.Рахунок 75 має назву: •фінансові результати; •інший операційний дохід; •надзвичайні доходи. Вірна відповідь відсутня – на сьогодні такий рахунок скасований 21.Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів призначені: •для малих підприємств; •для малих підприємств незалежно від форми власності та умов господарювання; •фермерських господарств; 22.Бухгалтерський облік на малих підприємствах базується: •на єдиних методологічних засадах; •за самостійним вибором керівника; •за вказівкою податкової служби; 23.Відповідальність за ведення бух. обліку на малих підприємствах несе: •керівник малого підприємства; •головний бухгалтер малого підприємства; •бухгалтерія підприємства; 24.Бухгалтерський облік на малому підприємстві може здійснюватися: •бухгалтерською службою, яка очолюється головним бухгалтером; •спеціалізованою організацією або відповідним спеціалістом на договірних ; •засадах, якщо мале підприємство на має бухгалтерської служби; •всі відповіді неправильні. 25.Мале підприємство самостійно вибирає форму бух. обліку: •із затверджених відповідними органами виходячи з потреб свого виробництва; •управління, їх складності і чисельності працівників; •за рекомендацією податкової служби; •за вибором керівника підприємства. 26.Підприємствам, що зайняті в матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені: •журнально-ордерною формою бух. обліку; •журнал-головною формою обліку. •автоматизованою формою обліку; 27.Підприємства торгівлі можуть використовувати: •регістри спрощеної форми бух. обліку; регістри журнально-ордерноїформи обліку; •регістри меморіально-ордерноїформи обліку. 28.Підприємства громадського харчування можуть використовувати: •регістри спрощеної форми обліку; •регістри журнально-ордерноїформи обліку; •регістри меморіально-ордерноїформи обліку. 29.Підприємства постачальницько-збутовихвидів діяльності можуть використовувати: •регістри спрощеної форми бух. обліку; •регістри журнально-ордерноїформи обліку; •регістри меморіально-ордерноїформи обліку. 30.Виходячи з потреб виробництва і управління, пристосовувати регістри бухгалтерського обліку мале підприємство: •може; •не може; •заборонено. 31.Єдина методологічна основа (принцип подвійного запису) вимогою приведенні регістрів бухгалтерського обліку: •є; •не є; •не може бути. 32.Взаємозв’язок даних аналітичного і синтетичного обліку при веденні регістрів бухгалтерського обліку: •є вимогою; •не є вимогою; •не може бути вимогою. 33.Суцільне відображення усіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних облікових документів при веденні регістрів бух. обліку: •є вимогою; •не є вимогою; •не може бути вимогою. 34.Нагромадження і систематизація даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю малого підприємства при веденні регістрів бухгалтерського обліку: •є вимогою; •не є вимогою; •не може бути вимогою. 35.Для складання і подання бухгалтерської звітності та декларації з оподаткування правильне ведення регістрів бухгалтерського обліку: •є вимогою; •не є вимогою; •не може бути вимогою. 36.Суцільне документування усіх господарських операцій є: початковим етапом бух. обліку на малому підприємстві; •заключним етапом бух. обліку на малому підприємстві; •вимогою вищої організації. 37.Для документування операцій малі підприємства можуть використовувати : •типові міжвідомчі форми первинної облікової документації ; •відомчі форми; •всі відповіді правильні; 38.Реєстрація відомостей, відображених в первинних облікових документах, в регістрах бухгалтерського обліку, що застосовуються є: •етапом ведення обліку; •не є етапом ведення обліку; •за вибором керівника. 39.Складання бух. звітності є : •етапом ведення обліку; •не є етапом ведення обліку; •взагалі відсутнє. 40.Використання даних бух. регістрів для одержання іншої інформації, яка необхідна для самого підприємства та зовнішніх користувачів є: •етапом ведення обліку; •не є етапом ведення обліку; •взагалі відсутнє. 41.Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва можуть застосовувати спрощену форму бух. обліку: •які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій; •які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операцій; •які здійснюють за місяць не більше 200 господарських операцій. 42.Для організації обліку за спрощеною формою мале підприємство на основі плану рахунків бухгалтерського обліку виробничогосподарської діяльності підприємств складає: •робочий план рахунків; •типовий план рахунків; •діючий план рахунків. 43.Робочий план рахунків: •дозволить вести облік в регістрах на основі головних рахунків; •забезпечить контроль за наявністю та збереженням майна; •перелічене в останніх пунктах. 44.Облік витрат на виробництво ведеться: •за елементами втрат; •за видами продукції; •всі відповіді правильні. 45.Облік витрат на виробництво ведеться : •в розрізі виробничих підрозділів; •за видами продукції; •всі відповіді правильні. 46.Закон України «Про підприємництва в Україні» визначає критерії віднесення господарюючих суб’єктів до: •суб’єктів малого підприємництва; •малих підприємств; •акціонерних товариств. Вірна відповідь відсутня 47.Критерії віднесення господарюючих суб’єктів до суб’єктів малого підприємництва визначені: •ЗУ «Про підприємства»; •ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» (наразі цей Закон не чинний) •всі відповіді правильні. 48.Суб’єкти малого підприємництва не можуть бути: •товариства з обмеженою відповідальністю; •довірчі товариства; •друкарні. Вірна відповідь відсутня (до 2012 року не могли бути СМП довірчі товариства) 49.Малі підприємства можуть вести бух. облік витрат з використанням рахунків: •лише 9 класу; •лише 8 класу; •всі відповіді правильні. 50.Регістри для обліку майна малих підприємств включають всебе•: 9 відомостей; •книгу обліку господарських операцій та 3 відомості; •7 журналів та 17 відомостей; •всі відповіді правильні. Вірна відповідь – 4 журнали, 5 відомостей 51.Суб’єкти малого підприємництва можуть вибрати: •звичайний порядок оподаткування (ставки єдиного податку – 3 та 5%) •сплату єдиного податку за ставкою 6 %; •сплату єдиного податку за ставкою 10 %; •всі відповіді правильні. 52.Річна звітністьсуб’єктамалогопідприємництва складається з: •форми № 1,2,3,4; •форми № 1м, 2м,3м,4м; •форми № 1м, 2м. 53.Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва складається з: •1 розділу; •2 розділів; •3 розділів 54.До малих підприємств в роздрібній торгівлі належать підприємства з чисельністю працюючих: •до 15 чоловік; •до 50 чоловік; •до 100 чоловік. 55.Суб’єкти малого підприємництва, що перейшли до сплати єдиного податку, звільнені від: •сплати акцизного збору; мита; •комунального податку. Вірна відповідь відсутня 56. Для бух. обліку майна та діяльності підприємства за простою системою доцільно вести: • Книгу бух. обліку майна та господарської діяльності; • касову книгу; • Головну книгу. 57. Книга бух. обліку майна та господарської діяльності відображає дані: • журналу реєстрації господарських фактів — операцій; • касової книги; • Головної книги. 58. Книга бух. обліку майна та господарської діяльності відображає дані: • відомості визначення фінансового результату; • касової книги; • Головної книги. 59. Книга бух. обліку майна та господарської діяльності відображає дані: • Відомості виробництва продукції; • касової книги; • Головної книги. 60. Книга бухгалтерського обліку майна та господарської діяльності відображає дані: • інвентарного опису матеріальних цінностей, товарів, готової продукції та незавершеного виробництва; • касової книги; • Головної книги. 61. Облік господарських операцій у журналі здійснюється в: • хронологічному порядку; • довільному порядку; • систематичному порядку. 62.Зміст господарської операції записують : •за довільною формою; •іноземною мовою; •мовою цифр. 63.При проведенні записів у журналі реєстрації господарських операцій використовують: •первинні документи; •зведені регістри; •фінансову звітність. 64.Записи в журналі реєстрації господарських операцій повиння мати: •грошовий вираз; •натуральні показники; •Грошові показники. 65. Книга обліку майна та господарської діяльності готується: • на рік; • на місяць; • на 1 день. 66. Книга обліку майна та господарської діяльності: • звіряється з податковою інспекцією; • не звіряється ніким; • ведеться довільно. 67.Книга обліку майна та господарської діяльності готується: •повинна бути пронумерована, прошнурована; •не повинна бути пронумерована, прошнурована; •не ведеться при побудові бух. обліку за простою методикою. 68.Книга обліку майна та господарської діяльності: •відображає форму власності; •не відображає форми власності; •не ведеться. 69.Поняття суб’єкта малого підприємництва та малого підприємства є ідентичними: •так; •ні; •не знаю. 70.Аптеки не можуть бути суб’єктами малого підприємниц-тва•: так; •ні; •не знаю. 71.Форма фінансової звітності «Баланс — це: •ф.1м; •ф.2м; •ф.3м; 72. Ф.1м «Баланс»: •є формою фінансової звітності; •не є формою фінансової звітності; •не знаю. 73. Форма фінансової звітності «Звіт про фінансові результати» це ф.1м: • ф.2м; 74. Ф.2м «Звіт про фінансові результати»: • є формою фінансової звітності; • не є формою фінансової звітності; • не знаю. 75.Фінансова звітність подається органам державної статистики: •так; •ні; •не знаю. 76.Форма фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів це ф.3: •так; •ні; •не знаю.. 77.Річна звітність подається не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком: •так; •ні; •не знаю. 78.По Дт 26 рахунка обліковується: •готова продукція; •готова продукція здана в реалізацію; •продукція с. — г. виробництва. 79.Сплачені проценти за кредит є: •витратами підприємства; •витратами банку; •перераховуються в бюджет. 80. У Балансі (форма № 1-м) нематеріальні активи відо¬бражаються в статті: • «Основні засоби»; • «Необоротні активи»; • «Нематеріальні активи»; • «Інші необоротні активи».
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову