0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Методика складання звіту про рух грошових коштів. (ID:380126)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 50
Рік виконання: 2020
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Сутність фінансової звітності та призначення, зміст і структура звіту про рух грошових коштів 2. Порядок узагальнення даних поточного обліку та підготовка до складання звітності 3. Методика складання звіту про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом) 4. Взаємозв’язок показників звіту про рух грошових коштів з показниками інших форм фінансової звітності 5. Методика складання звіту про рух грошових коштів в умовах використання сучасних інформаційних систем і технологій Висновки Список використаних джерел Додатки ПАТ "Асканій"
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Має 10 додатків Метою написання курсової роботи є методика складання звіту про рух грошових коштів пошук зв’язків між показниками форм фінансової звітності та застосування цих зв’язків у процесі перевірки правильності заповнення форм річного пакету фінансової звітності. Виходячи з вищевказаного завданням курсової роботи є: - визначити суть фінансової звітності та призначення, зміст і структура звіту про рух грошових коштів; - встановити порядок узагальнення даних поточного обліку та підготовка до складання звітності; - вивчити методику складання звіту про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом); - встановити взаємозв’язок показників звіту про рух грошових коштів з показниками інших форм фінансової звітності; - розглянути методику складання звіту про рух грошових коштів в умовах використання сучасних інформаційних систем та технологій. Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів методики складання звіту про рух грошових коштів на прикладі досліджуваного підприємства - ПАТ "Асканій". Об’єктом дослідження є звіт про рух грошових коштів. База дослідження є ПАТ "Асканій", основними видами дiяльностi якого є здавання в найм нерухомостi, а також заготiвля i збут шкiрсировини, м’ясних виробів, придбання та реалiзацiя товарiв народного вжитку. Основним ринком збуту продукцi емiтента є Iвано-Франкiвська область. Дiяльнiсть по заготiвлi шкiрсировини має сезонний характер. Серед основних контрагентів ПАТ "Асканій" можна виділити таких постачальників, як: ТОВ «Електрик-Iнжинірінг», ТОВ «УТТФ «Комета», ТОВ «ЛоадТех», ТОВ «Марко ЛТД», ТОВ ТСЦ «Інжинірінг», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі». Середня кількість працівників на підприємстві у 2018-2019 рр. ‒ 13 осіб. Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві автоматизований за допомогою програми «1С Підприємство: 8.3». Також на підприємстві застосовується система «Клієнт-банк» для розрахунків з банківськими установами та для роботи з податковою звітністю підприємство використовується програма «M.E.Doc». При розкритті загальної екoнoмiчної xapaктepиcтики дocлiджувaнoгo пiдпpиємcтвa проаналізовані основні показники фінансової звітності у динаміці років, які свідчать про зменшення валюти балансу, що в цілому є негативною тенденцією. Станом на кінець 2019 р. валюта балансу складала 2333,0 тис. грн., 2018 р. ‒ 1884,1 тис. грн., 2019 р. ‒ 1465,0 тис. грн. Це, в першу чергу, пов’язано з систематичним вибуттям об’єктів основних засобів протягом всього періоду дослідження. В цілому підприємство має достатній потенціал для зростання фінансової стійкості в умовах сталого економічного розвитку. У процесі дослідження розглянуті теоретичні основи бухгалтерського обліку фінансових результатів, у тому числі нормативно-правова регламентація обліку, критерії визначення, визнання та оцінки фінансових результатів. Встановлено, що ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів, їх документальне оформлення на ПАТ "Асканій" організовано у відповідності з прийнятою обліковою політикою підприємства за встановленими принципами, методами і процедурами, що не суперечить діючому законодавству. Аналіз даних фінансової звітності в процесі досліджень було проведено за даними ПАТ "Асканій". Економічний бік діяльності ПАТ "Асканій" відображує система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності Зокрема, аналіз облікової документації та фінансової звітності ПАТ "Асканій" здійснювався за два останніх роки (2018-2019) і дозволив виявити наступне (табл. 1.). Таблиця1 Економічні показники діяльності ПАТ "Асканій" за 2018-2019 роки