0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599824)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 4
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
1. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика – це … а) сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності; б) певні принципи, основи, домовленості, правила та практика, прийняті підприємством для складання та подання фінансових звітів; в) сукупність принципів, які використовуються підприємством для ведення обліку, складання і подання фінансової звітності; г) сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для подання фінансової звітності. 2. Регіональна політика бухгалтерського обліку – це … а) сукупність правил, норм, стандартів для встановлення єдиних принципів функціонування бухгалтерського обліку в межах територіальних об’єднань (об’єднань країн); б) сукупність загальних принципів функціонування бухгалтерського обліку через встановлення державними органами правил, стандартів та методологічних норм; в) комплекс методичних прийомів, способів, схем і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, що обираються підприємством із загальноприйнятих чи розробляються самостійно, виходячи з особливостей його діяльності; г) всі три відповіді правильні. 3. Суб’єкти облікової політики на рівні держави – це … а) Методологічна рада при Міністерстві фінансів; б) Кабінет Міністрів; Міністерство фінансів; в) Верховна Рада, Національний Банк України, Державна фіскальна служба України та інші органи влади; г) усі відповіді правильні. 4. Документ про облікову політику підприємства – це … а) Статут підприємства; б) директива вищої організації; в) Положення про облікову політику підприємства; г) усі відповіді правильні. 5. П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» визначено: а) коли можливі зміни облікової політики; б) що не вважається зміною облікової політики; в) як впливають зміни облікової політики на показники фінансових звітів; г) усі відповіді правильні. 6.На підприємстві бухгалтерський облік організовується в основному для … а) складання звітності; б) одержання прибутку; в) забезпечення різного роду користувачів необхідною інформацією; г) налагодження й удосконаленням його процесу. 7. Завдання бухгалтерського обліку – це … а) забезпечення різного роду користувачів необхідною інформацією; б) забезпечення контролю наявності та руху майна, виконання зобов’язань, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; в) попередження отримання негативних результатів господарської діяльності; г) усі відповіді правильні. 8. Права, обов’язки та відповідальність головного бухгалтера подані у… а) кваліфікаційному довіднику; б) кваліфікаційній характеристиці; в) посадовій інструкції головного бухгалтера підприємства; г) колективному договорі. 9. Моделі організації бухгалтерської служби підприємства – це … а) лінійна організація бухгалтерської служби підприємства; б) лінійно-штабна організація бухгалтерської служби підприємства; в) комбінована організація бухгалтерської служби підприємства; г) усі відповіді правильні. 10. Бухгалтерський документ – це … а) матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві інформації; б) форма одержання інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві інформації; в) письмове свідчення певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення та підставою введення показників в облікову систему; г) матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації. 11. Інвентаризація обов’язково проводиться: а) перед складанням річної фінансової звітності; б) при передачі майна державного підприємства в оренду; в) при приватизації майна державного підприємства; г) усі відповіді правильні. 12. Вилучення регістрів бухгалтерського обліку може здійснюватись у підприємства тільки за рішенням відповідних органів? а) ні; в) інколи; б) так; г) залежно від обставин. 13. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: а) фінансовий, податковий, управлінський; б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; в) бухгалтерський, виробничий, управлінський; г) немає правильної відповіді. 14. Натуральні вимірники використовуються для: а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей; б) розрахунку погодинної заробітної плати; в) складання фінансової звітності;\ г) немає правильної відповіді. 15. Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер: а) статистичний; б) бухгалтерський; в) всі наведені вище; г) немає правильної відповіді? 16. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією: а) фінансового обліку; б) управлінського обліку; в) податкового обліку; г) всіх перелічених вище видів обліку. 17. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються: а) користувачами бухгалтерської інформації; б) потенційними інвесторами; в) власниками підприємства; г) пов'язаними особами. 18. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зовнішніми: а) потенційні інвестори; б) постачальники; в) професійні спілки; г) жоден із перелічених вище? 19. Постачальники та клієнти зацікавлені у: а) виконанні підприємством договірних зобов'язань; б) своєчасності сплати податків підприємством; в) дивідендній політиці підприємства; г) своєчасності виплати заробітної плати. 20. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю: а) засоби масової інформації; б) менеджери компанії; в) кредитори; г) покупці. Практичне завдання. На основі нижче наведених даних необхідно: 1) вказати кореспонденцію рахунків за Журналом реєстрації господарських операцій; 2) вказати тип змін господарської операції; 3) скласти оборотно-сальдову відомість за листопад п.р.; Залишки господарських засобів підприємствата їх джерел утворення на 01.01 р.(суми, грн.) Основні засоби - 88 000. Статутний капітал – 98 800. Знос основних засобів – 13 000. Короткострокові позики – 3 000. Сировина і матеріали – 14 000. Виробництво – 4 000. Каса – 50. Рахунки в банках – 13 890. Розрахунки з оплати праці – 3 500. Розрахунки за страхуванням – 1700. Розрахунки з підзвітними особами – 60. Журнал реєстрації господарських операцій заводу „Мандарин”________п.р. № Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. Тип змін 1 Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит 10 000 2 Сплачено з поточного рахунку заборгованість за соціальним страхуванням 5 000 3 Виробничі запаси списано на виробництво 6 000 4 Сплачено з каси іншим дебіторам 60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика – це … а) сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності; б) певні принципи, основи, домовленості, правила та практика, прийняті підприємством для складання та подання фінансових звітів; в) сукупність принципів, які використовуються підприємством для ведення обліку, складання і подання фінансової звітності; г) сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для подання фінансової звітності. 2. Регіональна політика бухгалтерського обліку – це … а) сукупність правил, норм, стандартів для встановлення єдиних принципів функціонування бухгалтерського обліку в межах територіальних об’єднань (об’єднань країн); б) сукупність загальних принципів функціонування бухгалтерського обліку через встановлення державними органами правил, стандартів та методологічних норм; в) комплекс методичних прийомів, способів, схем і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, що обираються підприємством із загальноприйнятих чи розробляються самостійно, виходячи з особливостей його діяльності; г) всі три відповіді правильні. 3. Суб’єкти облікової політики на рівні держави – це … а) Методологічна рада при Міністерстві фінансів; б) Кабінет Міністрів; Міністерство фінансів; в) Верховна Рада, Національний Банк України, Державна фіскальна служба України та інші органи влади; г) усі відповіді правильні. 4. Документ про облікову політику підприємства – це … а) Статут підприємства; б) директива вищої організації; в) Положення про облікову політику підприємства; г) усі відповіді правильні. 5. П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» визначено: а) коли можливі зміни облікової політики; б) що не вважається зміною облікової політики; в) як впливають зміни облікової політики на показники фінансових звітів; г) усі відповіді правильні. 6.На підприємстві бухгалтерський облік організовується в основному для … а) складання звітності; б) одержання прибутку; в) забезпечення різного роду користувачів необхідною інформацією; г) налагодження й удосконаленням його процесу. 7. Завдання бухгалтерського обліку – це … а) забезпечення різного роду користувачів необхідною інформацією; б) забезпечення контролю наявності та руху майна, виконання зобов’язань, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; в) попередження отримання негативних результатів господарської діяльності; г) усі відповіді правильні. 8. Права, обов’язки та відповідальність головного бухгалтера подані у… а) кваліфікаційному довіднику; б) кваліфікаційній характеристиці; в) посадовій інструкції головного бухгалтера підприємства; г) колективному договорі. 9. Моделі організації бухгалтерської служби підприємства – це … а) лінійна організація бухгалтерської служби підприємства; б) лінійно-штабна організація бухгалтерської служби підприємства; в) комбінована організація бухгалтерської служби підприємства; г) усі відповіді правильні. 10. Бухгалтерський документ – це … а) матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві інформації; б) форма одержання інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві інформації; в) письмове свідчення певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення та підставою введення показників в облікову систему; г) матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації. 11. Інвентаризація обов’язково проводиться: а) перед складанням річної фінансової звітності; б) при передачі майна державного підприємства в оренду; в) при приватизації майна державного підприємства; г) усі відповіді правильні. 12. Вилучення регістрів бухгалтерського обліку може здійснюватись у підприємства тільки за рішенням відповідних органів? а) ні; в) інколи; б) так; г) залежно від обставин. 13. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: а) фінансовий, податковий, управлінський; б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; в) бухгалтерський, виробничий, управлінський; г) немає правильної відповіді. 14. Натуральні вимірники використовуються для: а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей; б) розрахунку погодинної заробітної плати; в) складання фінансової звітності;\ г) немає правильної відповіді. 15. Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер: а) статистичний; б) бухгалтерський; в) всі наведені вище; г) немає правильної відповіді? 16. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією: а) фінансового обліку; б) управлінського обліку; в) податкового обліку; г) всіх перелічених вище видів обліку. 17. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються: а) користувачами бухгалтерської інформації; б) потенційними інвесторами; в) власниками підприємства; г) пов'язаними особами. 18. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зовнішніми: а) потенційні інвестори; б) постачальники; в) професійні спілки; г) жоден із перелічених вище? 19. Постачальники та клієнти зацікавлені у: а) виконанні підприємством договірних зобов'язань; б) своєчасності сплати податків підприємством; в) дивідендній політиці підприємства; г) своєчасності виплати заробітної плати. 20. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю: а) засоби масової інформації; б) менеджери компанії; в) кредитори; г) покупці. Практичне завдання. На основі нижче наведених даних необхідно: 1) вказати кореспонденцію рахунків за Журналом реєстрації господарських операцій; 2) вказати тип змін господарської операції; 3) скласти оборотно-сальдову відомість за листопад п.р.; Залишки господарських засобів підприємствата їх джерел утворення на 01.01 р.(суми, грн.) Основні засоби - 88 000. Статутний капітал – 98 800. Знос основних засобів – 13 000. Короткострокові позики – 3 000. Сировина і матеріали – 14 000. Виробництво – 4 000. Каса – 50. Рахунки в банках – 13 890. Розрахунки з оплати праці – 3 500. Розрахунки за страхуванням – 1700. Розрахунки з підзвітними особами – 60. Журнал реєстрації господарських операцій заводу „Мандарин”________п.р. № Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. Тип змін 1 Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит 10 000 2 Сплачено з поточного рахунку заборгованість за соціальним страхуванням 5 000 3 Виробничі запаси списано на виробництво 6 000 4 Сплачено з каси іншим дебіторам 60