0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599576)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 20
Рік виконання: 2022
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Практичне завдання розроблено на прикладі приватного підприємства «Альфа-Трейд», яке виготовляє для офісів столи і стільці. Директор підприємств – викладач. Головний бухгалтер –студент, який виконує завдання. Касир – Івиненко Марія Іванівна. Адреса підприємства: 61023, м. Харків, вул. ПРАЦІ, 23. Код ЄДРПОУ: 12345678 ПП «Альфа-Трейд» має поточний рахунок № 2546000020 у ВГРУ «Приватбанк» м. Харків, МВО банку 330440. На підприємстві один цех основного виробництва та два склади: склад матеріалів (завідуючий складом Росоха Р.О.) і склад готової продукції (завідуючий складом Петрик Т.А.). у звітному періоду підприємство виготовляє столи і стільці. Головними постачальниками матеріалів є: ПП «Оріон» - код ЄДРПОУ 12334455, п/р 23580017192040 у Харківському відділенні АКБ «Райффайзен банк Аваль», МФО 201356; ДП «Кочетківський лісгосп» - код ЄДРПОУ 11445522, п/р 21580000102307 у Харківському відділенні КБ «Пумб», МФО 245006; ТОВ «Веселка» - код ЄДРПОУ 12557788, п/р 23580000608754 у Харківському відділенні КБ «Укрсиббанк», МФО 224055. Послідовність виконання завдання: 1. Обрати варіанта завдання відповідно до наданого списку. 2. Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства). Форму №1 станом на 01.01. 20__ р. 3. Розробити робочий план рахунків до рахунків 10, 201, 23, 372, 631 4. Скласти журнал реєстрацій господарських операцій за І квартал 20__ р. (дод. 1). 5. Заповнити аналітичні таблиці. 6. Заповнити оборотні відомості за аналітичними рахунками 10, 201, 23, 372, 631 7. Заповнити оборотно-сальдову відомість за І квартал 20__ р. на підставі журналу реєстрацій господарських операцій. 8.Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форми №1 станом на 31.03.20__ р. 9.Скласти Звіт про фінансові результати Форми № 2 за І квартал 20__ р. Вихідні дані: 1. Залишки на рахунках станом на 01.01.20 р. Назва рахунка Номер рахунка Сума, грн Основні засоби 10 2 052 140,00 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 631 60 900,00 Сировина і матеріали (відповідно до варіанта) 201 21662 Статутний капітал 40 2234200,00 Напівфабрикати 25 180 000,00 Додатковий капітал 42 3 500,00 Паливо 203 140 000,00 Запчастини 207 38 000,00 Короткострокові позики 601 40 800,00 Розрахунки з вітчизняними покупцями 361 52 000,00 Короткострокові векселі видані 62 85 600,00 Розрахунки з підзвітними особами 372 142,00 Витрати майбутніх періодів 39 2 136,00 Розрахунки за податками 641 120 000,00 Каса в національній валюті 301 200,00 Поточні рахунки в національній валюті 311 300 300,00 Резервний капітал 43 57 900,00 Поточні фінансові інвестиції 35 29 127,00 Розрахунки з оплати праці 661 27 800,00 Нематеріальні активи 12 15 200,00 Розрахунки за виданими авансами 371 15 050,00 Доходи майбутніх періодів 69 3 080,00 Грошові документи в національній валюті 331 940,00 Неоплачений капітал 46 80000,00 Виробництво 23 36 000,00 Довгострокові позики 501 30 000,00 Знос основних засобів 131 132 042,75 Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 44 ? Знос нематеріальних активів 133 2 300,00 2. Аналітичні дані до рахунка 10 «Основні засоби» станом на 01.01.20__р. № Назва об’єкта основних засобів Первісна вартість об’єкта, грн Ліквідаційна вартість об’єкта, грн Строк корисного використання, років 1. Адміністративна будівля 570 000 7800 20 2. Будівля цеху 660 000 9900 20 3. Комп’ютер (у бухгалтерії) 7 000 500 5 4. Автомобіль (Toyota Prado) 152 000 4000 14 5. Станок «Мрія» 450 670 2300 13 6. Верстат «Л-4» 212 470 3450 12 3. Аналітичні дані до рахунка 201 «Сировина і матеріали» станом на 01.01.20_р. № Найменування сировини і матеріалів Одиниця виміру Кількість Ціна, грн Сума, грн. 1 Дошки куб. м 23 763 17549 2 Лак л 36 43 1548 3 Метал кг 45 57 2565 Разом 21662 4. Аналітичні дані до рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами» станом на 01.01.20 р. № Посада, прізвище та ініціали підзвітної особи Сума, грн 1. Бухгалтер Миронюк С.В. 80,00 2. Начальник цеху Бондар О.В. 30,00 3. Експедитор Коропчук П.А. 32,00 Разом 142 5. Аналітичні дані до рахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» станом на 01.01.20 р. № Назва постачальника Сума, грн. 1. ПП «Оріон» 23 000,00 2. ДП «Кочетківський лісгосп» 15 600,00 3. ПП «Веселка» 8 700,00 4. АТП-12000 13 600,00 Разом 60900 5. Незавершене виробництво станом на 01.01.20__ р.: столи – 24 000,00 стільці – 12 000,00 6. Витяг з наказу про облікову політику ПП «Альфа-Трейд»: 1) підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу; 2) до основних засобів включають необоротні активи вартістю понад 20000 грн., необоротні активи вартістю до 20000 грн. обліковують у складі інших необоротних матеріальних активів; 3) амортизацію основних засобів нараховують із використанням таких методів: прямолінійного – для будівель і споруд, станка «Мрія», верстата «Л-4»; прискореного зменшення залишкової вартості – для комп’ютера та автомобіля. 4) вартість запасів у разу вибуття оцінюють за методом FIFO; 5) усі постачальники є платниками ПДВ; 6) базою розподілу загальновиробничих витрат є прямі матеріальні витрати. Баланс (Звіт про фінансові результати) на початок та кінець періоду складені у кінці роботи. Робочий план рахунків виглядає наступним чином: Субрахунки до рахунку 10 відповідають загальному Плану рахунків підприємств, організацій та установ. Субрахунки до рахунку 201 – 201.1 – Дошки, 201.2 – Лак, 201.3 – Метал. Субрахунки до рахунку 23 – 231.1 – Виробництво столів, 231.2 – Виробництво стільців. По рахунку 372 і 631 додаткові субрахунки не відкриваються, ведеться аналітичний облік. Журнал реєстрації господарських операцій за І квартал 20 р. № Дата Первинний документ Зміст господарської операції Кореспонден- ція рахунків Сума, грн Дт Кт 1. 11.01 виписка банку Внесено засновником Міроненком М.П. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу 31050 3 2. 11.01 Прибутковий касовий ордер №1*, чек № 23908070 Отримано в касу готівку з поточного рахунка 4840 1 3. 11.01 Акт приймання-передачі основних засобів Оприбутковано деревообробний станок від засновника Пархоменка Т.Р. як внесок до статутного капіталу 30510 3 4. 11.01 Прибутковий ордер*, рахунок № 350 ДП «Новомосковський лісгосп», накладна № 90 Оприбутковано на складі від ДП «Кочетківський лісгосп» дошки 20 м3 за ціною 759 грн., без ПДВ 20*759 = 15180 15180 3 5. 11.01 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 15180*0,2 = 3036 3036 2 6. Прибуткові касові ордери Внесено залишок підзвітних сум: бухгалтером Миронюк С.В. – 80 грн. начальником цеху Бондарем О.В. – 30,00 експедитором Коропчуком П.А. – 32,00 80 30 32 1 1 1 7. 12.01 Прибутковий ордер, рахунок № 40 ПП «Веселка» , накладна № 40 Оприбутковано на склад від ПП «Веселка» лак 80 л за ціною 48, без ПДВ. 80*48 = 3840 3840 3 8. Податкова накладна. Відображено податковий кредит із ПДВ 3840*0,2 = 768 768 2 9. Платіжні доручення, виписка банку Перераховано в погашення заборгованості (врахувати заборгованість на початок періоду): ДП «Кочетківський лісгосп» – 15600+ 15180+3036 = 33816 ПП «Веселка» – 8700+3840+768 = 13308 33816 13308 4 4 10. Накладна* Відпущено дошки зі складу для виробництва: столів – 21 куб.м за ціною (використати метод ФІФО); 21*763 = 16023 стільців – 12 куб.м за ціною (використати метод ФІФО) 2*763+10*759 = 9116 16023 9116 1 1 11. 14.01 Накладна Відпущено лак зі складу для виробництва: столів 40 л за ціною (використати метод ФІФО); 36*43+ 4*48 = 1740 стільців – 27 л за ціною (використати метод ФІФО). 27*48 = 1296 1740 1296 1 1 12. Прибутковий ордер, рахунок №48 ПП «Оріон», накладна Оприбутковано на склад від ПП «Оріон» метал 35 кг за ціною 58 грн., без ПДВ. 35*58=2030 2030 3 13. Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 2030*0,2= 406 406 2 14. Рахунок №20 Прийнято рахунок від Харківенерго за електроенергію, використану для: виробництва столів – 4200 грн; 4200/1,2 = 3500 виробництва стільців – 3900 грн; 3900/1,2=3250 загальновиробничих потреб – 2400 грн; 2400/1,2=2000 загальногосподарських потреб – 1200 грн, у т.ч. ПДВ. 1200/1,2=1000 3500 3250 2000 1000 3 3 2 2 15. Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ (4200+3900+2400+1200)/6 = 1650 1650 2 16. 19.01 Накладна Безоплатно отримані дошки від ПП «Сузір’я» 10 куб.м за ціною 736 грн., без ПДВ. 736*10 = 7360 7360 3 17. Прибутковий касовий ордер, виписка банку Отримано готівку в касу для господарських потреб. 5360 1 18 Видатковий касовий ордер № 12 Видано під звіт Коропчуку П.А. на господарські потреби. 1354 1 19 Касовий чек Оприбутковані запасні частини, придбані експедитором Коропчуком П.А., без ПДВ. Вартість придбаних матеріалів необхідно визначити шляхом множення суми, виданої під звіт Коропчуку П.А. на 80%. 1354*0,8 = 1083,2 1083,2 1 20 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1083,2*0,2 = 216,64 216,64 4 21 Прибутковий касовий ордер №10* , звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Повернуто в касу Коропчуком П.А. залишок підзвітних сум 1354-1083,2-216,64 = 54,16 54,16 1 22 Накладна Відпущено метал зі складу для виробництва: столів – 17 кг за ціною (використати метод ФІФО); 17*57 = 969 стільців – 15 кг за ціною (використати метод ФІФО). 15*57 = 855 969 855 1 1 23 25.01 Видатковий касовий ордер Видано під звіт начальнику цеху Бондарю О.В. на господарські потреби 3176 1 24 Виписка банку, платіжне доручення Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості перед постачальниками (погашається вся заборгованість, яка є непогашеною з 01.01.20 р.): ПП «Оріон» - 23000+2030+406 = 25436 Харківенерго – 3500+3500+3250+2000+ 1000+1650 = 14900 25436 14900 4 4 25 Виписка банку Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку (позика взята на 1 рік під 26% річних) 25800 3 26 Прибутковий ордер, рахунок № 148 ПП «Оріон», накладна Оприбутковано на склад від ПП «Оріон» метал 20кг за ціною 54 грн., без ПДВ. 20*54=1080 1080 3 27 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1080*0,2= 216 216 2 28 27.01 Касовий чек, звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Оприбутковано паливо, придбане начальником цеху Бондаренко О.В., без ПДВ. 1306 1 29 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1306*0,2= 261,2 261,2 4 30 02.02 Рахунок Прийнято рахунок від водоканалу за воду, використану для: виробництва столів – 5100 грн; 5100/1,2= 4250 виробництва стільців – 4890 грн; 4890/1,2 = 4075 загальновиробничих потреб– 3780грн; 3780/1,2 = 3150 загальногосподарських потреб – 2250 грн,у т.ч. ПДВ. 2250/1,2 = 1875 4250 4075 3150 1875 3 3 2 2 31 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ (5100+4890+3780+2250)/6 = 2670 2670 2 32 Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів Використано запасні частини для загальновиробничих потреб. Сума складає 20% від вартості придбаних запчастин. 1083,2*0,2 = 216,64 216,64 4 33 Акт інвентаризації ТМЦ, прибутковий касовий ордер За результатами раптової інвентаризації виявлено нестачу запчастин на суму 200,00 грн і встановлено винну особу – комірник Постунський Р.П. Суму збитку комірник відшкодував шляхом внесення суми в касу. 200 40 240 240 240 240 4 2 3 1 34 8.02 Акт приймання-передачі основних засобів Отримано безоплатно верстат «М-5» від ПП «Зоря». 13110 3 36 Відомість нарахування заробітної плати Нараховано заробітну плату робітникам за виготовлення: столів: Ващуку В.Г. – 5000 грн; Шевченку Д.Л. – 5000 грн. Рудницькому З.Л. – 5000 грн. 5000+5000+5000=15000 стільців: Кухрачуку Р.А. – 6800 грн. Мухарському О.П. – 7900 грн. Смірнову К.З. – 6000 грн. 6800+7900+6000 = 20700 15000 20700 3 3 36 Відомість нарахування заробітної плати. Нараховано заробітну плату: начальнику цехів основного виробництва Ковалевському С.А. – 9000грн. директору підприємства – 12000 грн. менеджеру зі збуту – 10000грн. 9000 12000 10000 2 2 2 37 Відомість нарахування внесків до фондів соціального страхування Проведено нарахування ЄСВ за ставкою 22 % на фонд заробітної плати робітників: занятих на виробництві столів; 15000*0,22 = 3300 зайнятих на виробництві стільців; 20700*0,22 = 4554 загальновиробничого персоналу; 9000*0,22 = 1980 адміністративного персоналу; 12000*0,22 = 2640 менеджера зі збуту. 10000*0,22 = 2200 3300 4554 1980 2640 2200 3 3 2 2 2 38 Платіжне доручення, виписка банку Сплачені до фондів збори ЄСВ 3300+ 4554+ 1980+ 2640+ 2200 = 14674 14674 4 39 Відомість нарахування заробітної плати Утримано податок на доходи фізичних осіб а військовий збір із заробітної плати робітників: занятих на виробництві столів; зайнятих на виробництві стільців; загальновиробничого персоналу; адміністративного персоналу; менеджера зі збуту. (15000+20700+9000+ 12000+ 10000)*0,18 = 12006 (15000+20700+9000+12000+ 10000)*0,015 = 1000,5 12006 1000,5 4 40 Платіжне доручення, виписка банку Перераховано до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір 12006 1000,5 4 4 41 Платіжне доручення,виписка банку Перераховано заробітну плату на розрахункові рахунки робітників підприємства. 15000+ 20700+ 9000+ 12000+ 10000 – 12006 – 1000,5 = 53693,5 53693,5 4 42 16.02 Прибутковий ордер, рахунок № 152 ПП «Оріон», накладна Оприбутковано на склад від ПП «Оріон» метал 35 кг за ціною 58 грн., без ПДВ. 35*58 = 2030 2030 3 43 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 2030*0,2= 406 406 2 44 Акт виконання робіт, рахунок № 100 Проведено АТП-12000 ремонт автомобіля Toyota Prado, яким користується адміністративний персонал, у т.ч. ПДВ. 4350/1,2= 3625 3625 2 45 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 4350/6= 725 725 2 46 Платіжне доручення, виписка банку Перераховано АТП-12000 за ремонт автомобіля, грн. 4350 4 47 Відомість нарахування амортизації Нараховано амортизацію основних засобів: адміністративної будівлі; будівлі цеху; комп’ютера (в бухгалтерії); автомобіля (Toyota Prado); станка «Мрія» (для виробництва столів); верстата «Л-4» (для виробництва стільців) 7027,5 8126,25 210 4653,16 8622,4 4354,58 4 4 4 4 1 1 48 Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат Розподілено та списано загальновиробничі витрати на: виробничу собівартість столів; виробничу собівартість стільців; 14378,38 10094,51 3 3 49 Накладні Відпущено з виробництва та оприбутковано на склад за фактичною собівартістю: столи (незавершене виробництво станом на 31.03 20 31.03 20 р. = 400; стільці (незавершене виробництво станом на 31.03 20_р. 580 79782,78 82295,09 1 1 50 9.03 Рахунок-фактура Відвантажено покупцям: столи стільці 350200 350200 79782,78 82295,09 3 3 4 4 51 Рахунок-фактура. Податкова накладна Відображено податкове зобов’язання з ПДВ під час реалізації: столів – ? 350200/6= 58366,67 стільців – ? 350200/6=58366,67 58366,67 58366,67 2 2 52 Накладна Використано запчастини для збутових потреб. Суму визначити шляхом множення вартості придбаних запчастин на 15% 1083,2*0,15= 162,48 162,48 4 53 Виписка банку, квитанція Проведено підписку на газету «Все про бухгалтерський облік»на ІІ квартал 20р., грн., без ПДВ 550 1 54 18.03 Рахунок Отримано рахунок від компанії «МТС-Україна» за послуги мобільного зв’язку, грн., у т.ч. ПДВ. 350/1,2 = 291,67 291,67 2 55 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 350/6= 58,33 58,33 2 56 Рахунок Прийнято до оплати рахунок АТП-12000 за перевезення готової продукції до магазину, у т.ч. ПДВ 1555/1,2= 1295,83 1295,83 2 57 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1555/6= 259,17 259,17 2 58 Платіжне доручення, виписка банку Платіжне доручення, виписка банку 1555 4 59 Розрахунок бухгалтерії Нараховано відсотки за короткостроковою позикою за І квартал 25800*0,26/4= 1677 1677 2 60 Виписка банку, платіжне доручення Перераховано компанії «МТС- Україна» за послуги мобільного зв’язку 350 4 61 Рахунок Отримано рахунок від фірми «Скорпіон» за послуги з охорони підприємства, у т.ч.ПДВ. 5390/1,2= 4491,67 4491,67 2 62 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 5390/6=898,33 898,33 2 63 Виписка банку Отримано на поточний рахунок дебіторську заборгованість покупці 52000+ 350200+350200 = 752400 752400 1 64 31.03 Виписка банку, платіжне доручення Перераховано фірмі «Скорпіон» за надані послуги 5390 4 65 Виписка банку, платіжне доручення Погашено частково (20%) (20%) короткострокову позику банку та суму відсотків за І квартал 25800*0,2 = 5160 5160 1677 4 4 66 Розрахунок бухгалтерії Визначено фінансовий результат діяльності підприємства за І квартал, відобразивши його на субрахунках рахунка 79, відобразивши його на субрахунках рахунка 79. 90:79782,78+ 82295,09 = 162077,87 92: 1000+1875+12000+2640+3625+ 7027,5+ 210+ 4653,16+291,67+4491,67 = 37814 93: 10000+2200+162,48+1295,83 = 13658,31 947:200+40 = 240 95: 1677 701: 350200+350200-58366,67-58366,67 = 583666,66 716: 240 718: 7360 583666,66+240+7360-162077,87- 37814- 13658,31- 240 – 1677 = 375799,48 583666,66 240 7360 162077,87 37814 13658,31 240 1677 375799,48 х
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Практичне завдання розроблено на прикладі приватного підприємства «Альфа-Трейд», яке виготовляє для офісів столи і стільці. Директор підприємств – викладач. Головний бухгалтер –студент, який виконує завдання. Касир – Івиненко Марія Іванівна. Адреса підприємства: 61023, м. Харків, вул. ПРАЦІ, 23. Код ЄДРПОУ: 12345678 ПП «Альфа-Трейд» має поточний рахунок № 2546000020 у ВГРУ «Приватбанк» м. Харків, МВО банку 330440. На підприємстві один цех основного виробництва та два склади: склад матеріалів (завідуючий складом Росоха Р.О.) і склад готової продукції (завідуючий складом Петрик Т.А.). у звітному періоду підприємство виготовляє столи і стільці. Головними постачальниками матеріалів є: ПП «Оріон» - код ЄДРПОУ 12334455, п/р 23580017192040 у Харківському відділенні АКБ «Райффайзен банк Аваль», МФО 201356; ДП «Кочетківський лісгосп» - код ЄДРПОУ 11445522, п/р 21580000102307 у Харківському відділенні КБ «Пумб», МФО 245006; ТОВ «Веселка» - код ЄДРПОУ 12557788, п/р 23580000608754 у Харківському відділенні КБ «Укрсиббанк», МФО 224055. Послідовність виконання завдання: 1. Обрати варіанта завдання відповідно до наданого списку. 2. Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства). Форму №1 станом на 01.01. 20__ р. 3. Розробити робочий план рахунків до рахунків 10, 201, 23, 372, 631 4. Скласти журнал реєстрацій господарських операцій за І квартал 20__ р. (дод. 1). 5. Заповнити аналітичні таблиці. 6. Заповнити оборотні відомості за аналітичними рахунками 10, 201, 23, 372, 631 7. Заповнити оборотно-сальдову відомість за І квартал 20__ р. на підставі журналу реєстрацій господарських операцій. 8.Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форми №1 станом на 31.03.20__ р. 9.Скласти Звіт про фінансові результати Форми № 2 за І квартал 20__ р. Вихідні дані: 1. Залишки на рахунках станом на 01.01.20 р. Назва рахунка Номер рахунка Сума, грн Основні засоби 10 2 052 140,00 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 631 60 900,00 Сировина і матеріали (відповідно до варіанта) 201 21662 Статутний капітал 40 2234200,00 Напівфабрикати 25 180 000,00 Додатковий капітал 42 3 500,00 Паливо 203 140 000,00 Запчастини 207 38 000,00 Короткострокові позики 601 40 800,00 Розрахунки з вітчизняними покупцями 361 52 000,00 Короткострокові векселі видані 62 85 600,00 Розрахунки з підзвітними особами 372 142,00 Витрати майбутніх періодів 39 2 136,00 Розрахунки за податками 641 120 000,00 Каса в національній валюті 301 200,00 Поточні рахунки в національній валюті 311 300 300,00 Резервний капітал 43 57 900,00 Поточні фінансові інвестиції 35 29 127,00 Розрахунки з оплати праці 661 27 800,00 Нематеріальні активи 12 15 200,00 Розрахунки за виданими авансами 371 15 050,00 Доходи майбутніх періодів 69 3 080,00 Грошові документи в національній валюті 331 940,00 Неоплачений капітал 46 80000,00 Виробництво 23 36 000,00 Довгострокові позики 501 30 000,00 Знос основних засобів 131 132 042,75 Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 44 ? Знос нематеріальних активів 133 2 300,00 2. Аналітичні дані до рахунка 10 «Основні засоби» станом на 01.01.20__р. № Назва об’єкта основних засобів Первісна вартість об’єкта, грн Ліквідаційна вартість об’єкта, грн Строк корисного використання, років 1. Адміністративна будівля 570 000 7800 20 2. Будівля цеху 660 000 9900 20 3. Комп’ютер (у бухгалтерії) 7 000 500 5 4. Автомобіль (Toyota Prado) 152 000 4000 14 5. Станок «Мрія» 450 670 2300 13 6. Верстат «Л-4» 212 470 3450 12 3. Аналітичні дані до рахунка 201 «Сировина і матеріали» станом на 01.01.20_р. № Найменування сировини і матеріалів Одиниця виміру Кількість Ціна, грн Сума, грн. 1 Дошки куб. м 23 763 17549 2 Лак л 36 43 1548 3 Метал кг 45 57 2565 Разом 21662 4. Аналітичні дані до рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами» станом на 01.01.20 р. № Посада, прізвище та ініціали підзвітної особи Сума, грн 1. Бухгалтер Миронюк С.В. 80,00 2. Начальник цеху Бондар О.В. 30,00 3. Експедитор Коропчук П.А. 32,00 Разом 142 5. Аналітичні дані до рахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» станом на 01.01.20 р. № Назва постачальника Сума, грн. 1. ПП «Оріон» 23 000,00 2. ДП «Кочетківський лісгосп» 15 600,00 3. ПП «Веселка» 8 700,00 4. АТП-12000 13 600,00 Разом 60900 5. Незавершене виробництво станом на 01.01.20__ р.: столи – 24 000,00 стільці – 12 000,00 6. Витяг з наказу про облікову політику ПП «Альфа-Трейд»: 1) підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу; 2) до основних засобів включають необоротні активи вартістю понад 20000 грн., необоротні активи вартістю до 20000 грн. обліковують у складі інших необоротних матеріальних активів; 3) амортизацію основних засобів нараховують із використанням таких методів: прямолінійного – для будівель і споруд, станка «Мрія», верстата «Л-4»; прискореного зменшення залишкової вартості – для комп’ютера та автомобіля. 4) вартість запасів у разу вибуття оцінюють за методом FIFO; 5) усі постачальники є платниками ПДВ; 6) базою розподілу загальновиробничих витрат є прямі матеріальні витрати. Баланс (Звіт про фінансові результати) на початок та кінець періоду складені у кінці роботи. Робочий план рахунків виглядає наступним чином: Субрахунки до рахунку 10 відповідають загальному Плану рахунків підприємств, організацій та установ. Субрахунки до рахунку 201 – 201.1 – Дошки, 201.2 – Лак, 201.3 – Метал. Субрахунки до рахунку 23 – 231.1 – Виробництво столів, 231.2 – Виробництво стільців. По рахунку 372 і 631 додаткові субрахунки не відкриваються, ведеться аналітичний облік. Журнал реєстрації господарських операцій за І квартал 20 р. № Дата Первинний документ Зміст господарської операції Кореспонден- ція рахунків Сума, грн Дт Кт 1. 11.01 виписка банку Внесено засновником Міроненком М.П. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу 31050 3 2. 11.01 Прибутковий касовий ордер №1*, чек № 23908070 Отримано в касу готівку з поточного рахунка 4840 1 3. 11.01 Акт приймання-передачі основних засобів Оприбутковано деревообробний станок від засновника Пархоменка Т.Р. як внесок до статутного капіталу 30510 3 4. 11.01 Прибутковий ордер*, рахунок № 350 ДП «Новомосковський лісгосп», накладна № 90 Оприбутковано на складі від ДП «Кочетківський лісгосп» дошки 20 м3 за ціною 759 грн., без ПДВ 20*759 = 15180 15180 3 5. 11.01 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 15180*0,2 = 3036 3036 2 6. Прибуткові касові ордери Внесено залишок підзвітних сум: бухгалтером Миронюк С.В. – 80 грн. начальником цеху Бондарем О.В. – 30,00 експедитором Коропчуком П.А. – 32,00 80 30 32 1 1 1 7. 12.01 Прибутковий ордер, рахунок № 40 ПП «Веселка» , накладна № 40 Оприбутковано на склад від ПП «Веселка» лак 80 л за ціною 48, без ПДВ. 80*48 = 3840 3840 3 8. Податкова накладна. Відображено податковий кредит із ПДВ 3840*0,2 = 768 768 2 9. Платіжні доручення, виписка банку Перераховано в погашення заборгованості (врахувати заборгованість на початок періоду): ДП «Кочетківський лісгосп» – 15600+ 15180+3036 = 33816 ПП «Веселка» – 8700+3840+768 = 13308 33816 13308 4 4 10. Накладна* Відпущено дошки зі складу для виробництва: столів – 21 куб.м за ціною (використати метод ФІФО); 21*763 = 16023 стільців – 12 куб.м за ціною (використати метод ФІФО) 2*763+10*759 = 9116 16023 9116 1 1 11. 14.01 Накладна Відпущено лак зі складу для виробництва: столів 40 л за ціною (використати метод ФІФО); 36*43+ 4*48 = 1740 стільців – 27 л за ціною (використати метод ФІФО). 27*48 = 1296 1740 1296 1 1 12. Прибутковий ордер, рахунок №48 ПП «Оріон», накладна Оприбутковано на склад від ПП «Оріон» метал 35 кг за ціною 58 грн., без ПДВ. 35*58=2030 2030 3 13. Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 2030*0,2= 406 406 2 14. Рахунок №20 Прийнято рахунок від Харківенерго за електроенергію, використану для: виробництва столів – 4200 грн; 4200/1,2 = 3500 виробництва стільців – 3900 грн; 3900/1,2=3250 загальновиробничих потреб – 2400 грн; 2400/1,2=2000 загальногосподарських потреб – 1200 грн, у т.ч. ПДВ. 1200/1,2=1000 3500 3250 2000 1000 3 3 2 2 15. Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ (4200+3900+2400+1200)/6 = 1650 1650 2 16. 19.01 Накладна Безоплатно отримані дошки від ПП «Сузір’я» 10 куб.м за ціною 736 грн., без ПДВ. 736*10 = 7360 7360 3 17. Прибутковий касовий ордер, виписка банку Отримано готівку в касу для господарських потреб. 5360 1 18 Видатковий касовий ордер № 12 Видано під звіт Коропчуку П.А. на господарські потреби. 1354 1 19 Касовий чек Оприбутковані запасні частини, придбані експедитором Коропчуком П.А., без ПДВ. Вартість придбаних матеріалів необхідно визначити шляхом множення суми, виданої під звіт Коропчуку П.А. на 80%. 1354*0,8 = 1083,2 1083,2 1 20 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1083,2*0,2 = 216,64 216,64 4 21 Прибутковий касовий ордер №10* , звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Повернуто в касу Коропчуком П.А. залишок підзвітних сум 1354-1083,2-216,64 = 54,16 54,16 1 22 Накладна Відпущено метал зі складу для виробництва: столів – 17 кг за ціною (використати метод ФІФО); 17*57 = 969 стільців – 15 кг за ціною (використати метод ФІФО). 15*57 = 855 969 855 1 1 23 25.01 Видатковий касовий ордер Видано під звіт начальнику цеху Бондарю О.В. на господарські потреби 3176 1 24 Виписка банку, платіжне доручення Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості перед постачальниками (погашається вся заборгованість, яка є непогашеною з 01.01.20 р.): ПП «Оріон» - 23000+2030+406 = 25436 Харківенерго – 3500+3500+3250+2000+ 1000+1650 = 14900 25436 14900 4 4 25 Виписка банку Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку (позика взята на 1 рік під 26% річних) 25800 3 26 Прибутковий ордер, рахунок № 148 ПП «Оріон», накладна Оприбутковано на склад від ПП «Оріон» метал 20кг за ціною 54 грн., без ПДВ. 20*54=1080 1080 3 27 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1080*0,2= 216 216 2 28 27.01 Касовий чек, звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Оприбутковано паливо, придбане начальником цеху Бондаренко О.В., без ПДВ. 1306 1 29 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1306*0,2= 261,2 261,2 4 30 02.02 Рахунок Прийнято рахунок від водоканалу за воду, використану для: виробництва столів – 5100 грн; 5100/1,2= 4250 виробництва стільців – 4890 грн; 4890/1,2 = 4075 загальновиробничих потреб– 3780грн; 3780/1,2 = 3150 загальногосподарських потреб – 2250 грн,у т.ч. ПДВ. 2250/1,2 = 1875 4250 4075 3150 1875 3 3 2 2 31 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ (5100+4890+3780+2250)/6 = 2670 2670 2 32 Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів Використано запасні частини для загальновиробничих потреб. Сума складає 20% від вартості придбаних запчастин. 1083,2*0,2 = 216,64 216,64 4 33 Акт інвентаризації ТМЦ, прибутковий касовий ордер За результатами раптової інвентаризації виявлено нестачу запчастин на суму 200,00 грн і встановлено винну особу – комірник Постунський Р.П. Суму збитку комірник відшкодував шляхом внесення суми в касу. 200 40 240 240 240 240 4 2 3 1 34 8.02 Акт приймання-передачі основних засобів Отримано безоплатно верстат «М-5» від ПП «Зоря». 13110 3 36 Відомість нарахування заробітної плати Нараховано заробітну плату робітникам за виготовлення: столів: Ващуку В.Г. – 5000 грн; Шевченку Д.Л. – 5000 грн. Рудницькому З.Л. – 5000 грн. 5000+5000+5000=15000 стільців: Кухрачуку Р.А. – 6800 грн. Мухарському О.П. – 7900 грн. Смірнову К.З. – 6000 грн. 6800+7900+6000 = 20700 15000 20700 3 3 36 Відомість нарахування заробітної плати. Нараховано заробітну плату: начальнику цехів основного виробництва Ковалевському С.А. – 9000грн. директору підприємства – 12000 грн. менеджеру зі збуту – 10000грн. 9000 12000 10000 2 2 2 37 Відомість нарахування внесків до фондів соціального страхування Проведено нарахування ЄСВ за ставкою 22 % на фонд заробітної плати робітників: занятих на виробництві столів; 15000*0,22 = 3300 зайнятих на виробництві стільців; 20700*0,22 = 4554 загальновиробничого персоналу; 9000*0,22 = 1980 адміністративного персоналу; 12000*0,22 = 2640 менеджера зі збуту. 10000*0,22 = 2200 3300 4554 1980 2640 2200 3 3 2 2 2 38 Платіжне доручення, виписка банку Сплачені до фондів збори ЄСВ 3300+ 4554+ 1980+ 2640+ 2200 = 14674 14674 4 39 Відомість нарахування заробітної плати Утримано податок на доходи фізичних осіб а військовий збір із заробітної плати робітників: занятих на виробництві столів; зайнятих на виробництві стільців; загальновиробничого персоналу; адміністративного персоналу; менеджера зі збуту. (15000+20700+9000+ 12000+ 10000)*0,18 = 12006 (15000+20700+9000+12000+ 10000)*0,015 = 1000,5 12006 1000,5 4 40 Платіжне доручення, виписка банку Перераховано до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір 12006 1000,5 4 4 41 Платіжне доручення,виписка банку Перераховано заробітну плату на розрахункові рахунки робітників підприємства. 15000+ 20700+ 9000+ 12000+ 10000 – 12006 – 1000,5 = 53693,5 53693,5 4 42 16.02 Прибутковий ордер, рахунок № 152 ПП «Оріон», накладна Оприбутковано на склад від ПП «Оріон» метал 35 кг за ціною 58 грн., без ПДВ. 35*58 = 2030 2030 3 43 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 2030*0,2= 406 406 2 44 Акт виконання робіт, рахунок № 100 Проведено АТП-12000 ремонт автомобіля Toyota Prado, яким користується адміністративний персонал, у т.ч. ПДВ. 4350/1,2= 3625 3625 2 45 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 4350/6= 725 725 2 46 Платіжне доручення, виписка банку Перераховано АТП-12000 за ремонт автомобіля, грн. 4350 4 47 Відомість нарахування амортизації Нараховано амортизацію основних засобів: адміністративної будівлі; будівлі цеху; комп’ютера (в бухгалтерії); автомобіля (Toyota Prado); станка «Мрія» (для виробництва столів); верстата «Л-4» (для виробництва стільців) 7027,5 8126,25 210 4653,16 8622,4 4354,58 4 4 4 4 1 1 48 Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат Розподілено та списано загальновиробничі витрати на: виробничу собівартість столів; виробничу собівартість стільців; 14378,38 10094,51 3 3 49 Накладні Відпущено з виробництва та оприбутковано на склад за фактичною собівартістю: столи (незавершене виробництво станом на 31.03 20 31.03 20 р. = 400; стільці (незавершене виробництво станом на 31.03 20_р. 580 79782,78 82295,09 1 1 50 9.03 Рахунок-фактура Відвантажено покупцям: столи стільці 350200 350200 79782,78 82295,09 3 3 4 4 51 Рахунок-фактура. Податкова накладна Відображено податкове зобов’язання з ПДВ під час реалізації: столів – ? 350200/6= 58366,67 стільців – ? 350200/6=58366,67 58366,67 58366,67 2 2 52 Накладна Використано запчастини для збутових потреб. Суму визначити шляхом множення вартості придбаних запчастин на 15% 1083,2*0,15= 162,48 162,48 4 53 Виписка банку, квитанція Проведено підписку на газету «Все про бухгалтерський облік»на ІІ квартал 20р., грн., без ПДВ 550 1 54 18.03 Рахунок Отримано рахунок від компанії «МТС-Україна» за послуги мобільного зв’язку, грн., у т.ч. ПДВ. 350/1,2 = 291,67 291,67 2 55 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 350/6= 58,33 58,33 2 56 Рахунок Прийнято до оплати рахунок АТП-12000 за перевезення готової продукції до магазину, у т.ч. ПДВ 1555/1,2= 1295,83 1295,83 2 57 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 1555/6= 259,17 259,17 2 58 Платіжне доручення, виписка банку Платіжне доручення, виписка банку 1555 4 59 Розрахунок бухгалтерії Нараховано відсотки за короткостроковою позикою за І квартал 25800*0,26/4= 1677 1677 2 60 Виписка банку, платіжне доручення Перераховано компанії «МТС- Україна» за послуги мобільного зв’язку 350 4 61 Рахунок Отримано рахунок від фірми «Скорпіон» за послуги з охорони підприємства, у т.ч.ПДВ. 5390/1,2= 4491,67 4491,67 2 62 Податкова накладна Відображено податковий кредит із ПДВ 5390/6=898,33 898,33 2 63 Виписка банку Отримано на поточний рахунок дебіторську заборгованість покупці 52000+ 350200+350200 = 752400 752400 1 64 31.03 Виписка банку, платіжне доручення Перераховано фірмі «Скорпіон» за надані послуги 5390 4 65 Виписка банку, платіжне доручення Погашено частково (20%) (20%) короткострокову позику банку та суму відсотків за І квартал 25800*0,2 = 5160 5160 1677 4 4 66 Розрахунок бухгалтерії Визначено фінансовий результат діяльності підприємства за І квартал, відобразивши його на субрахунках рахунка 79, відобразивши його на субрахунках рахунка 79. 90:79782,78+ 82295,09 = 162077,87 92: 1000+1875+12000+2640+3625+ 7027,5+ 210+ 4653,16+291,67+4491,67 = 37814 93: 10000+2200+162,48+1295,83 = 13658,31 947:200+40 = 240 95: 1677 701: 350200+350200-58366,67-58366,67 = 583666,66 716: 240 718: 7360 583666,66+240+7360-162077,87- 37814- 13658,31- 240 – 1677 = 375799,48 583666,66 240 7360 162077,87 37814 13658,31 240 1677 375799,48 х