0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Задача консолідація фінансової звітності (ID:380766)

Тип роботи: розрахункова робота
Сторінок: 3
Рік виконання: 2020
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
01 січня 2018 року компанія «Мати» придбала пакет акцій розміром 60% чистих активів компанії «Донька» за 4 500 тис. у.о. Компанія «Мати» прийняла рішення обліковувати неконтрольовану частку пропорційно до вартості чистих активів компанії «Донька». Чисті активи компанії «Донька» на момент придбання були відображені в її фінансовій звітності за балансовою вартістю і становили 5 000 тис. у.о., у .т. зареєстрований капітал - 4 000 тис. у.о., нерозподілений прибуток – 1 000 тис. у.о. Однак, за рішенням менеджменту компанії «Мати» на дату придбання справедлива вартість устаткування балансовою вартістю 600 тис. у.о. становила 900 тис. у.о. Термін корисного використання устаткування на 1 січня 2018 року складав 10 роки. Амортизація основних засобів відноситься до витрат на управління. Фінансові звіти компаній «Мати» і «Донька» наведені у табл. За 2018 рік операції між компаніями «Мати» і «Донька» були наступні: 1) протягом 2018 року компанія «Донька» відвантажила компанії «Мати» товари на суму 500 тис. у.о. з прибутком 100 тис. у.о. На 31.12.2018 року 20% цих товарів не реалізовано, а враховано на рахунках запасів материнського підприємства. Кредиторська заборгованість компанії «Мати» і, відповідно, дебіторська заборгованість компанії «Донька» на кінець 2018 року становила 50 тис. у.о. 2) 150 тис. у.о. отриманого у 2018 році чистого прибутку компанія «Донька» вирішила спрямувати на виплату дивідендів, у т.ч. материнському підприємству (компанії «Мати») – 90 тис. у.о. 3) з моменту придбання гудвіл знецінився на 10%. Знецінення гудвілу відноситься до витрат на управління. Необхідно: скласти консолідований звіт про фінансові результати та консолідований баланс групи на 31.12.2018 р.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
01 січня 2018 року компанія «Мати» придбала пакет акцій розміром 60% чистих активів компанії «Донька» за 4 500 тис. у.о. Компанія «Мати» прийняла рішення обліковувати неконтрольовану частку пропорційно до вартості чистих активів компанії «Донька». Чисті активи компанії «Донька» на момент придбання були відображені в її фінансовій звітності за балансовою вартістю і становили 5 000 тис. у.о., у .т. зареєстрований капітал - 4 000 тис. у.о., нерозподілений прибуток – 1 000 тис. у.о. Однак, за рішенням менеджменту компанії «Мати» на дату придбання справедлива вартість устаткування балансовою вартістю 600 тис. у.о. становила 900 тис. у.о. Термін корисного використання устаткування на 1 січня 2018 року складав 10 роки. Амортизація основних засобів відноситься до витрат на управління. Фінансові звіти компаній «Мати» і «Донька» наведені у табл. тис. у.о. Компанія Мати» Компанія «Донька» Звіти про фінансовий стан на 31. 12. 2018 р. Активи Основні засоби (залишкова вартість) 4 600 2 000 Інвестиції в компанію «Донька» 4 656 - Запаси 8 500 6 550 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 450 2 970 Кошти та їх еквіваленти 3 540 985 Баланс 26 746 12 505 Власний капітал та зобов’язання Зареєстрований капітал 15 000 4 000 Нерозподілений прибуток 4 163 1 510 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 650 6 300 Заборгованість за розрахунками з бюджетом 1 933 695 Баланс 26 746 12 505 Звіти про фінансові результати за рік, що закінчився 31. 12. 2018 р. Чистий дохід від реалізації 20 500 11 000 Собівартість реалізації (18 200) (9 500) Валовий прибуток 2 300 1 500 Витрати на управління (650) (380) Дохід від участі в капіталі 246 Інші доходи 1 494 245 Інші витрати (300) (420) Фінансовий результат до оподаткування 3 090 945 Податок на прибуток (927) (285) Чистий прибуток за 2018 рік 2 163 660 За 2018 рік операції між компаніями «Мати» і «Донька» були наступні: 1) протягом 2018 року компанія «Донька» відвантажила компанії «Мати» товари на суму 500 тис. у.о. з прибутком 100 тис. у.о. На 31.12.2018 року 20% цих товарів не реалізовано, а враховано на рахунках запасів материнського підприємства. Кредиторська заборгованість компанії «Мати» і, відповідно, дебіторська заборгованість компанії «Донька» на кінець 2018 року становила 50 тис. у.о. 2) 150 тис. у.о. отриманого у 2018 році чистого прибутку компанія «Донька» вирішила спрямувати на виплату дивідендів, у т.ч. материнському підприємству (компанії «Мати») – 90 тис. у.о. 3) з моменту придбання гудвіл знецінився на 10%. Знецінення гудвілу відноситься до витрат на управління. Необхідно: скласти консолідований звіт про фінансові результати та консолідований баланс групи на 31.12.2018 р.