0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599384)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 10
Рік виконання: 2022
Вартість: 75
Купити цю роботу
Зміст
1. Якісні характеристики фінансової звітності; 2. Порядок складання Звіту про власний капітал. 1. За якими критеріями здійснюється розподіл користувачів інформації на зовнішніх та внутрішніх: а) належністю суб’єкта до діяльності підприємства; б) розподілом суб’єктів на фізичні та юридичні особи; в) діяльністю суб’єкта в рамках організаційної структури підприємства; г) географічним розташуванням користувачів інформації. 2. До внутрішніх користувачів звітності підприємств відносяться: a) засновники, учасники, профспілки, постачальники; б) банківські та кредитні установи, постачальники та інші кредитори, громадськість, клієнти, органи державного контролю, конкуренти; в) профспілки, керівники та працівники підприємства, працівники бухгалтерії, фінансисти, економісти; г) інвестори, податкові органи та органи соціального страхування. 3. Податкова звітність визначається як: a) звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної статистики для оцінки стану і розвитку держави; б) звітність, яку складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає інформацію органам державної податкової служби; в) звітність, яку складають суб’єкти господарювання, незалежно від того чи є вони платниками податків та яка надає інформацію органам державної податкової служби і характеризує стан розрахунків з державою; г) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. 3. За ступенем узагальнення даних звітність поділяється на: a) типову та спеціалізовану; б) зовнішню фінансову та внутрішню управлінську; в) первинну та зведену; г) консолідовану та зведену. 4. Оприлюднення звітності - це: a) офіційне подання бухгалтерської звітності до органів Державної податкової адміністрації, Національного банку України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України та опублікування у ЗМІ; б) офіційне подання бухгалтерської звітності Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку України; в) опублікування звітності у засобах масової інформації; г) всі зазначені відповіді вірні. 5. Які якісні характеристики повинна мати фінансова звітність: a) цінність для користувачів; б) надійність даних; в) порівнянність та повнота; г) сукупність всіх названих ознак. 6. Формування показників фінансової звітності є: a) етапом бухгалтерської процедури у вигляді підсумкового узагальнення результатів господарських операцій за певний період; б) поточне групування результатів господарських операцій за певний період; в) реєстрацією результатів господарських операцій за певний період; г) немає вірної відповіді. 7. Квартальна звітність підприємства складається з: a) Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів; б) Балансу, Звіту про фінансові результати; в) Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал; г)всі відповіді вірні. 8. Облікову політику підприємства розкривають у: a) Балансі; б) Звіті про фінансові результати; в) Звіті про рух грошових коштів; г) Примітках до річної фінансової звітності. 9. Поточні зобов’язання - це: а) зобов'язання, які будуть погашені протягом одного операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу; б) зобов'язання, які виникли протягом поточного звітного періоду; в) заборгованість, яка виникла протягом минулих подій і погашення якої у майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, які містять в собі економічні вигоди; г) зобов'язання, які виникли протягом минулих подій. 10. Інформація про запаси підприємства: Запаси на початок періоду складали - 90 000 грн. Придбання за звітний період - 124 000 грн. Списання застарілих товарів за звітний період - 34 000 грн. Запаси товарів на кінець звітного періоду - 30 000 грн. Яку суму повинне відобразити підприємство в Звіті про фінансові результати за звітний період як собівартість реалізованої продукції? a) 150 000; б) 218 000; в) 184 000; г) 250 000. Задача 1. «Складання балансу». За наведеними даними скласти баланс підприємства на кінець року. Вихідні данні: Найменування статті Сума, грн. 1. Капітальні інвестиції 17 000,00 2. Основні засоби 650 400,00 3. Статутний капітал 670 000,00 4. Аванси отримані 1 500,00 5. Короткострокові позики банків 45 000,00 6. Виробничі запаси 47 400 7. Паливо 1 500,00 8. Розрахунки з бюджетом 12 000,00 9. Прибуток нерозподілений 52 000,00 10. Поточний рахунок 130 000,00 11. Каса 1 200,00 12. Знос основних засобів 59 400,00 13. Розрахунки з постачальниками 7600,00 Задача 2.На основі наведених нижче даних за звітний період діяльності підприємства визначити показники: - чистий рух коштів від кожного виду діяльності (згідно розділів Звіту); - чистий рух коштів за звітний період; - залишок коштів на кінець року Шляхом віднесення наведених нижче господарських операцій до певноговиду діяльності. Наведено такі дані про діяльність підприємства щодо руху грошовихкоштів: - залишок на початок року – 789 тис.грн - виплачено аванс працівникам – 76 тис.грн - отримано кошти від продажу обладнання – 66 тис.грн - отримано позику в кредитній спілці – 11 тис.грн - отримано дохід від реалізації продукції 201 тис.грн - отримано універсальний трактор в обмін на вироблені товари – 690 тис.грн - виплачено дивідендів – 17 тис.грн - перепродано акції власної емісії – 26 тис.грн - придбано акції іншого підприємства шляхом емісії акцій – 29 тис.грн - сплачено за отриману сировину – 161 тис.грн
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Якісні характеристики фінансової звітності; 2. Порядок складання Звіту про власний капітал. 1. За якими критеріями здійснюється розподіл користувачів інформації на зовнішніх та внутрішніх: а) належністю суб’єкта до діяльності підприємства; б) розподілом суб’єктів на фізичні та юридичні особи; в) діяльністю суб’єкта в рамках організаційної структури підприємства; г) географічним розташуванням користувачів інформації. 2. До внутрішніх користувачів звітності підприємств відносяться: a) засновники, учасники, профспілки, постачальники; б) банківські та кредитні установи, постачальники та інші кредитори, громадськість, клієнти, органи державного контролю, конкуренти; в) профспілки, керівники та працівники підприємства, працівники бухгалтерії, фінансисти, економісти; г) інвестори, податкові органи та органи соціального страхування. 3. Податкова звітність визначається як: a) звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної статистики для оцінки стану і розвитку держави; б) звітність, яку складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає інформацію органам державної податкової служби; в) звітність, яку складають суб’єкти господарювання, незалежно від того чи є вони платниками податків та яка надає інформацію органам державної податкової служби і характеризує стан розрахунків з державою; г) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. 3. За ступенем узагальнення даних звітність поділяється на: a) типову та спеціалізовану; б) зовнішню фінансову та внутрішню управлінську; в) первинну та зведену; г) консолідовану та зведену. 4. Оприлюднення звітності - це: a) офіційне подання бухгалтерської звітності до органів Державної податкової адміністрації, Національного банку України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України та опублікування у ЗМІ; б) офіційне подання бухгалтерської звітності Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку України; в) опублікування звітності у засобах масової інформації; г) всі зазначені відповіді вірні. 5. Які якісні характеристики повинна мати фінансова звітність: a) цінність для користувачів; б) надійність даних; в) порівнянність та повнота; г) сукупність всіх названих ознак. 6. Формування показників фінансової звітності є: a) етапом бухгалтерської процедури у вигляді підсумкового узагальнення результатів господарських операцій за певний період; б) поточне групування результатів господарських операцій за певний період; в) реєстрацією результатів господарських операцій за певний період; г) немає вірної відповіді. 7. Квартальна звітність підприємства складається з: a) Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів; б) Балансу, Звіту про фінансові результати; в) Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал; г)всі відповіді вірні. 8. Облікову політику підприємства розкривають у: a) Балансі; б) Звіті про фінансові результати; в) Звіті про рух грошових коштів; г) Примітках до річної фінансової звітності. 9. Поточні зобов’язання - це: а) зобов'язання, які будуть погашені протягом одного операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу; б) зобов'язання, які виникли протягом поточного звітного періоду; в) заборгованість, яка виникла протягом минулих подій і погашення якої у майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, які містять в собі економічні вигоди; г) зобов'язання, які виникли протягом минулих подій. 10. Інформація про запаси підприємства: Запаси на початок періоду складали - 90 000 грн. Придбання за звітний період - 124 000 грн. Списання застарілих товарів за звітний період - 34 000 грн. Запаси товарів на кінець звітного періоду - 30 000 грн. Яку суму повинне відобразити підприємство в Звіті про фінансові результати за звітний період як собівартість реалізованої продукції? a) 150 000; б) 218 000; в) 184 000; г) 250 000. Задача 1. «Складання балансу». За наведеними даними скласти баланс підприємства на кінець року. Вихідні данні: Найменування статті Сума, грн. 1. Капітальні інвестиції 17 000,00 2. Основні засоби 650 400,00 3. Статутний капітал 670 000,00 4. Аванси отримані 1 500,00 5. Короткострокові позики банків 45 000,00 6. Виробничі запаси 47 400 7. Паливо 1 500,00 8. Розрахунки з бюджетом 12 000,00 9. Прибуток нерозподілений 52 000,00 10. Поточний рахунок 130 000,00 11. Каса 1 200,00 12. Знос основних засобів 59 400,00 13. Розрахунки з постачальниками 7600,00 Задача 2.На основі наведених нижче даних за звітний період діяльності підприємства визначити показники: - чистий рух коштів від кожного виду діяльності (згідно розділів Звіту); - чистий рух коштів за звітний період; - залишок коштів на кінець року Шляхом віднесення наведених нижче господарських операцій до певноговиду діяльності. Наведено такі дані про діяльність підприємства щодо руху грошовихкоштів: - залишок на початок року – 789 тис.грн - виплачено аванс працівникам – 76 тис.грн - отримано кошти від продажу обладнання – 66 тис.грн - отримано позику в кредитній спілці – 11 тис.грн - отримано дохід від реалізації продукції 201 тис.грн - отримано універсальний трактор в обмін на вироблені товари – 690 тис.грн - виплачено дивідендів – 17 тис.грн - перепродано акції власної емісії – 26 тис.грн - придбано акції іншого підприємства шляхом емісії акцій – 29 тис.грн - сплачено за отриману сировину – 161 тис.грн