0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599556)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 3
Рік виконання: 2022
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
ВАРІАНТ № 3 Завдання 1: Знайдіть правильну відповідь: 1. Скільки всього існує рівні нормативно-правового регулювання обліку та звітності в оподаткуванні: а) 3; б) 4; в) 5; г) залежить від різних обставин. 2. Формування повної і достовірної інформації для правильного нарахування податків і зборів – це: а) методичні способи; б) організаційні способи; в) технічні способи; г) організаційно-технічних засоби. 3. Система податкового обліку – це: а) система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплату податкових платежів; б) система групування інформації для визначення податкової бази за податками та зборами на підставі первинних документів, згрупованих у відповідності з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством; в) система з визначення баз оподаткування, суми податків та зборів до бюджетів та контроль за їх сплатою, розрахунками з бюджетом; г) система з формування даних, які відповідають потребам податкових органів при перевірці діяльності і стану розрахунків з бюджетом за податками і платежами. 4. Єдиний соціальний внесок сплачується за рахунок: а) ціни; б) доходу; в) прибутку; г) собівартості. 5. Грошова сума, з якої стягують податок, це: а) податкова ставка; б) джерело сплати; в) податкова база; г) немає правильної відповіді. 6. Принцип єдиного підходу до встановлення податків та зборів у податковому законодавстві означає: а) установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків; б) встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; в) визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку; г) установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків. 7. Якому принципу податкового законодавства відповідає дане визначення: «Установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків»? а) соціальна справедливість; б) фіскальна достатність; в) єдиний підхід до встановлення податків та зборів; г) нейтральність оподаткування. 8. Податковий кодекс України регулює відносини у сфері: а) обліку й оподаткування; б) справляння податків і зборів; в) адміністрування податків і зборів; г) трансформації форм власності. 9. Яку відповідальність несуть платники податків за порушення податкового законодавства? а) дисциплінарну, кримінальну, фінансову; б) адміністративну, кримінальну, цивільно-правову; в) дисциплінарну, адміністративну, кримінальну; г) кримінальну, фінансову, адміністративну. 10. До різниць, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)відносять: а) забезпечення на виплати з оплати праці; б) різниці, що виникають при здійсненні фіноперацій; в) резерви банків та небанківських фінансових установ; г) всі відповіді вірні; д) вірної відповіді не має. 11. Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво с.-г. продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу с.-г. пр-ції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує: а) 75 % загальної суми доходу; б) 70 % загальної суми доходу; в) 50 % загальної суми доходу; г) 60 % загальної суми доходу. 12. Доходи страховика, отримані у вигляді страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договором страхування, співстрахування оподатковуються податком на прибуток за ставкою: а) 6%; б) 12%; в) 3%; г) 15%; д) 4%; е) 0%. 13. Перші ознаки сучасної податкової системи з’явилися у: а) Стародавній Греції; б) Стародавньому Римі; в) Стародавньому Єгипті; г) Східній Європі 14. Що є підставою для визначення доходу платника податку на прибуток підприємств? а) дані фінансової звітності; б) дані податкової звітності; в) дані податкових регістрів; г) дані первинних документів. 15. Які операції звільнені від оподаткування ПДВ? а) обіг валютних цінностей; б) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ; в) виплати у грошовій формі заробітної плати; г) експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію д) всі відповіді вірні; е) правильна відповідь відсутня 16. Розрізняють такі податкові ставки: а) базові; б) граничні; в) абсолютні; г) усе перелічене. 17. Якщо для податкової декларації з податку на прибуток зазначено позначку «Базовий звітний період квартал», то граничним строком подання буде: а) 30 календарних днів; б) 40 календарних днів; в) 20 календарних днів; г) немає правильної відповіді. 18. Юридичній особі, яка реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який містить: а) 8 - розрядний числовий код; б) 14 - розрядний числовий код; в) 12 - розрядний числовий код; г) 10 - розрядний числовий код. 19. Базою оподаткування ПДВ у випадку постачання вживаних товарів є: а) договірна(контрактна) вартість таких товарів; б) балансова вартість; в) звичайна ціна; г) комісійна винагорода. 20. У якому випадку базою оподаткування ПДВ є звичайна ціна, яка діє на момент поставки? а) постачання товарів, яке здійснюється за регульованими тарифами; б) постачання вживаних товарів; в) постачання товарів за договорами фінансового лізингу; г) безоплатна передача необоротних активів особі, незареєстрованій як платник податку. 21. Базою оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг є? а) договірна вартість, але не нижче звичайних цін; б) звичайна ціна, що діє на момент такої поставки; в) договірна вартість з урахуванням загальнодержавних податків та зборів; г) вартість поставки таких товарів. 22. Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата: а) погашення заборгованості за відвантажену продукцію, надані послуги чи виконані роботи; б) списання (зарахування) коштів на банківський рахунок; в) відвантаження товарів; г) списання коштів із банківського рахунку в оплату запасів. 23. До прямих податків належать: а) ПДВ, податок на прибуток підприємств, мито, плата за землю, податок з доходів громадян; б) податок на прибуток підприємств, рентні платежі, плата за землю, податок на нерухоме майно; в) податок на прибуток підприємств, акцизний податок, плата за землю, ввізне (імпортне) мито; г) податок на прибуток підприємств, податок з доходів громадян, податок на нерухоме майно, ПДВ. 24. Ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг: а) декільком покупцям два та більше разів на місяць; б) постійне постачання одному і більше покупцям; в) одному покупцю два та більше разів на місяць; г) одному і більше покупцям не менше 2-х місяців. 25. Отримання переплати з бюджету на рахунок у СЕА відображають записом: а) Дебет 315 — Кредит 311; б) Дебет 641 — Кредит 315; в) Дебет 315 — Кредит 641; г) Дебет 311 — Кредит 315.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВАРІАНТ № 3 Завдання 1: Знайдіть правильну відповідь: 1. Скільки всього існує рівні нормативно-правового регулювання обліку та звітності в оподаткуванні: а) 3; б) 4; в) 5; г) залежить від різних обставин. 2. Формування повної і достовірної інформації для правильного нарахування податків і зборів – це: а) методичні способи; б) організаційні способи; в) технічні способи; г) організаційно-технічних засоби. 3. Система податкового обліку – це: а) система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплату податкових платежів; б) система групування інформації для визначення податкової бази за податками та зборами на підставі первинних документів, згрупованих у відповідності з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством; в) система з визначення баз оподаткування, суми податків та зборів до бюджетів та контроль за їх сплатою, розрахунками з бюджетом; г) система з формування даних, які відповідають потребам податкових органів при перевірці діяльності і стану розрахунків з бюджетом за податками і платежами. 4. Єдиний соціальний внесок сплачується за рахунок: а) ціни; б) доходу; в) прибутку; г) собівартості. 5. Грошова сума, з якої стягують податок, це: а) податкова ставка; б) джерело сплати; в) податкова база; г) немає правильної відповіді. 6. Принцип єдиного підходу до встановлення податків та зборів у податковому законодавстві означає: а) установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків; б) встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; в) визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку; г) установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків. 7. Якому принципу податкового законодавства відповідає дане визначення: «Установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків»? а) соціальна справедливість; б) фіскальна достатність; в) єдиний підхід до встановлення податків та зборів; г) нейтральність оподаткування. 8. Податковий кодекс України регулює відносини у сфері: а) обліку й оподаткування; б) справляння податків і зборів; в) адміністрування податків і зборів; г) трансформації форм власності. 9. Яку відповідальність несуть платники податків за порушення податкового законодавства? а) дисциплінарну, кримінальну, фінансову; б) адміністративну, кримінальну, цивільно-правову; в) дисциплінарну, адміністративну, кримінальну; г) кримінальну, фінансову, адміністративну. 10. До різниць, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)відносять: а) забезпечення на виплати з оплати праці; б) різниці, що виникають при здійсненні фіноперацій; в) резерви банків та небанківських фінансових установ; г) всі відповіді вірні; д) вірної відповіді не має. 11. Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво с.-г. продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу с.-г. пр-ції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує: а) 75 % загальної суми доходу; б) 70 % загальної суми доходу; в) 50 % загальної суми доходу; г) 60 % загальної суми доходу. 12. Доходи страховика, отримані у вигляді страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договором страхування, співстрахування оподатковуються податком на прибуток за ставкою: а) 6%; б) 12%; в) 3%; г) 15%; д) 4%; е) 0%. 13. Перші ознаки сучасної податкової системи з’явилися у: а) Стародавній Греції; б) Стародавньому Римі; в) Стародавньому Єгипті; г) Східній Європі 14. Що є підставою для визначення доходу платника податку на прибуток підприємств? а) дані фінансової звітності; б) дані податкової звітності; в) дані податкових регістрів; г) дані первинних документів. 15. Які операції звільнені від оподаткування ПДВ? а) обіг валютних цінностей; б) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ; в) виплати у грошовій формі заробітної плати; г) експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію д) всі відповіді вірні; е) правильна відповідь відсутня 16. Розрізняють такі податкові ставки: а) базові; б) граничні; в) абсолютні; г) усе перелічене. 17. Якщо для податкової декларації з податку на прибуток зазначено позначку «Базовий звітний період квартал», то граничним строком подання буде: а) 30 календарних днів; б) 40 календарних днів; в) 20 календарних днів; г) немає правильної відповіді. 18. Юридичній особі, яка реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який містить: а) 8 - розрядний числовий код; б) 14 - розрядний числовий код; в) 12 - розрядний числовий код; г) 10 - розрядний числовий код. 19. Базою оподаткування ПДВ у випадку постачання вживаних товарів є: а) договірна(контрактна) вартість таких товарів; б) балансова вартість; в) звичайна ціна; г) комісійна винагорода. 20. У якому випадку базою оподаткування ПДВ є звичайна ціна, яка діє на момент поставки? а) постачання товарів, яке здійснюється за регульованими тарифами; б) постачання вживаних товарів; в) постачання товарів за договорами фінансового лізингу; г) безоплатна передача необоротних активів особі, незареєстрованій як платник податку. 21. Базою оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг є? а) договірна вартість, але не нижче звичайних цін; б) звичайна ціна, що діє на момент такої поставки; в) договірна вартість з урахуванням загальнодержавних податків та зборів; г) вартість поставки таких товарів. 22. Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата: а) погашення заборгованості за відвантажену продукцію, надані послуги чи виконані роботи; б) списання (зарахування) коштів на банківський рахунок; в) відвантаження товарів; г) списання коштів із банківського рахунку в оплату запасів. 23. До прямих податків належать: а) ПДВ, податок на прибуток підприємств, мито, плата за землю, податок з доходів громадян; б) податок на прибуток підприємств, рентні платежі, плата за землю, податок на нерухоме майно; в) податок на прибуток підприємств, акцизний податок, плата за землю, ввізне (імпортне) мито; г) податок на прибуток підприємств, податок з доходів громадян, податок на нерухоме майно, ПДВ. 24. Ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг: а) декільком покупцям два та більше разів на місяць; б) постійне постачання одному і більше покупцям; в) одному покупцю два та більше разів на місяць; г) одному і більше покупцям не менше 2-х місяців. 25. Отримання переплати з бюджету на рахунок у СЕА відображають записом: а) Дебет 315 — Кредит 311; б) Дебет 641 — Кредит 315; в) Дебет 315 — Кредит 641; г) Дебет 311 — Кредит 315.