0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599870)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 3
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 1. Сума коштів, отриманих як добровільні внески жителів району на будівництво школи, відображається проводкою: а) Дт 15Кт 48; б) Дт 31Кт 48; в) Дт 63Кт 48; г) немає правильної відповіді. 2. Рахунок 45 призначений для обліку: а) додаткового капіталу; б) нерозподіленого прибутку; в) вилученого капіталу; г) нематеріальних активів. 3. За дебетом рахунку довгострокові позики відображають: а) суми погашення позик; б) переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями; в) суми отриманих позик; г) правильні відповіді а) і б); д) правильні відповіді б) і в). 4. Як відобразити в бухгалтерському обліку погашення довгострокового кредиту: а) Дт 50 Кт 31; б) Дт 50 Кт 71; в) Дт 31 Кт 50; г) немає правильної відповіді 5. Яким записом відображається утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб? а) Дт 661 Кт 65; б) Дт 641 Кт 661; в) Дт 661 Кт 641; г) Дт 641 Кт 311. 6. Вказати кореспонденцію рахунків: «Утримано із заробітної плати робітника невикористані та вчасно неповернуті підзвітні суми»: а) Дт 372 Кт 301; б) Дт 23 Кт 372; в) Дт 661 Кт 372; г) Дт 661 Кт 301. 7. Господарський договір це - а) це згода двох і більше осіб, спрямована на припинення взаємних прав і обов’язків; б) це згода двох і більше осіб, спрямована на зміну взаємних прав і обов’язків; в) це майнова угода господарюючого суб’єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов’язання сторін у сфері господарської і комерційної діяльності, при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.; г) не має правильної відповіді; 8.Ставка податку на доходи фізичних осіб незалежно від суми нарахованої заробітної плати становить: а) 20% бази оподаткування; б) 18% бази оподаткування; в) 25% бази оподаткування; г) 1,5 % бази оподаткування; 9. Чистий дохід від реалізації це : а ) Дохід від реалізації за винятком собівартості реалізації ; б) Дохід від реалізації без урахування непрямих податків і зборів; в) Дохід від реалізації з урахуванням прямих податків і зборів; г ) немає правильної відповіді 10. Яка проводка відповідає операції : «Списано на фінансовий результат податок на прибуток» : а ) Д 641 К 98 ; б) Д 98 К 791 в) Д 98 К 641; г) Д 791 К 98 Практична частина (20 балів) Задача 1. (5 балів) Необхідно визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. дебет кредит 1. Сформовано статутний капітал акціонерного товариства 780000 2. Отримані внески акціонерів в оплату за акції: - грошовими коштами на рахунок в банку 270000 - нематеріальними активами 150000 - товарами 163000 3. Прийнято рішення про реінвестування дивідендів учасників без зміни розміру статутного капіталу 95000 4. Викуплені у акціонерів акції власної емісії за грошові кошти 74000 5. Анульовано викуплені у акціонерів акції 55000 6. За рахунок прибутку звітного періоду: - поповнено резервний капітал 28000 - нараховані дивіденди акціонерам за простими акціями 64000 - поповнено додатковий капітал 17000 7. Скореговано суму нерозподіленого прибутку на суму прибутку, використаного у звітному періоді 28000+64000+17000 = 109000 109000 8. Використано резервний капітал на: - на покриття збитків минулих періодів 31000 - нарахування дивідендів за привілейованими акціями 67400 Задача 2. (5 балів) Необхідно визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума грн. дебет кредит 1.1 Реалізовані (відвантажені) товари вітчизняним покупцям за продажними цінами (в т.ч. ПДВ) 36000 1.2 Відображене податкове зобов’язання з ПДВ 36000/6 = 6000 6000 1.3 Нарахований акцизний податок 1000 2 Надійшли кошти на поточний рахунок в оплату за реалізовані товари (згідно з оп. 1) 36000 3 Відображена собівартість реалізованих товарів 12000 4.1 Оприбутковані товари від постачальника 26000 4.2 Відображено податковій кредит з ПДВ 26000*0,2 = 5200 5200 5 Видано постачальнику короткостроковий вексель в погашення заборгованості 26000+5200 = 31200 31200 6 Нараховані відсотки за виданим векселем 500 7 Перераховано відсотки за векселем 500 8 Погашено виданий короткостроковий вексель 31200 9 Списана кредиторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності 1500 10 Нарахована плата за землю 870 11 Відображено нарахування екологічного податку 630 12 Перераховано з поточного рахунку до бюджету податки: - плата за землю 870 - екологічний податок 630 13 Списані на фінансовий результат витрати підприємства: - собівартість реалізованих товарів - адміністративні витрати 870+630 = 1500 - фінансові витрати 12000 1500 500 14 Списаний на фінансовий результат: - дохід від реалізації товарів 36000-6000-1000 = 29000 - дохід від списання кредиторської заборгованості 29000 1500 15 Визначений фінансовий результат до оподаткування: 29000+1500-12000-1500-500 = 16500 16 Визначено податок на прибуток (18 %): 16500*0,18 = 2970 17 Нарахований податок на прибуток 2970 18 Списаний на фінансовий результат податок на прибуток 2970 19 Визначений і списаний на рахунки бухгалтерського обліку фінансовий результат 16500-2970 = 13530 13530 Задача 3. (10 балів) На основі наведених даних щодо тарифних ставок, фактично відпрацьованого часу та інформації про суми нарахованої заробітної плати за попередні звітні періоди необхідно: 1) нарахувати працівникам заробітну плату за відпрацьований час; 2) обчислити суми обов’язкових утримань із заробітної плати та суми ЄСВ; 3) відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Таблиця 1 – Інформація про тарифні ставки, фактично відпрацьований час та інші дані для розрахунку заробітної плати за січень 2021 року (21 робочий день) ПІБ Посада Тарифна ставка (оклад) Фактично відпрацьовано Не відпрацьовано днів Утримання Панченко В.К. (інвалід 1 гр.) бухгалтер 8230,00 15 днів 6 – відпустка за власний рахунок 25% - аліменти Бойко О.І. токар 34,0/год. 195 год. - 1% - профспілкові Довідкові дані: Бойко О.І. виховує двох дітей трьох та семи років. Таблиця 2 – Розрахунково-платіжна відомість № з/п Табельний № Прізвище, ім’я по батькові Посада Оклад Відпускні Разом Нара-ховано, грн. Утримано Всього утримано, грн. Сума до видачі ПДФО Військовий збір Аліменти Інші утримання 1 11 2 22
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 1. Сума коштів, отриманих як добровільні внески жителів району на будівництво школи, відображається проводкою: а) Дт 15Кт 48; б) Дт 31Кт 48; в) Дт 63Кт 48; г) немає правильної відповіді. 2. Рахунок 45 призначений для обліку: а) додаткового капіталу; б) нерозподіленого прибутку; в) вилученого капіталу; г) нематеріальних активів. 3. За дебетом рахунку довгострокові позики відображають: а) суми погашення позик; б) переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями; в) суми отриманих позик; г) правильні відповіді а) і б); д) правильні відповіді б) і в). 4. Як відобразити в бухгалтерському обліку погашення довгострокового кредиту: а) Дт 50 Кт 31; б) Дт 50 Кт 71; в) Дт 31 Кт 50; г) немає правильної відповіді 5. Яким записом відображається утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб? а) Дт 661 Кт 65; б) Дт 641 Кт 661; в) Дт 661 Кт 641; г) Дт 641 Кт 311. 6. Вказати кореспонденцію рахунків: «Утримано із заробітної плати робітника невикористані та вчасно неповернуті підзвітні суми»: а) Дт 372 Кт 301; б) Дт 23 Кт 372; в) Дт 661 Кт 372; г) Дт 661 Кт 301. 7. Господарський договір це - а) це згода двох і більше осіб, спрямована на припинення взаємних прав і обов’язків; б) це згода двох і більше осіб, спрямована на зміну взаємних прав і обов’язків; в) це майнова угода господарюючого суб’єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов’язання сторін у сфері господарської і комерційної діяльності, при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.; г) не має правильної відповіді; 8.Ставка податку на доходи фізичних осіб незалежно від суми нарахованої заробітної плати становить: а) 20% бази оподаткування; б) 18% бази оподаткування; в) 25% бази оподаткування; г) 1,5 % бази оподаткування; 9. Чистий дохід від реалізації це : а ) Дохід від реалізації за винятком собівартості реалізації ; б) Дохід від реалізації без урахування непрямих податків і зборів; в) Дохід від реалізації з урахуванням прямих податків і зборів; г ) немає правильної відповіді 10. Яка проводка відповідає операції : «Списано на фінансовий результат податок на прибуток» : а ) Д 641 К 98 ; б) Д 98 К 791 в) Д 98 К 641; г) Д 791 К 98 Практична частина (20 балів) Задача 1. (5 балів) Необхідно визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. дебет кредит 1. Сформовано статутний капітал акціонерного товариства 780000 2. Отримані внески акціонерів в оплату за акції: - грошовими коштами на рахунок в банку 270000 - нематеріальними активами 150000 - товарами 163000 3. Прийнято рішення про реінвестування дивідендів учасників без зміни розміру статутного капіталу 95000 4. Викуплені у акціонерів акції власної емісії за грошові кошти 74000 5. Анульовано викуплені у акціонерів акції 55000 6. За рахунок прибутку звітного періоду: - поповнено резервний капітал 28000 - нараховані дивіденди акціонерам за простими акціями 64000 - поповнено додатковий капітал 17000 7. Скореговано суму нерозподіленого прибутку на суму прибутку, використаного у звітному періоді 28000+64000+17000 = 109000 109000 8. Використано резервний капітал на: - на покриття збитків минулих періодів 31000 - нарахування дивідендів за привілейованими акціями 67400 Задача 2. (5 балів) Необхідно визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума грн. дебет кредит 1.1 Реалізовані (відвантажені) товари вітчизняним покупцям за продажними цінами (в т.ч. ПДВ) 36000 1.2 Відображене податкове зобов’язання з ПДВ 36000/6 = 6000 6000 1.3 Нарахований акцизний податок 1000 2 Надійшли кошти на поточний рахунок в оплату за реалізовані товари (згідно з оп. 1) 36000 3 Відображена собівартість реалізованих товарів 12000 4.1 Оприбутковані товари від постачальника 26000 4.2 Відображено податковій кредит з ПДВ 26000*0,2 = 5200 5200 5 Видано постачальнику короткостроковий вексель в погашення заборгованості 26000+5200 = 31200 31200 6 Нараховані відсотки за виданим векселем 500 7 Перераховано відсотки за векселем 500 8 Погашено виданий короткостроковий вексель 31200 9 Списана кредиторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності 1500 10 Нарахована плата за землю 870 11 Відображено нарахування екологічного податку 630 12 Перераховано з поточного рахунку до бюджету податки: - плата за землю 870 - екологічний податок 630 13 Списані на фінансовий результат витрати підприємства: - собівартість реалізованих товарів - адміністративні витрати 870+630 = 1500 - фінансові витрати 12000 1500 500 14 Списаний на фінансовий результат: - дохід від реалізації товарів 36000-6000-1000 = 29000 - дохід від списання кредиторської заборгованості 29000 1500 15 Визначений фінансовий результат до оподаткування: 29000+1500-12000-1500-500 = 16500 16 Визначено податок на прибуток (18 %): 16500*0,18 = 2970 17 Нарахований податок на прибуток 2970 18 Списаний на фінансовий результат податок на прибуток 2970 19 Визначений і списаний на рахунки бухгалтерського обліку фінансовий результат 16500-2970 = 13530 13530 Задача 3. (10 балів) На основі наведених даних щодо тарифних ставок, фактично відпрацьованого часу та інформації про суми нарахованої заробітної плати за попередні звітні періоди необхідно: 1) нарахувати працівникам заробітну плату за відпрацьований час; 2) обчислити суми обов’язкових утримань із заробітної плати та суми ЄСВ; 3) відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Таблиця 1 – Інформація про тарифні ставки, фактично відпрацьований час та інші дані для розрахунку заробітної плати за січень 2021 року (21 робочий день) ПІБ Посада Тарифна ставка (оклад) Фактично відпрацьовано Не відпрацьовано днів Утримання Панченко В.К. (інвалід 1 гр.) бухгалтер 8230,00 15 днів 6 – відпустка за власний рахунок 25% - аліменти Бойко О.І. токар 34,0/год. 195 год. - 1% - профспілкові Довідкові дані: Бойко О.І. виховує двох дітей трьох та семи років. Таблиця 2 – Розрахунково-платіжна відомість № з/п Табельний № Прізвище, ім’я по батькові Посада Оклад Відпускні Разом Нара-ховано, грн. Утримано Всього утримано, грн. Сума до видачі ПДФО Військовий збір Аліменти Інші утримання 1 11 2 22