0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599574)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 34
Рік виконання: 2022
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
На підставі журналу господарських операцій необхідно: 1) визначити кореспонденцію рахунків; 2) провести розрахунки, наведені в таблицях; 3) на основі проведених розрахунків та журналу господарських операцій заповнити регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості), головну книгу та скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати). Вихідні дані: 1. Підприємство - ВАТ "Веселка" займається пошиттям та реалізацією швейних виробів. 2. Звітний період - рік. 3. Залишки за рахунками синтетичного обліку станом на 01.01.201_ р. Шифр рахунку Назва рахунку Сума, гри. 10 Основні засоби 1280000 13 Знос необоротних активів (амортизація) 239000 201 Сировина і матеріали 39650 203 Паливо 1300 23 Виробництво 10778 22 МШП 3100 26 Готова продукція 24000 30 Готівка 3500 31 Рахунки в банках 46800 36 Розрахунки з покупцями та замовниками (Дт) 12300 372 Розрахунки з підзвітними особами (заборгованість працівникам) 340 377 Розрахунки з іншими дебіторами 560 40 Зареєстрований (пайовий) капітал 258000 42 Додатковий капітал 727598 43 Резервний капітал 62500 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (Кт) 38900 46 Неоплачений капітал 2500 62 Короткострокові векселі видані 19000 63 Розрахунки з постачальниками і замовниками (Кт) 26000 64 Розрахунки за податками і платежами (Кт) 8020 65 Розрахунки за страхуванням 14610 66 Розрахунки за виплатами працівникам 31200 4. Розшифровка за субрахунком 201 "Сировина і матеріали". № Найменування сировини Од. виміру Кількість Сума, грн. 1. Тканина "Міленіум" м 273 27300 2. Нитки шт. 325 6500 3. Ґудзики компл. 130 1950 4. Транспортно-заготівельні витрати - - 3900 Разом - - 39650 5. Розшифровка за рахунком 26 "Готова продукція". № Найменування сировини Од. виміру Кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1. Сорочки шт. 500 12500 14000 2. Теніски шт. 400 8000 10000 Разом: - - 20500 24000 6. Розшифровка за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". № Постачальник Сума, грн. 1. База "Укртекстильторг" 19500 2. Фірма "Фурнітура" 6500 Разом 26000 7. Розшифровка до статті "Незавершене виробництво". № Стаття затрат По виробах Разом Сорочки Теніски 1. Сировина і матеріали 4250 1300 5550 2. Зарплата виробничого персоналу 2000 750 2750 3. Відрахування на соціальне страхування 740 278 1018 4. Загальновиробничі витрати 900 560 1460 Разом 7890 2888 10778 8. Елементи облікової політики підприємства згідно з наказом № 1 від 02.01.201_р.: - розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу; - списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; - перелік змінних загальновиробничих витрат: • матеріальні витрати; • витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій); • відрахування на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань); • інші операційні витрати. Журнал реєстрації господарських операцій за 2022р. № Зміст операції Кореспонденція рахунків Варіант Дт Кт 2 1 Виписка з поточного рахунку в банку: 1.1 Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу 30500 1.2 Перераховано в місцевий бюджет ПДФО 4600 1.3 Перераховано єдиний соціальний внесок 13210 2 Скласти авансовий звіт № 231. Майстер Демедюк П.Н. перебував у відрядженні у м Київ. Термін відрядження – 4 дні: Проїзд Лисичанськ-Київ, Київ- Лисичанськ – 300,00 грн. (в обидва боки). Суму добових прийняти на рівні максимального розміру добових у поточному році (650 грн.). Віднести на загальновиробничі витрати. 300+4*650 = 2900 2900 Всього витрат 2900 3 Видатковий касовий ордер від 03. 12.22 р. і платіжні відомості: 3.1 Виплачено згідно з авансовим звітом № 231 2900 3.2 Виплачена зарплата за листопад 2022 р. 30000 4 Товарно-транспортна накладна № 17 від 03.12.22р. Надійшло і оприбутковано на склад від бази “Укртекстильторг” за цінами придбання (без ПДВ) всього тканина “Міленіум” – по 125,0 грн. за м. к-сть метрів 515 м. 515*125 = 64375 64375 нитки –по 24,00 грн за шт. к-сть штук 252 24*252 = 6048 6048 крім цього ПДВ (податкова накл. № 17 від 03.12.2022р.) (64375+6048)*0,2 = 14084,6 14084,6 5 Рахунок-фактура № 238 від 04.12.2022р. Надійшло і оприбутковано на склад ґудзики від фірми “Фурнітура” по 15,0 грн. за комплект, всього кількість комплектів – 305 шт. 15*305 = 4575 4575 6 Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата не проведена 2000 крім цього ПДВ (податкова накл. № 789 від 20.12.2022р.) 2000*0,2 = 400 400 7 Лімітно-забірні картки № 1-3 від 05.12.2022р. Передано на виробництво матеріали (табл. 1) тканина “Міленіум” на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів -510 м. 27300/273 = 100 (ціна 1 м із запасів на початок) 273*100 + 237*125 = 56925 56925 - тенісок, к-сть метрів – 155 м. 155*125 = 19375 19375 нитки на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів – 181 6500/325 = 20 (ціна 1 м із запасів на початок) 180*20 = 3600 3600 - тенісок, к-сть метрів -80 79*20 = 1580 1580 ґудзики на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів -261 1950/130 = 15 (ціна із запасів на початок) 261*15 = 3915 3915 - тенісок, к-сть метрів – 131 131*15= 1965 1965 8 Списуються трансп.-загот. витрати в частині, що відносяться до матеріалів, використаних на виробництво (табл..2), всього: в т.ч. на виготовлення: - сорочок 3432,98 - тенісок 1221,04 9 Придбано згідно накладної № 456 від 12.12.2022р. автомобіль ГАЗ 31023 (в т.ч. ПДВ) в ТВ “Укрволгатехсервіс” Без ПДВ 29200/1,2 = 24333,33 24333,33 ПДВ 29200/6 = 4866,67 4866,67 10 Надано ТВ “Укрволгатехсервіс” тюнінгові послуги по придбаному автомобілю (в т.ч. ПДВ), всього Без ПДВ 4500/1,2 = 3750 3750 ПДВ 4500/6= 750 750 11 Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля (3% від вартості) 24333,33*0,03 = 730 730 730 12 Визначити і відобразити первісну вартість придбаного автомобіля в склад основних засобів згідно акта від 20.12.20_ р. 24333,33+3750+730 = 28813,33 28813,33 13 Погашено заборгованість перед ТВ “Укрволгатехсервіс” за рахунок короткострокової позики банку 29200 14 Наряди на виконання робіт і розрахункові відомості на 30.12.2022р.: Нарахована зарплата, всього 46186 14.1 в т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням 24586 - сорочок 13586 - тенісок 11000 14.2 Робітникам, зайнятим на роботах загальновиробничого характеру, всього: 8400 в т.ч. - Шестерняк М.І. (аліменти на 1 дитину до 6 років) 4200 - інший робітник, зайняті на роботах загальновиробничого характеру 4200 14.3 Адміністративному персоналу 9000 14.4 Працівнику відділу збуту 4200 15 Проведені утримання із заробітної плати (розрахунок здійснити за діючими ставками): - ПДФО 46186*0,18=8313,48 8313,48 - військовий внесок 46186*0,015 = 692,79 692,79 -аліменти 845,25 Утримання із робітників, зайнятих на роботах загально виробничого характеру провести у таблиці 4. 16 Довідка бухгалтерії. Проведені нарахування на соціальні заходи від суми нарахованої зарплати згідно діючих тарифів (розрахунок провести у табл.3), всього, в т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням, всього, в т.ч.: - сорочок 2988,92 - тенісок 2420 загальновиробничому персоналу 1848 апарату управління підприємством 1980 працівникам відділу збуту 924 17 Провести розрахунок амортизації дисконту (табл..№ 6) Підприємством 04.01.200_р. придбано облігації номінальною вартістю 40000 грн. за 35583 грн. 35583 Фіксована ставка % за облігацією становить 12% річних 4800 Дата погашення облігації через 4 років 759,2 Виплата відсотка здійснюється в кінці року – 31.12.200_р. 4800 18 Відпущено зі складу МШП на: а) загальновиробничі потреби 510 б) адміністративні потреби 250 в) на потреби відділу збуту 320 19 Нараховано знос основних засобів підприємства (розрахунок провести у табл. 5), всього, в т.ч. загальновиробничого призначення 4400,5 загальногосподарського призначення 7000 20 Накладна № 14 від 20.12.20_р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами), всього: - сорочок – по 25,00 грн. за шт. к-сть шт.-5300 25*5300= 132500 132500 - тенісок – по 20,00 грн. за шт. к-сть шт.-2240 20*2240= 44800 44800 21 Рахунок-фактура від рекламної агенції “Гроші та світ” № 23 від 17.12.20_р. Надані рекламні послуги, всього: Без ПДВ 13000/1,2 = 10833,33 10833,33 ПДВ 13000/6 = 2166,67 2166,67 22 Товарно-транспортна накладна № 189387 від 22.12.20_р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами): - сорочки – по 25,00 грн. за шт. к-сть шт.-5400 5400*25= 135000 135000 - теніски – по 20,00 грн. за шт. к-сть шт.-2300 2300*20= 46000 46000 23 Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами 350500 24 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (податкова накладна № 134 від 22.12.22р. 350500/6 = 58416,67 58416,67 25 Рахунок-фактура від АТП-13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції, всього: Без ПДВ 2100/1,2 = 1750 1750 ПДВ 2100/6= 350 350 26 Прийнято від покупців короткостроковий вексель 8000 27 Виписка з поточного рахунку в банку Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію 290000 Оплачено рахунки постачальників за отриману раніше сировину, всього, в т.ч.: 64600 - бази “Укропттекстильторг” 59000 - фірми “Фурнітура” 5600 28 Списуються загально виробничі витрати (табл. 7,8,9) всього, в т.ч.: на собівартість виробництва - сорочок 6583,23 - тенісок 5329,97 на собівартість реалізованої продукції 6145,3 29 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості (табл.10,11,12), всього, в т.ч.: сорочки (червоне сторно) 42508,87 теніски (червоне сторно) 2300,99 30 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості (табл.13,14), всього, в т.ч.: сорочки (червоне сторно) 37798 теніски (червоне сторно) 43 31 Дохід від реалізації списано на фінансові результати 350500-58416,67 = 292083,33 292083,33 4800 759,2 32 Витрати діяльності списано на фінансові результати, всього собівартість реалізації 149390,3 адміністративні витрати 18230 витрати на збут 18027,33 33 Довідка бухгалтерії. Нараховано податок на прибуток (діюча ставка податку) 20159,08 34 Податок на прибуток списано на фінансові результати 20159,08 35 Розраховано чистий прибуток (збиток) (табл. 15) 91835,82 36 Внесено засновником Петренко М.К. на поточний рахунок свою частку до статутного капіталу підприємства (оскільки неоплачений капітал на початок періоду рівний 2500, вважаємо, що саме цю суму вніс засновник) 2500
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
На підставі журналу господарських операцій необхідно: 1) визначити кореспонденцію рахунків; 2) провести розрахунки, наведені в таблицях; 3) на основі проведених розрахунків та журналу господарських операцій заповнити регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості), головну книгу та скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати). Вихідні дані: 1. Підприємство - ВАТ "Веселка" займається пошиттям та реалізацією швейних виробів. 2. Звітний період - рік. 3. Залишки за рахунками синтетичного обліку станом на 01.01.201_ р. Шифр рахунку Назва рахунку Сума, гри. 10 Основні засоби 1280000 13 Знос необоротних активів (амортизація) 239000 201 Сировина і матеріали 39650 203 Паливо 1300 23 Виробництво 10778 22 МШП 3100 26 Готова продукція 24000 30 Готівка 3500 31 Рахунки в банках 46800 36 Розрахунки з покупцями та замовниками (Дт) 12300 372 Розрахунки з підзвітними особами (заборгованість працівникам) 340 377 Розрахунки з іншими дебіторами 560 40 Зареєстрований (пайовий) капітал 258000 42 Додатковий капітал 727598 43 Резервний капітал 62500 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (Кт) 38900 46 Неоплачений капітал 2500 62 Короткострокові векселі видані 19000 63 Розрахунки з постачальниками і замовниками (Кт) 26000 64 Розрахунки за податками і платежами (Кт) 8020 65 Розрахунки за страхуванням 14610 66 Розрахунки за виплатами працівникам 31200 4. Розшифровка за субрахунком 201 "Сировина і матеріали". № Найменування сировини Од. виміру Кількість Сума, грн. 1. Тканина "Міленіум" м 273 27300 2. Нитки шт. 325 6500 3. Ґудзики компл. 130 1950 4. Транспортно-заготівельні витрати - - 3900 Разом - - 39650 5. Розшифровка за рахунком 26 "Готова продукція". № Найменування сировини Од. виміру Кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1. Сорочки шт. 500 12500 14000 2. Теніски шт. 400 8000 10000 Разом: - - 20500 24000 6. Розшифровка за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". № Постачальник Сума, грн. 1. База "Укртекстильторг" 19500 2. Фірма "Фурнітура" 6500 Разом 26000 7. Розшифровка до статті "Незавершене виробництво". № Стаття затрат По виробах Разом Сорочки Теніски 1. Сировина і матеріали 4250 1300 5550 2. Зарплата виробничого персоналу 2000 750 2750 3. Відрахування на соціальне страхування 740 278 1018 4. Загальновиробничі витрати 900 560 1460 Разом 7890 2888 10778 8. Елементи облікової політики підприємства згідно з наказом № 1 від 02.01.201_р.: - розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу; - списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; - перелік змінних загальновиробничих витрат: • матеріальні витрати; • витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій); • відрахування на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань); • інші операційні витрати. Журнал реєстрації господарських операцій за 2022р. № Зміст операції Кореспонденція рахунків Варіант Дт Кт 2 1 Виписка з поточного рахунку в банку: 1.1 Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу 30500 1.2 Перераховано в місцевий бюджет ПДФО 4600 1.3 Перераховано єдиний соціальний внесок 13210 2 Скласти авансовий звіт № 231. Майстер Демедюк П.Н. перебував у відрядженні у м Київ. Термін відрядження – 4 дні: Проїзд Лисичанськ-Київ, Київ- Лисичанськ – 300,00 грн. (в обидва боки). Суму добових прийняти на рівні максимального розміру добових у поточному році (650 грн.). Віднести на загальновиробничі витрати. 300+4*650 = 2900 2900 Всього витрат 2900 3 Видатковий касовий ордер від 03. 12.22 р. і платіжні відомості: 3.1 Виплачено згідно з авансовим звітом № 231 2900 3.2 Виплачена зарплата за листопад 2022 р. 30000 4 Товарно-транспортна накладна № 17 від 03.12.22р. Надійшло і оприбутковано на склад від бази “Укртекстильторг” за цінами придбання (без ПДВ) всього тканина “Міленіум” – по 125,0 грн. за м. к-сть метрів 515 м. 515*125 = 64375 64375 нитки –по 24,00 грн за шт. к-сть штук 252 24*252 = 6048 6048 крім цього ПДВ (податкова накл. № 17 від 03.12.2022р.) (64375+6048)*0,2 = 14084,6 14084,6 5 Рахунок-фактура № 238 від 04.12.2022р. Надійшло і оприбутковано на склад ґудзики від фірми “Фурнітура” по 15,0 грн. за комплект, всього кількість комплектів – 305 шт. 15*305 = 4575 4575 6 Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата не проведена 2000 крім цього ПДВ (податкова накл. № 789 від 20.12.2022р.) 2000*0,2 = 400 400 7 Лімітно-забірні картки № 1-3 від 05.12.2022р. Передано на виробництво матеріали (табл. 1) тканина “Міленіум” на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів -510 м. 27300/273 = 100 (ціна 1 м із запасів на початок) 273*100 + 237*125 = 56925 56925 - тенісок, к-сть метрів – 155 м. 155*125 = 19375 19375 нитки на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів – 181 6500/325 = 20 (ціна 1 м із запасів на початок) 180*20 = 3600 3600 - тенісок, к-сть метрів -80 79*20 = 1580 1580 ґудзики на виготовлення, в т.ч.: - сорочок, к-сть метрів -261 1950/130 = 15 (ціна із запасів на початок) 261*15 = 3915 3915 - тенісок, к-сть метрів – 131 131*15= 1965 1965 8 Списуються трансп.-загот. витрати в частині, що відносяться до матеріалів, використаних на виробництво (табл..2), всього: в т.ч. на виготовлення: - сорочок 3432,98 - тенісок 1221,04 9 Придбано згідно накладної № 456 від 12.12.2022р. автомобіль ГАЗ 31023 (в т.ч. ПДВ) в ТВ “Укрволгатехсервіс” Без ПДВ 29200/1,2 = 24333,33 24333,33 ПДВ 29200/6 = 4866,67 4866,67 10 Надано ТВ “Укрволгатехсервіс” тюнінгові послуги по придбаному автомобілю (в т.ч. ПДВ), всього Без ПДВ 4500/1,2 = 3750 3750 ПДВ 4500/6= 750 750 11 Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля (3% від вартості) 24333,33*0,03 = 730 730 730 12 Визначити і відобразити первісну вартість придбаного автомобіля в склад основних засобів згідно акта від 20.12.20_ р. 24333,33+3750+730 = 28813,33 28813,33 13 Погашено заборгованість перед ТВ “Укрволгатехсервіс” за рахунок короткострокової позики банку 29200 14 Наряди на виконання робіт і розрахункові відомості на 30.12.2022р.: Нарахована зарплата, всього 46186 14.1 в т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням 24586 - сорочок 13586 - тенісок 11000 14.2 Робітникам, зайнятим на роботах загальновиробничого характеру, всього: 8400 в т.ч. - Шестерняк М.І. (аліменти на 1 дитину до 6 років) 4200 - інший робітник, зайняті на роботах загальновиробничого характеру 4200 14.3 Адміністративному персоналу 9000 14.4 Працівнику відділу збуту 4200 15 Проведені утримання із заробітної плати (розрахунок здійснити за діючими ставками): - ПДФО 46186*0,18=8313,48 8313,48 - військовий внесок 46186*0,015 = 692,79 692,79 -аліменти 845,25 Утримання із робітників, зайнятих на роботах загально виробничого характеру провести у таблиці 4. 16 Довідка бухгалтерії. Проведені нарахування на соціальні заходи від суми нарахованої зарплати згідно діючих тарифів (розрахунок провести у табл.3), всього, в т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням, всього, в т.ч.: - сорочок 2988,92 - тенісок 2420 загальновиробничому персоналу 1848 апарату управління підприємством 1980 працівникам відділу збуту 924 17 Провести розрахунок амортизації дисконту (табл..№ 6) Підприємством 04.01.200_р. придбано облігації номінальною вартістю 40000 грн. за 35583 грн. 35583 Фіксована ставка % за облігацією становить 12% річних 4800 Дата погашення облігації через 4 років 759,2 Виплата відсотка здійснюється в кінці року – 31.12.200_р. 4800 18 Відпущено зі складу МШП на: а) загальновиробничі потреби 510 б) адміністративні потреби 250 в) на потреби відділу збуту 320 19 Нараховано знос основних засобів підприємства (розрахунок провести у табл. 5), всього, в т.ч. загальновиробничого призначення 4400,5 загальногосподарського призначення 7000 20 Накладна № 14 від 20.12.20_р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами), всього: - сорочок – по 25,00 грн. за шт. к-сть шт.-5300 25*5300= 132500 132500 - тенісок – по 20,00 грн. за шт. к-сть шт.-2240 20*2240= 44800 44800 21 Рахунок-фактура від рекламної агенції “Гроші та світ” № 23 від 17.12.20_р. Надані рекламні послуги, всього: Без ПДВ 13000/1,2 = 10833,33 10833,33 ПДВ 13000/6 = 2166,67 2166,67 22 Товарно-транспортна накладна № 189387 від 22.12.20_р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами): - сорочки – по 25,00 грн. за шт. к-сть шт.-5400 5400*25= 135000 135000 - теніски – по 20,00 грн. за шт. к-сть шт.-2300 2300*20= 46000 46000 23 Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами 350500 24 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (податкова накладна № 134 від 22.12.22р. 350500/6 = 58416,67 58416,67 25 Рахунок-фактура від АТП-13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції, всього: Без ПДВ 2100/1,2 = 1750 1750 ПДВ 2100/6= 350 350 26 Прийнято від покупців короткостроковий вексель 8000 27 Виписка з поточного рахунку в банку Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію 290000 Оплачено рахунки постачальників за отриману раніше сировину, всього, в т.ч.: 64600 - бази “Укропттекстильторг” 59000 - фірми “Фурнітура” 5600 28 Списуються загально виробничі витрати (табл. 7,8,9) всього, в т.ч.: на собівартість виробництва - сорочок 6583,23 - тенісок 5329,97 на собівартість реалізованої продукції 6145,3 29 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості (табл.10,11,12), всього, в т.ч.: сорочки (червоне сторно) 42508,87 теніски (червоне сторно) 2300,99 30 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості (табл.13,14), всього, в т.ч.: сорочки (червоне сторно) 37798 теніски (червоне сторно) 43 31 Дохід від реалізації списано на фінансові результати 350500-58416,67 = 292083,33 292083,33 4800 759,2 32 Витрати діяльності списано на фінансові результати, всього собівартість реалізації 149390,3 адміністративні витрати 18230 витрати на збут 18027,33 33 Довідка бухгалтерії. Нараховано податок на прибуток (діюча ставка податку) 20159,08 34 Податок на прибуток списано на фінансові результати 20159,08 35 Розраховано чистий прибуток (збиток) (табл. 15) 91835,82 36 Внесено засновником Петренко М.К. на поточний рахунок свою частку до статутного капіталу підприємства (оскільки неоплачений капітал на початок періоду рівний 2500, вважаємо, що саме цю суму вніс засновник) 2500