0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності (ID:380125)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Поняття фінансових результатів діяльності та порядок їх формування……9 2. Бухгалтерський облік доходів діяльності……………………………………13 3. Бухгалтерський облік витрат діяльності……………………………………..21 4. Бухгалтерський облік фінансових результатів та формування прибутку (збитку) …………………………………………………………………………..35 5. Порядок відображкння фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності…………………………………………………………………………..39 6. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів в умовах використання сучасних інформаційних технологій …………………………..45 Висновки…………………………………………………………………………53 Список використаних джерел…………………………………………………..57 Додатки…………………………………………………………………………...60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Має 17 додатків. Предметом роботи виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань бухгалтерського обліку фінансових результатів господарської діяльності суб'єкта господарювання в Україні. Мета і завдання курсової роботи. Розкриття економічної сутності складових фінансових результатів та їх інтерпретації у нових умовах господарювання. Висвітлення основних напрямків і завдань обліку даного показника, та його ролі у господарському процесі досліджуваного суб'єкта. Виходячи з вищевказаного завданням курсової роботи є: - сформувати поняття фінансових результатів діяльності та порядок їх формування; - дослідити облік доходів діяльності; - розглянути облік витрат діяльності; - визначити облік фінансових результатів та формування прибутку (збитку); - дослідити порядок відображення фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів в умовах використання сучасних інформаційних систем та технологій. Сутність вивчення обраної проблеми в економічній літературі. Серед останніх досліджень методології обліку та формування фінансових результатів підприємств привертають увагу праці таких науковців, як О.В. Гаращенко, Я.В. Лебедзевич, С.Л. Червінська, Є.Ю. Шара, Л.М. Янчева, І.Б. Чернікова, І.О. Гладій та ін. Зокрема предметом вивчення О.В. Гаращенко, С.Л. Червінської, Є.Ю. Шари є облік і аналіз формування результатів діяльності підприємств, Я.В. Лебедзевич – їх контроль в системі обліку. В науковій статті Л.М. Янчевої, І.Б. Чернікової, І.О. Гладій висвітлено організацію обліку фінансових результатів підприємств. Проте на основі проведених досліджень практичної роботи підприємств можна стверджувати, що досі є дискусійними цілий ряд принципово важливих питань, пов’язаних з обліком фінансових результатів, а саме що стосуються організації та методики формування фінансових результатів операційної діяльності та їх відображення у Звіті про фінансові результати. При написанні курсової роботи використано законодавчі акти України з питань економічного врегулювання обліку, Постанови Верховної Ради України, Дикрети Кабінету Міністрів, Інструкції, Положення та іншу нормативну базу, а також економічну літературу з питань обліку фінансових результатів. База дослідження. ТОВ «Хеліпорт» Коротка економічна характеристика надана в таблиці 1.1, а також Баланс та Звіт про фінансові результати діяльності в додатку А1- А6. Предметом дослідження виступає Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів обліку фінансових результатів на прикладі досліджуваного підприємства - ТОВ «Хеліпорт», основними напрямами діяльності якого є посередництво у сфері торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками. ТОВ «Хеліпорт», яке розташовано у м. Южний, є ексклюзивним дистриб'ютором в Україні компанії ««Sprung instant structures LTD» ‒ виробника автономних швидко монтованих ангарів, та компанії «Robinson Helicopter Company» ‒ виробника гелікоптерів, що мали найбільший попит в світі. В 2011 та 2012 роках підприємство стало ініціатором і одним з організаторів першого Одеського Фестивалю малої авіації. Але в подальшому ТОВ «Хеліпорт» не витримало конкуренції і в 2013 році змінило напрям діяльності на посередництво у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками. Серед основних контрагентів ТОВ «Хеліпорт» можна виділити таких постачальників, як: ТОВ «Електрик-Iнжинірінг», ТОВ «УТТФ «Комета», ТОВ «ЛоадТех», ТОВ «Марко ЛТД», ТОВ ТСЦ «Інжинірінг», ТОВ «Український морський та портовий сервіс»; та таких покупців, як: 18 Військова майстерня, ПАТ «Завод «Ленінська кузня», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Марконі», ТОВ «Морське постачання та обслуговування». Середня кількість працівників на підприємстві у 2018-2019 рр. ‒ 13 осіб. Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві автоматизований за допомогою програми «1С Підприємство: 8.3». Також на підприємстві застосовується система «Клієнт-банк» для розрахунків з банківськими установами та для роботи з податковою звітністю підприємство використовується програма «M.E.Doc». При розкритті загальної екoнoмiчної xapaктepиcтики дocлiджувaнoгo пiдпpиємcтвa проаналізовані основні показники фінансової звітності у динаміці років, які свідчать про зменшення валюти балансу, що в цілому є негативною тенденцією. Станом на кінець 2019 р. валюта балансу складала 2333,0 тис. грн., 2018 р. ‒ 1884,1 тис. грн., 2019 р. ‒ 1465,0 тис. грн. Це, в першу чергу, пов’язано з систематичним вибуттям об’єктів основних засобів протягом всього періоду дослідження.