0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599398)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 4
Рік виконання: 2022
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 2 Розподілити показники, наведені в Інвентаризаційному описі, на господарські засоби та джерела їх утворення ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТОВ «АЛЬФА» Станом на 1 листопада № Показник Сума, грн. 1 Первісна вартість земельної ділянки, будинків, виробничого устаткування, обчислювальної та оргтехніки 91 800 2 Статутний капітал 400 000 3 Заборгованість працівникам підприємства з оплати праці 6 600 4 Грошові кошти в касі підприємства 30 5 Готова продукція на складі підприємства 26 000 6 Заборгованість банку за короткостроковим кредитом 6 000 7 Заборгованість покупців за відвантажену їм готову продукцію (за первісною вартістю) 36 000 8 Грошові кошти підприємства на поточному рахунку у банку 31 000 9 Заборгованість бюджету за податками, утриманими із заробітної плати працівників (ПДФО) 1 400 10 Знос основних засобів 13 000 11 Заборгованість за страхуванням (Пенсійний фонд, соцстрах та інші) 6 500 12 Господарський інвентар, інструменти, спецодяг та інші малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) на складі підприємства терміном використання до одного року 2 000 13 Сума коштів, виданих головному інженеру підприємства в підзвіт на витрати, пов’язані з відрядженням 370 14 Заборгованість постачальникам за одержані від них товари, роботи, послуги 6 300 15 Заборгованість бюджету за податком на додану вартість (ПДВ) 5 000 16 Внески до статутного капіталу інших підприємств 140 000 17 Незакінчена обробкою та складанням продукція, що знаходяться у виробничих цехах 4 000 18 Придбані акції та облігації інших підприємств на термін до одного року 35 000 19 Капітальні інвестиції у будівництво нового цеху 150 000 20 Заборгованість банку за довгостроковим кредитом 50 000 21 Метал, лак і т.п. матеріали на складі підприємства 26 000 22 Резервний капітал 43 000 23 Нерозподілений прибуток 4 400 Таблиця 2 Склад господарський засобів і джерел їх утворення ТОВ «Альфа» станом на 1 листопада 201_р. Господарські засоби Джерела утворення господарських засобів Завдання 4 За даними, що наведені в Інвентаризаційному описі заповнити графу 3 «На початок звітного року» Балансу ТОВ «Альфа» Баланс ТОВ «Альфа» На __ 201_р. Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року І.Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 Первісна вартість 1001 Накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Основні засоби: 1010 Первісна вартість 1011 Знос 1012 Інвестиційна нерухомість 1015 Довгострокові біологічні активи: 1020 Довгострокові фінансові інвестиції: Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 Інші фінансові інвестиції 1035 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Відстрочені податкові активи 1090 Усього за розділом І 1095 ІІ. Оборотні активи Запаси (матеріали - 26000, МШП - 2000, виробництво - 4000, готова продукція - 26000) 1100 Поточні біологічні активи 1110 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (первісна вартість – резерв сумнівних боргів) 1125 Дебіторська заборгованість за розрахунками: За виданими авансами 1130 З бюджетом 1135 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Поточні фінансові інвестиції 1160 Грошові кошти та їх еквіваленти (готівка - 30, безготівкові кошти - 31000) 1165 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом ІІ 1195 ІІІ.Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200 Баланс 1300 Пасив Код рядка І.Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Неоплачений капітал 1430 Усього за розділом І 1495 ІІ. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 1595 ІІІ.Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610 Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 1615 Поточні зобов’язання за розрахунками: З бюджетом (ПДФО - 1400, ПДВ - 5000) 1620 Зі страхування 1625 З оплати праці 1630 Інші поточні зобов’язання 1690 Усього за розділом IV 1695 V. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу 1700 Баланс 1900
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання 2 Розподілити показники, наведені в Інвентаризаційному описі, на господарські засоби та джерела їх утворення ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТОВ «АЛЬФА» Станом на 1 листопада № Показник Сума, грн. 1 Первісна вартість земельної ділянки, будинків, виробничого устаткування, обчислювальної та оргтехніки 91 800 2 Статутний капітал 400 000 3 Заборгованість працівникам підприємства з оплати праці 6 600 4 Грошові кошти в касі підприємства 30 5 Готова продукція на складі підприємства 26 000 6 Заборгованість банку за короткостроковим кредитом 6 000 7 Заборгованість покупців за відвантажену їм готову продукцію (за первісною вартістю) 36 000 8 Грошові кошти підприємства на поточному рахунку у банку 31 000 9 Заборгованість бюджету за податками, утриманими із заробітної плати працівників (ПДФО) 1 400 10 Знос основних засобів 13 000 11 Заборгованість за страхуванням (Пенсійний фонд, соцстрах та інші) 6 500 12 Господарський інвентар, інструменти, спецодяг та інші малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) на складі підприємства терміном використання до одного року 2 000 13 Сума коштів, виданих головному інженеру підприємства в підзвіт на витрати, пов’язані з відрядженням 370 14 Заборгованість постачальникам за одержані від них товари, роботи, послуги 6 300 15 Заборгованість бюджету за податком на додану вартість (ПДВ) 5 000 16 Внески до статутного капіталу інших підприємств 140 000 17 Незакінчена обробкою та складанням продукція, що знаходяться у виробничих цехах 4 000 18 Придбані акції та облігації інших підприємств на термін до одного року 35 000 19 Капітальні інвестиції у будівництво нового цеху 150 000 20 Заборгованість банку за довгостроковим кредитом 50 000 21 Метал, лак і т.п. матеріали на складі підприємства 26 000 22 Резервний капітал 43 000 23 Нерозподілений прибуток 4 400 Таблиця 2 Склад господарський засобів і джерел їх утворення ТОВ «Альфа» станом на 1 листопада 201_р. Господарські засоби Джерела утворення господарських засобів Завдання 4 За даними, що наведені в Інвентаризаційному описі заповнити графу 3 «На початок звітного року» Балансу ТОВ «Альфа» Баланс ТОВ «Альфа» На __ 201_р. Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року І.Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 Первісна вартість 1001 Накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Основні засоби: 1010 Первісна вартість 1011 Знос 1012 Інвестиційна нерухомість 1015 Довгострокові біологічні активи: 1020 Довгострокові фінансові інвестиції: Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 Інші фінансові інвестиції 1035 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Відстрочені податкові активи 1090 Усього за розділом І 1095 ІІ. Оборотні активи Запаси (матеріали - 26000, МШП - 2000, виробництво - 4000, готова продукція - 26000) 1100 Поточні біологічні активи 1110 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (первісна вартість – резерв сумнівних боргів) 1125 Дебіторська заборгованість за розрахунками: За виданими авансами 1130 З бюджетом 1135 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Поточні фінансові інвестиції 1160 Грошові кошти та їх еквіваленти (готівка - 30, безготівкові кошти - 31000) 1165 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом ІІ 1195 ІІІ.Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 1200 Баланс 1300 Пасив Код рядка І.Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Неоплачений капітал 1430 Усього за розділом І 1495 ІІ. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 1595 ІІІ.Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610 Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 1615 Поточні зобов’язання за розрахунками: З бюджетом (ПДФО - 1400, ПДВ - 5000) 1620 Зі страхування 1625 З оплати праці 1630 Інші поточні зобов’язання 1690 Усього за розділом IV 1695 V. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу 1700 Баланс 1900