0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599582)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 8
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ЗАВДАННЯ 1 План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови та значення. ЗАВДАННЯ 2 1.Вкажіть правильну відповідь: Звіт про рух грошових коштів показує: а) дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду; б) суми нарахованих та сплачених платежів до бюджету; в) суми нарахованої заробітної плати; г) вірної відповіді немає. 2.Вкажіть правильну відповідь: Між поняттями “виручка”, “витрати”, “прибуток” існує наступний зв’язок: а) виручка = прибуток – витрати; б) прибуток складається з виручки і витрат; в) прибуток = виручка – витрати; г) вірної відповіді немає. 3.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Оприбутковано виробничі запаси, не використані при виправленні браку”: а) Д-т 22 К-т 631; б) Д-т 24 К-т 23; в) Д-т 24 К-т 20; г) Д-т 20 К-т 24. 4.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Викуплено акції у акціонерів”: а) Д-т 45 К-т 301; б) Д-т 40 К-т 45; в) Д-т 311 К-т 45; г) Д-т 20 К-т 46. 5.Вкажіть правильну відповідь: Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу акціонерного товариства у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні товариством, - це: а) облігація; б) акція; в) казначейське зобов’язання; г) чек. 6.Вкажіть правильну відповідь: Нараховано податок на прибуток: а) Д-т64 К-т31; б) Д-т98 К-т64; в) Д-т70 К-т64; г) Д-т79 К-т98. 7.Вкажіть правильну відповідь: Визначено розмір нерозподілених прибутків в кінці звітного періоду: а) Д-т79 К-т44; б) Д-т79 К-т98; в) Д-т44 К-т79; г) Д-т70 К-т79. 8.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Списано залишкову вартість основних засобів при реалізації”: а) Д-т 131 К-т 10; б) Д-т 97 К-т 10; в) Д-т 90 К-т 10; г) Д-т 151 К-т 10. 9.Вкажіть правильну відповідь: Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача, називається: а) акредитивом; б) платіжною вимогою-дорученням; в) платіжним дорученням; г) накладною. 10.Вкажіть правильну відповідь: Виробнича собівартість продукції складається з: а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат; б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат; в) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат; г) вірної відповіді немає. 11.Вкажіть правильну відповідь: Оплата праці в нічний час оплачується у: а) подвійному розмірі; б) за звичайними розцінками; в) підвищеному розмірі, але не менше 20% тарифної ставки (окладу); г) підвищеному розмірі, але не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу). 12.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Оприбутковані основні засоби, що надійшли від постачальників”: а) Д-т 152 К-т 631; б) Д-т 641 К-т 631; в) Д-т 10 К-т 151; г) Д-т 132 К-т 11. 13.Вкажіть правильну відповідь: При журнальній формі обліку облік короткострокових векселів одержаних ведуть в: а) виписці банку; б) ж. 2; в) ж. 3; г) розрахунково-платіжній відомості. 14.Вкажіть правильну відповідь: Максимальний строк перебування у відрядженні за межами України становить: а) 30 календарних днів; б) керівник підприємства встановлює самостійно; в) керівник підприємства встановлює самостійно, але не може перевищувати 60 календарних днів; г) правильної відповіді немає. 15.Вкажіть правильну відповідь: Сума фактичних витрат на придбання або виготовлення запасів, називається: а) первісною вартістю; б) ліквідаційною вартістю; в) чисто реалізаційною вартістю; г) балансовою вартістю. Завдання 3 1. Вказати кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями; 2. Відобразити господарські операції, що відбулись на схемах рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки необхідно відкрити, відобразити на них початкове сальдо, зміни, підрахувати обороти і визначити кінцеве сальдо; 3. Скласти оборотну відомість за наведеною формою. Початкове сальдо наведено в вихідних даних. Обороти і кінцеве сальдо визначаються самостійно з врахуванням господарських операцій, що відбулись. ВИХІДНІ ДАНІ ПОЧАТКОВИЙ ЗАЛИШОК НА РАХУНКАХ Рахунок Найменування рахунку Початковий залишок, грн. 201 Сировина й матеріали 10000 64 Розрахунки за податками і платежами 1150 371 Розрахунки за виданими авансами 60 30 Готівка 500 601 Короткострокові кредити банків в національній валюті 3000 10 Основні засоби 80000 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 8000 40 Зареєстрований (пайовий) капітал 86800 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 3000 66 Розрахунки за виплатами працівникам 9500 311 Поточні рахунки в національній валюті 13890 23 Виробництво 4000 441 Прибуток нерозподілений 13000 ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД № п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 1. Надійшла на поточний рахунок короткострокова позика банку 6000 2. Надійшли кошти від покупців за реалізовану продукцію 2000 3. Оприбутковано невикористані матеріали з цехів виробництва 1000
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ЗАВДАННЯ 1 План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови та значення. ЗАВДАННЯ 2 1.Вкажіть правильну відповідь: Звіт про рух грошових коштів показує: а) дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду; б) суми нарахованих та сплачених платежів до бюджету; в) суми нарахованої заробітної плати; г) вірної відповіді немає. 2.Вкажіть правильну відповідь: Між поняттями “виручка”, “витрати”, “прибуток” існує наступний зв’язок: а) виручка = прибуток – витрати; б) прибуток складається з виручки і витрат; в) прибуток = виручка – витрати; г) вірної відповіді немає. 3.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Оприбутковано виробничі запаси, не використані при виправленні браку”: а) Д-т 22 К-т 631; б) Д-т 24 К-т 23; в) Д-т 24 К-т 20; г) Д-т 20 К-т 24. 4.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Викуплено акції у акціонерів”: а) Д-т 45 К-т 301; б) Д-т 40 К-т 45; в) Д-т 311 К-т 45; г) Д-т 20 К-т 46. 5.Вкажіть правильну відповідь: Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу акціонерного товариства у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні товариством, - це: а) облігація; б) акція; в) казначейське зобов’язання; г) чек. 6.Вкажіть правильну відповідь: Нараховано податок на прибуток: а) Д-т64 К-т31; б) Д-т98 К-т64; в) Д-т70 К-т64; г) Д-т79 К-т98. 7.Вкажіть правильну відповідь: Визначено розмір нерозподілених прибутків в кінці звітного періоду: а) Д-т79 К-т44; б) Д-т79 К-т98; в) Д-т44 К-т79; г) Д-т70 К-т79. 8.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Списано залишкову вартість основних засобів при реалізації”: а) Д-т 131 К-т 10; б) Д-т 97 К-т 10; в) Д-т 90 К-т 10; г) Д-т 151 К-т 10. 9.Вкажіть правильну відповідь: Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача, називається: а) акредитивом; б) платіжною вимогою-дорученням; в) платіжним дорученням; г) накладною. 10.Вкажіть правильну відповідь: Виробнича собівартість продукції складається з: а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат; б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат; в) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат; г) вірної відповіді немає. 11.Вкажіть правильну відповідь: Оплата праці в нічний час оплачується у: а) подвійному розмірі; б) за звичайними розцінками; в) підвищеному розмірі, але не менше 20% тарифної ставки (окладу); г) підвищеному розмірі, але не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу). 12.Вкажіть правильну відповідь: Вказати кореспонденцію рахунків: “Оприбутковані основні засоби, що надійшли від постачальників”: а) Д-т 152 К-т 631; б) Д-т 641 К-т 631; в) Д-т 10 К-т 151; г) Д-т 132 К-т 11. 13.Вкажіть правильну відповідь: При журнальній формі обліку облік короткострокових векселів одержаних ведуть в: а) виписці банку; б) ж. 2; в) ж. 3; г) розрахунково-платіжній відомості. 14.Вкажіть правильну відповідь: Максимальний строк перебування у відрядженні за межами України становить: а) 30 календарних днів; б) керівник підприємства встановлює самостійно; в) керівник підприємства встановлює самостійно, але не може перевищувати 60 календарних днів; г) правильної відповіді немає. 15.Вкажіть правильну відповідь: Сума фактичних витрат на придбання або виготовлення запасів, називається: а) первісною вартістю; б) ліквідаційною вартістю; в) чисто реалізаційною вартістю; г) балансовою вартістю. Завдання 3 1. Вказати кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями; 2. Відобразити господарські операції, що відбулись на схемах рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки необхідно відкрити, відобразити на них початкове сальдо, зміни, підрахувати обороти і визначити кінцеве сальдо; 3. Скласти оборотну відомість за наведеною формою. Початкове сальдо наведено в вихідних даних. Обороти і кінцеве сальдо визначаються самостійно з врахуванням господарських операцій, що відбулись. ВИХІДНІ ДАНІ ПОЧАТКОВИЙ ЗАЛИШОК НА РАХУНКАХ Рахунок Найменування рахунку Початковий залишок, грн. 201 Сировина й матеріали 10000 64 Розрахунки за податками і платежами 1150 371 Розрахунки за виданими авансами 60 30 Готівка 500 601 Короткострокові кредити банків в національній валюті 3000 10 Основні засоби 80000 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 8000 40 Зареєстрований (пайовий) капітал 86800 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 3000 66 Розрахунки за виплатами працівникам 9500 311 Поточні рахунки в національній валюті 13890 23 Виробництво 4000 441 Прибуток нерозподілений 13000 ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД № п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 1. Надійшла на поточний рахунок короткострокова позика банку 6000 2. Надійшли кошти від покупців за реалізовану продукцію 2000 3. Оприбутковано невикористані матеріали з цехів виробництва 1000