0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599685)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 12
Рік виконання: 2022
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
Для засвоєння навиків щодо відображення господарських операцій в поточному обліку на рахунках бухгалтерського обліку та заповнення фінансової звітності пропонується перелік господарських операцій ТОВ «АВЕСТА» за грудень 2020 року. ТОВ «РИБОЛЛОВ» займається виготовленням спорядження для риболовлі. Юридична адреса підприємства – м. Київ, вул. Саксаганського, 77. Середня кількість працюючих – 45. Код ЄДРПОУ – 41256398. Підприємство є платником ПДВ. Під час виконання завдання необхідно: 1) у реєстраційному журналі відобразити наведені господарські операції за грудень 2020 р. на рахунках обліку; 2) здійснити, де це необхідно, відповідні розрахунки, записати замість ? визначені суми; 3) провести аналіз відображення господарських операцій на рахунках; 4) заповнити оборотно – сальдову відомість; 5) за даними оборотно – сальдової відомості та аналізу рахунків скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан ( звітна форма № 1) станом на 31 грудня 2020 року. Залишки за рахунками ТОВ «РИБОЛОВ» на 30.11.2020 року Назва рахунку Сума, грн. Варіант 3 Основні засоби 500 000 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 42 000 Нематеріальні активи 15 000 Резервний капітал 70 000 Розрахунки за іншими операціями 5 000 Зареєстрований капітал 762 000 Виробничі запаси 200 000 Малоцінні та швидкозношувані предмети 15 000 Знос основних засобів (100 000) Готова продукція 85 000 Розрахунки за страхування 7 000 Каса 700 Короткострокові кредити банків у національній валюті 32 000 Рахунок у банку 206 000 Короткострокові векселі одержані 7 000 Розрахунки з різними дебіторами 3 000 Витрати майбутніх періодів 300 Додатковий капітал 133 000 Накопичена амортизація нематеріальних активів (1 000) Нерозподілений прибуток 120 000 Незавершене виробництво 160 000 Векселі видані 10 000 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 14 000 Довгострокові фінансові інвестиції 8 000 Розрахунки за податками й платежами 23 000 Розрахунки за виплатами працівникам 43 000 Розрахунки з покупцями і замовниками 162 000 Активи на відповідальному зберіганні 2 500 ЗАЛИШКИ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ТОВ «РИБОЛОВ» Статті витрат На 30.11.2020 На 31.12.2020 Варіант 3 Варіант 3 Намет «ДМ-11» 1.Матеріальні витрати 35 000 28 000 2.Витрати на оплату праці 24 000 18 000 3.Відрахування на соціальні заходи 13 000 9 000 4.Загальновиробничі витрати 12 000 13 000 5.Інші витрати 3 000 2 000 Усього 87 000 70 000 Статті витрат На 30.11.2020 На 31.12.2020 Варіант 3 Варіант 3 Намет «ДМ-2» 1.Матеріальні витрати 30 000 26 000 2.Витрати на оплату праці 21 000 17 000 3.Відрахування на соціальні заходи 11 000 8 000 4.Загальновиробничі витрати 9 000 9 000 5.Інші витрати 2 000 1 000 Усього 73 000 61 000 Господарські операції ТОВ «РИБОЛОВ» за грудень 2020 року № з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн Дебет Кредит Варіант 3 1 2 3 4 5 1 Отримані від ПАТ «Альфа» матеріали 135 000 2 Відображений податковий кредит з ПДВ 135000*0,2 = 27000 27000 3 Відображена вартість транспортних послуг з доставки матеріалів ФОП Петренко С.М.(не є платником ПДВ) 1 200 4 Видано матеріали на: а)виробництво намету «ДМ-1» 44 000 б) виробництво намету «ДМ-2» 36 000 в)загальновиробничі потреби (останні дві цифри залікової книжки помножити на 300) 3600 г)адміністративні потреби 3 200 Разом 86800 5 Нарахована й розподілена оплата праці за грудень: а)робітникам за виробництво намету «ДМ-1» 18 000 б)робітникам з виробництво намету «ДМ-2» 13 500 в)загальновиробничому персоналу 11 000 г)адміністративному персоналу (останні дві цифри залікової книжки помножити на 400) 4800 ґ)допомога з тимчасової непрацездатності 2 900 д)оплата за час відпусток за рахунок попередньо створеного резерву 1 000 Разом 51200 6 Нарахований єдиний соціальний внесок (22%) а)робітникам з виробництва намету «ДМ-1» 18000*0,22 = 3960 3960 б)робітникам з виробництва намету «ДМ-2» 13500*0,22 = 2970 2970 в)загальновиробничому персоналу 11000*0,22 = 2420 2420 г)адміністративному персоналу 4800*0,22 = 1056 1056 д)оплата за час відпусток 1000*0,22 = 220 220 Разом 10626 7 Утримано із заробітної плати: а)податок на доходи фізичних 5 600 б)аліменти 300 Разом 5900 8 Отримано за чеком у касу з поточного рахунка в банку готівку для виплати заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності 45300 9 Видано з каси заробітну плату 51200-5600-300 = 45300 45300 10 На поточний рахунок у банку надійшла короткострокова позика 123 000 11 Надійшла з поточного рахунку готівка на відрядження 1 250 12 Видано комерційному директору кошти на відрядження 1250 13 З поточного рахунка в банку перерахована заборгованість: а)постачальникам 42 000 б)платежі в бюджет (ПДФО) 5600 в)відрахування на соціальне страхування 10626 г)заборгованість іншим кредиторам (аліменти) 300 Разом 58526 14 Списано на адміністративні витрати кошти, раніше сплачені на передоплату періодичних видань 300 15 Повернуто постачальнику матеріали, прийняті на відповідне зберігання 2 500 16 Нарахована амортизація основних засобів: а)загальновиробничого призначення 2 400 б)будівлі заводоуправління 1 650 Разом 4050 17 Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення) 550 18 Прийнято рахунок Обленерго за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення) 530 19 На поточний рахунок надійшли кошти за реалізований верстат 13 500 20 З рахунка в банку оплачено видані векселі 10 000 21 Розподілено пропорційно прямій оплаті та включено в собівартість продукції (всі витрати змінні) загальновиробничі витрати(суму)визначити самостійно на підставі відомості розподілу загальновиробничих витрат): а) виробництво намету «ДМ-1» 11713,7 б) виробництво намету «ДМ-2» 8786,3 Разом 20500 22 Випущена й оприбуткована на склад готова продукція: а)за фактичною виробничою собівартістю: ■ намету «ДМ-1» 94673,7 ■ намету «ДМ-2» 73256,3 Разом 167930 23 Нараховано транспортній організації за доставку продукції покупцям: а)вартість послуг 1 000 б)ПДВ 1000*0,2 = 200 200 Разом 1200 25 Списана собівартість реалізованої готової продукції за фактичною собівартістю 94673,7 73256,3 26 Відображена виручка (дохід) за реалізовану покупцями готову продукцію 195 000 27 Нарахований податок на додану вартість від суми виручки (доходу) 195000/6 = 32500 32500 28 Надійшла на поточний рахунок у банку від покупця виручка за реалізовану продукцію 195000 29 Віднесено на фінансові результати звітного періоду виручку(чистий дохід) від реалізації готової продукції 195000-32500 = 162500 162500 30 Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства 90:167930 92: 3200+4800+ 1056+ 300+1650 = 11006 93:1000 949: 2900 167930 11006 1000 2900 31 Нарахований податок на прибуток за грудень 162500 – 167930- 11006- 1000 – 2900 = -20336 (податок не нараховується) 32 Визначено фінансовий результат 20336
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Для засвоєння навиків щодо відображення господарських операцій в поточному обліку на рахунках бухгалтерського обліку та заповнення фінансової звітності пропонується перелік господарських операцій ТОВ «АВЕСТА» за грудень 2020 року. ТОВ «РИБОЛЛОВ» займається виготовленням спорядження для риболовлі. Юридична адреса підприємства – м. Київ, вул. Саксаганського, 77. Середня кількість працюючих – 45. Код ЄДРПОУ – 41256398. Підприємство є платником ПДВ. Під час виконання завдання необхідно: 1) у реєстраційному журналі відобразити наведені господарські операції за грудень 2020 р. на рахунках обліку; 2) здійснити, де це необхідно, відповідні розрахунки, записати замість ? визначені суми; 3) провести аналіз відображення господарських операцій на рахунках; 4) заповнити оборотно – сальдову відомість; 5) за даними оборотно – сальдової відомості та аналізу рахунків скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан ( звітна форма № 1) станом на 31 грудня 2020 року. Залишки за рахунками ТОВ «РИБОЛОВ» на 30.11.2020 року Назва рахунку Сума, грн. Варіант 3 Основні засоби 500 000 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 42 000 Нематеріальні активи 15 000 Резервний капітал 70 000 Розрахунки за іншими операціями 5 000 Зареєстрований капітал 762 000 Виробничі запаси 200 000 Малоцінні та швидкозношувані предмети 15 000 Знос основних засобів (100 000) Готова продукція 85 000 Розрахунки за страхування 7 000 Каса 700 Короткострокові кредити банків у національній валюті 32 000 Рахунок у банку 206 000 Короткострокові векселі одержані 7 000 Розрахунки з різними дебіторами 3 000 Витрати майбутніх періодів 300 Додатковий капітал 133 000 Накопичена амортизація нематеріальних активів (1 000) Нерозподілений прибуток 120 000 Незавершене виробництво 160 000 Векселі видані 10 000 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 14 000 Довгострокові фінансові інвестиції 8 000 Розрахунки за податками й платежами 23 000 Розрахунки за виплатами працівникам 43 000 Розрахунки з покупцями і замовниками 162 000 Активи на відповідальному зберіганні 2 500 ЗАЛИШКИ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ТОВ «РИБОЛОВ» Статті витрат На 30.11.2020 На 31.12.2020 Варіант 3 Варіант 3 Намет «ДМ-11» 1.Матеріальні витрати 35 000 28 000 2.Витрати на оплату праці 24 000 18 000 3.Відрахування на соціальні заходи 13 000 9 000 4.Загальновиробничі витрати 12 000 13 000 5.Інші витрати 3 000 2 000 Усього 87 000 70 000 Статті витрат На 30.11.2020 На 31.12.2020 Варіант 3 Варіант 3 Намет «ДМ-2» 1.Матеріальні витрати 30 000 26 000 2.Витрати на оплату праці 21 000 17 000 3.Відрахування на соціальні заходи 11 000 8 000 4.Загальновиробничі витрати 9 000 9 000 5.Інші витрати 2 000 1 000 Усього 73 000 61 000 Господарські операції ТОВ «РИБОЛОВ» за грудень 2020 року № з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн Дебет Кредит Варіант 3 1 2 3 4 5 1 Отримані від ПАТ «Альфа» матеріали 135 000 2 Відображений податковий кредит з ПДВ 135000*0,2 = 27000 27000 3 Відображена вартість транспортних послуг з доставки матеріалів ФОП Петренко С.М.(не є платником ПДВ) 1 200 4 Видано матеріали на: а)виробництво намету «ДМ-1» 44 000 б) виробництво намету «ДМ-2» 36 000 в)загальновиробничі потреби (останні дві цифри залікової книжки помножити на 300) 3600 г)адміністративні потреби 3 200 Разом 86800 5 Нарахована й розподілена оплата праці за грудень: а)робітникам за виробництво намету «ДМ-1» 18 000 б)робітникам з виробництво намету «ДМ-2» 13 500 в)загальновиробничому персоналу 11 000 г)адміністративному персоналу (останні дві цифри залікової книжки помножити на 400) 4800 ґ)допомога з тимчасової непрацездатності 2 900 д)оплата за час відпусток за рахунок попередньо створеного резерву 1 000 Разом 51200 6 Нарахований єдиний соціальний внесок (22%) а)робітникам з виробництва намету «ДМ-1» 18000*0,22 = 3960 3960 б)робітникам з виробництва намету «ДМ-2» 13500*0,22 = 2970 2970 в)загальновиробничому персоналу 11000*0,22 = 2420 2420 г)адміністративному персоналу 4800*0,22 = 1056 1056 д)оплата за час відпусток 1000*0,22 = 220 220 Разом 10626 7 Утримано із заробітної плати: а)податок на доходи фізичних 5 600 б)аліменти 300 Разом 5900 8 Отримано за чеком у касу з поточного рахунка в банку готівку для виплати заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності 45300 9 Видано з каси заробітну плату 51200-5600-300 = 45300 45300 10 На поточний рахунок у банку надійшла короткострокова позика 123 000 11 Надійшла з поточного рахунку готівка на відрядження 1 250 12 Видано комерційному директору кошти на відрядження 1250 13 З поточного рахунка в банку перерахована заборгованість: а)постачальникам 42 000 б)платежі в бюджет (ПДФО) 5600 в)відрахування на соціальне страхування 10626 г)заборгованість іншим кредиторам (аліменти) 300 Разом 58526 14 Списано на адміністративні витрати кошти, раніше сплачені на передоплату періодичних видань 300 15 Повернуто постачальнику матеріали, прийняті на відповідне зберігання 2 500 16 Нарахована амортизація основних засобів: а)загальновиробничого призначення 2 400 б)будівлі заводоуправління 1 650 Разом 4050 17 Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення) 550 18 Прийнято рахунок Обленерго за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення) 530 19 На поточний рахунок надійшли кошти за реалізований верстат 13 500 20 З рахунка в банку оплачено видані векселі 10 000 21 Розподілено пропорційно прямій оплаті та включено в собівартість продукції (всі витрати змінні) загальновиробничі витрати(суму)визначити самостійно на підставі відомості розподілу загальновиробничих витрат): а) виробництво намету «ДМ-1» 11713,7 б) виробництво намету «ДМ-2» 8786,3 Разом 20500 22 Випущена й оприбуткована на склад готова продукція: а)за фактичною виробничою собівартістю: ■ намету «ДМ-1» 94673,7 ■ намету «ДМ-2» 73256,3 Разом 167930 23 Нараховано транспортній організації за доставку продукції покупцям: а)вартість послуг 1 000 б)ПДВ 1000*0,2 = 200 200 Разом 1200 25 Списана собівартість реалізованої готової продукції за фактичною собівартістю 94673,7 73256,3 26 Відображена виручка (дохід) за реалізовану покупцями готову продукцію 195 000 27 Нарахований податок на додану вартість від суми виручки (доходу) 195000/6 = 32500 32500 28 Надійшла на поточний рахунок у банку від покупця виручка за реалізовану продукцію 195000 29 Віднесено на фінансові результати звітного періоду виручку(чистий дохід) від реалізації готової продукції 195000-32500 = 162500 162500 30 Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства 90:167930 92: 3200+4800+ 1056+ 300+1650 = 11006 93:1000 949: 2900 167930 11006 1000 2900 31 Нарахований податок на прибуток за грудень 162500 – 167930- 11006- 1000 – 2900 = -20336 (податок не нараховується) 32 Визначено фінансовий результат 20336