0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599873)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 6
Рік виконання: 2022
Вартість: 75
Купити цю роботу
Зміст
1.Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і багажу автомобільним транспортом підлягає: 1) патентуванню; 2) ліцензуванню; 3) інвестуванню; 4) оподаткуванню. 2.Отримані ліцензійні картки обліковуються, як: 1) бланки суворої звітності; 2) необоротні активи; 3) поточні зобов’язання; 4) додатковий капітал. 3. Основний первинний документ, що надає інформацію про обсяг транспортної роботи: 1) товарно-транспортна накладна; 2) подорожній лист; 3) договір на перевезення; 4) талон замовника. 4. Оприбутковуються автомобілі автотранспортними підприємствами за: 1) відновлювальною вартістю; 2) теперішньою (дисконтованою) вартістю; 3) сумою погашення постачальнику; 4) первісною вартістю. 5. Основними причинами вибуття автотранспортних засобів є: 1) реалізація; 2) ліквідація у зв’язку з непридатністю для використання; 3) передача іншим підприємствам як внесок до статутного капіталу. 4) всі відповіді вірні. 6. Згідно з ПКУ для податкових цілей автотранспорт належить до п’ятої групи основних засобів. Для цієї групи встановленомінімально допустимий строк корисного використання: 1) 15 років; 2) 10 років; 3) 7 років; 4) 5 років. 7. Облік обсягів вантажних перевезень у тоннах і тонно-кілометрах ведеться в подорожніх листах на підставі: 1) товарно-транспортної накладної; 2) документів на вантаж; 3) договорів на перевезення; 4) талона замовника. 8. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності: 1) можливості достовірної оцінки доходу; імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 2) можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг надату балансу; 3) можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг танеобхідних для їх завершення. 4) всіх наведених умов. 9. Бланки суворого обліку можуть знаходитися: 1) на складі, у підзвіті матеріально-відповідальних осіб; 2) у водія , 3) в бухгалтерії; 4) всі відповіді вірні. 10. Спецодяг та спецвзуття, які видані працівникам є власністю: 1) підприємства; 2) працівника, якому було видано цей одяг; 3) матеріально-відповідальної особи структурного підрозділу автотранспортного підприємства; 4) комірника. 11. Якщо строк корисного використання спецодягу становить понад рік, то амортизація на такий спецодяг може нараховуватись за методами: 1) прямолінійним; 2) 50 % при передачі в експлуатацію та 50 % присписанні; 3) 100 % при передачі в експлуатацію. 4) всі відповіді вірні. 12. До виробничої собівартості перевезень не включаються: 1) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; 2) інші прямі витрати; 3) загальновиробничі витрати; 4) витрати на збут. 13 Оберіть неправильну відповідь. Автопідприємство самостійно обирає метод розподілу загальновиробничих витрат, що віднесені до основного виробництва та розподіляються між окремими видами перевезень за одним з таких методів: 1) пропорційно до заробітної плати основних працівників; 2) у відповідності з питомою вагою планової суми загальногосподарських витрат у загальній сумі планової собівартості окремих видів перевезень; 3) на одну гривню фактичних доходів за окремими видами перевезень; 4) за нормальною потужністю. 14. Обов’язковеавто страхування здійснюють, як правило, у кінці поточного року на весь наступний рік та обліковується на: 1) рахунку 65; 2) рахунку39; 3) рахунку69; 4) рахунку 93. 15. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування нараховується і сплачується (у2022р.): 1) при придбанні легкових автомобілів; 2) при придбанні автобусів; 3) при придбанні вантажних автомобілів; 4) при придбанні будь-якого автотранспорту під час першої реєстрації. 16. Страхові платежі в бухгалтерському обліку підлягають: 1) розподілу за періодами, до яких вони належать згідно з договором страхування; 2) одночасному включенню до витрат діяльності автопідприємства; 3) одночасному визнанні доходів майбутніх періодів; 4) амортизації впродовж строку договору. 17.Страхові платежі, перераховані підприємством за своїх працівників за договорами обов’язкового страхування: 1) включаються до оподатковуваного доходу таких працівників; 2) не включаються до оподатковуваного доходу таких працівників; 3) сплачуються за рахунок нерозподіленого прибутку автопідприємства; 4) сплачуються за рахунок керівника автопідприємства. 18.Витрати, пов’язані з технічним оглядом автомобілів належать до витрат: 1) операційних; 2) фінансових; 3) капіталізуються; 4) від участі в капіталі. 19.Виплати страхового відшкодування страховою компанією автотранспортному підприємстві визнаються: 1) іншими доходами; 2) іншими операційними доходами; 3) капіталізуються; 4) іншими витратами операційної діяльності. 20. Яким документом, регулюються відносини між перевізником та вантажовідправником? 1) акт виконаних послуг; 2) замовлення на перевезення вантажів; 3) договір про перевезення вантажів; 4) товарно-транспортна накладна. 21. Для обліку витрат і виходу продукції рослинництва використовують субрахунок: 1) 231 «Рослинництво»; 2) 271 «Готова продукція рослинництва; 3) 281 «Товари рослинництва»; 4) 901 «Собівартість реалізації рослинництва» . 22. Облік витрат на формування основного стада ведуть на субрахунку? 1) 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»; 2) 153 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 3) 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»; 4) всі відповіді вірні. 23.Оприбутковувати сільгосппродукцію слід на баланс залежно від того, який саме варіант оцінки таких активів обрало підприємство: 1) за договірною вартістю; 2) за ринковою вартість; 3) за справедливою, або виробничою собівартістю; 4) всі відповіді вірні. 24.Для обліку молодняка тварин використовують синтетичний рахунок : 1) 16 «Довгострокові біологічні активи»; 2) 21 «Поточні біологічні активи»; 3) 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»; 4) всі відповіді вірні. 25. До витрат на збут включають: 1) вартість послуг зі зберігання повноцінного зерна; 2) витрати, пов’язані із транспортуванням зерна; 3) витрати з передпродажною підготовкою зерна; 4) всі відповіді вірні. Задача 1 Автотранспортне підприємство за попередньою оплатою, придбало у ТОВ «Гудзик» спецодяг для працівників ремонтної бригади. Згідно договору вартість спецодягу – 60 000 грн. ( у т.ч. ПДВ). Витрати на доставку здійснено власними силами – 1200 грн.Спецодягвидається за встановленими нормами зі строком служби до одного року. Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції щодо придбання та видачі спецодягу працівникам ремонтної бригади. Задача 2 ТОВ отримало в оренду у фізичний особи земельний пай вартість 1500 000 грн. Орендна плата становить 3% від вартості паю на рік. Виплата орендних платежів здійснюється із поточного рахунка ТОВ. Також ТОВ реалізувало 1 т пшениці за 12 000 грн. (собівартість – 10 000 грн. ) цій фізичній особі. За взаємною домовленістю провели залік заборгованостей. Нарахування доходу, виплату та взаємозалік здійснено в одному місяці. Необхідно відобразити господарські операції в поточному обліку ТОВ.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1.Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і багажу автомобільним транспортом підлягає: 1) патентуванню; 2) ліцензуванню; 3) інвестуванню; 4) оподаткуванню. 2.Отримані ліцензійні картки обліковуються, як: 1) бланки суворої звітності; 2) необоротні активи; 3) поточні зобов’язання; 4) додатковий капітал. 3. Основний первинний документ, що надає інформацію про обсяг транспортної роботи: 1) товарно-транспортна накладна; 2) подорожній лист; 3) договір на перевезення; 4) талон замовника. 4. Оприбутковуються автомобілі автотранспортними підприємствами за: 1) відновлювальною вартістю; 2) теперішньою (дисконтованою) вартістю; 3) сумою погашення постачальнику; 4) первісною вартістю. 5. Основними причинами вибуття автотранспортних засобів є: 1) реалізація; 2) ліквідація у зв’язку з непридатністю для використання; 3) передача іншим підприємствам як внесок до статутного капіталу. 4) всі відповіді вірні. 6. Згідно з ПКУ для податкових цілей автотранспорт належить до п’ятої групи основних засобів. Для цієї групи встановленомінімально допустимий строк корисного використання: 1) 15 років; 2) 10 років; 3) 7 років; 4) 5 років. 7. Облік обсягів вантажних перевезень у тоннах і тонно-кілометрах ведеться в подорожніх листах на підставі: 1) товарно-транспортної накладної; 2) документів на вантаж; 3) договорів на перевезення; 4) талона замовника. 8. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності: 1) можливості достовірної оцінки доходу; імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 2) можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг надату балансу; 3) можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг танеобхідних для їх завершення. 4) всіх наведених умов. 9. Бланки суворого обліку можуть знаходитися: 1) на складі, у підзвіті матеріально-відповідальних осіб; 2) у водія , 3) в бухгалтерії; 4) всі відповіді вірні. 10. Спецодяг та спецвзуття, які видані працівникам є власністю: 1) підприємства; 2) працівника, якому було видано цей одяг; 3) матеріально-відповідальної особи структурного підрозділу автотранспортного підприємства; 4) комірника. 11. Якщо строк корисного використання спецодягу становить понад рік, то амортизація на такий спецодяг може нараховуватись за методами: 1) прямолінійним; 2) 50 % при передачі в експлуатацію та 50 % присписанні; 3) 100 % при передачі в експлуатацію. 4) всі відповіді вірні. 12. До виробничої собівартості перевезень не включаються: 1) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; 2) інші прямі витрати; 3) загальновиробничі витрати; 4) витрати на збут. 13 Оберіть неправильну відповідь. Автопідприємство самостійно обирає метод розподілу загальновиробничих витрат, що віднесені до основного виробництва та розподіляються між окремими видами перевезень за одним з таких методів: 1) пропорційно до заробітної плати основних працівників; 2) у відповідності з питомою вагою планової суми загальногосподарських витрат у загальній сумі планової собівартості окремих видів перевезень; 3) на одну гривню фактичних доходів за окремими видами перевезень; 4) за нормальною потужністю. 14. Обов’язковеавто страхування здійснюють, як правило, у кінці поточного року на весь наступний рік та обліковується на: 1) рахунку 65; 2) рахунку39; 3) рахунку69; 4) рахунку 93. 15. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування нараховується і сплачується (у2022р.): 1) при придбанні легкових автомобілів; 2) при придбанні автобусів; 3) при придбанні вантажних автомобілів; 4) при придбанні будь-якого автотранспорту під час першої реєстрації. 16. Страхові платежі в бухгалтерському обліку підлягають: 1) розподілу за періодами, до яких вони належать згідно з договором страхування; 2) одночасному включенню до витрат діяльності автопідприємства; 3) одночасному визнанні доходів майбутніх періодів; 4) амортизації впродовж строку договору. 17.Страхові платежі, перераховані підприємством за своїх працівників за договорами обов’язкового страхування: 1) включаються до оподатковуваного доходу таких працівників; 2) не включаються до оподатковуваного доходу таких працівників; 3) сплачуються за рахунок нерозподіленого прибутку автопідприємства; 4) сплачуються за рахунок керівника автопідприємства. 18.Витрати, пов’язані з технічним оглядом автомобілів належать до витрат: 1) операційних; 2) фінансових; 3) капіталізуються; 4) від участі в капіталі. 19.Виплати страхового відшкодування страховою компанією автотранспортному підприємстві визнаються: 1) іншими доходами; 2) іншими операційними доходами; 3) капіталізуються; 4) іншими витратами операційної діяльності. 20. Яким документом, регулюються відносини між перевізником та вантажовідправником? 1) акт виконаних послуг; 2) замовлення на перевезення вантажів; 3) договір про перевезення вантажів; 4) товарно-транспортна накладна. 21. Для обліку витрат і виходу продукції рослинництва використовують субрахунок: 1) 231 «Рослинництво»; 2) 271 «Готова продукція рослинництва; 3) 281 «Товари рослинництва»; 4) 901 «Собівартість реалізації рослинництва» . 22. Облік витрат на формування основного стада ведуть на субрахунку? 1) 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»; 2) 153 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 3) 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»; 4) всі відповіді вірні. 23.Оприбутковувати сільгосппродукцію слід на баланс залежно від того, який саме варіант оцінки таких активів обрало підприємство: 1) за договірною вартістю; 2) за ринковою вартість; 3) за справедливою, або виробничою собівартістю; 4) всі відповіді вірні. 24.Для обліку молодняка тварин використовують синтетичний рахунок : 1) 16 «Довгострокові біологічні активи»; 2) 21 «Поточні біологічні активи»; 3) 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»; 4) всі відповіді вірні. 25. До витрат на збут включають: 1) вартість послуг зі зберігання повноцінного зерна; 2) витрати, пов’язані із транспортуванням зерна; 3) витрати з передпродажною підготовкою зерна; 4) всі відповіді вірні. Задача 1 Автотранспортне підприємство за попередньою оплатою, придбало у ТОВ «Гудзик» спецодяг для працівників ремонтної бригади. Згідно договору вартість спецодягу – 60 000 грн. ( у т.ч. ПДВ). Витрати на доставку здійснено власними силами – 1200 грн.Спецодягвидається за встановленими нормами зі строком служби до одного року. Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції щодо придбання та видачі спецодягу працівникам ремонтної бригади. Задача 2 ТОВ отримало в оренду у фізичний особи земельний пай вартість 1500 000 грн. Орендна плата становить 3% від вартості паю на рік. Виплата орендних платежів здійснюється із поточного рахунка ТОВ. Також ТОВ реалізувало 1 т пшениці за 12 000 грн. (собівартість – 10 000 грн. ) цій фізичній особі. За взаємною домовленістю провели залік заборгованостей. Нарахування доходу, виплату та взаємозалік здійснено в одному місяці. Необхідно відобразити господарські операції в поточному обліку ТОВ.