0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599896)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 24
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Поняття синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок Практичне завдання 1. Для виконання розрахункового завдання № 2, необхідно відкрити синтетичні та аналітичні рахунки 2. У журналі реєстрації господарських операцій записати операції, вказати їх номери та кореспонденцію. Форма журналу наведена у таблиці 1. 3. Згідно з журналом господарських операцій відкрити рахунки, що не мають початкових залишків, але необхідні для відображення операцій. 4. Зробити записи на рахунках синтетичного та аналітичного обліку. 5. Підрахувати обороти і визначити кінцеві залишки за всіма рахунками. 6. Скласти оборотну відомість за формою, наведеною у таблиці 2. 7. Зробити Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1-е число наступного місяця. Якщо форми звітності немає, Баланс скласти за таблицею 5. Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 січня 20.…р. Код Назва рахунків Сума 10 Основні засоби (первісна вартість) 152529 131 Знос основних засобів 62529 20 Виробничі запаси 51709 23 Незавершене виробництво 42929 26 Готова продукція 25229 30 Готівка 1829 311 Поточні рахунки у банку 322229 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 529 372 Розрахунки з підзвітними особами 529 377 Розрахунки з іншими дебіторами (заборгованість працівника по індивідуальному займу) 7529 40 Зареєстрований капітал 221529 44 Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 43759 60 Короткострокові позики банку 51529 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 49553 64 Розрахунки за податками 13694 65 Розрахунки з органами соціального страхування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) 8390 66 Розрахунки за виплатами працівникам 32529 68 Розрахунки з іншими кредиторами 121529 Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси» № Аналітичні рахунки Сума 1. Сировина та матеріали по договірній вартості 50529 2. Транспортно-заготівельні витрати 1180 Усього 51709 Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 23 «Незавершене виробництво» № Аналітичні рахунки Сума 1. Виріб А - 2. Виріб Б 42929 Усього 42929 Господарські операції за місяць до варіанта 2 № Зміст господарської операції Сума 1 Отримано з поточного рахунка на господарські потреби та виплату заробітної плати 32529 2 Видано з каси: - у підзвіт на господарські потреби - заробітна плата 1329 32529 3 Отримано рахунок рекламного агентства з наданої послуги, пов’язаної з рекламою продукції. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ 3193 4 Отримано на поточний рахунок аванс від покупців, у т.ч. ПДВ 36529 5 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ з суми отриманого авансу 6 Нараховано заробітну плату: - за виготовлення виробу А 18829 - за виготовлення виробу Б 15329 - управлінському персоналу цехів 6629 - адміністративному персоналу 11729 - робітникам відділу збуту 5929 Усього 58445 7 Утримано із заробітної плати: - податок з доходів фізичних осіб 8309 - військовий збір 2459 8 Проведено нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) від сум нарахованої заробітної плати. Відсоток відрахування на підприємстві становить згідно з чинним законодавством ? 9 Перераховано з поточного рахунка частка заборгованості: - по короткостроковій позиці банку 28529 - постачальникам 45529 10 Внесено до каси працівником підприємства у погашення заборгованості по індивідуальному займу на житлове будівництво 4029 11 Внесено на поточний рахунок готівка з каси 4029 12 Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості: - частково іншим кредиторам 100529 - до бюджету 13694 - фонду соціального страхування єдиного соціального внеску 8390 Усього 122613 13 Отримано рахунок постачальника за матеріали, що надійшли на склад підприємства. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ 29809 14 Отримано рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів (див. опер. 13). Сума рахунку, у т.ч. ПДВ 2929 15 Списано матеріали за договірною вартістю, у тому числі: - на виробництво виробу А 20529 - на виробництво виробу Б 17529 - на утримання обладнання цеха 3529 - на пакування готової продукції 5829 Усього 47416 16 Списано частку транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. (Розрахунок провести у таблиці № 3) ? 17 Списано у кінці місяця загальновиробничі витрати та розподілено між виробами А і Б пропорційно заробітній платі виробничих робітників: - на виріб А - на виріб Б Загальну суму визначити, розрахунки провести у таблиці № 4) ? 18 Випущено з виробництва і оприбутковано на склад готову продукцію за фактичною собівартістю: - виріб А - виріб Б За умови, що виробу Б у незавершеному виробництві залишилось на суму 10000 грн. ? 19 Надано авансовий звіт про витрати на відрядження, яке було пов’язане з управлінською діяльністю 1279 20 Залишок невикористаної суми внесено до каси ? 21 Відвантажено готову продукцію покупцям у рахунок раніше отриманого авансу (див. операцію № 4) 36529 22 Нараховано податок на додану вартість з суми отриманого доходу. (Враховуючи суму передплати, отриманої від покупця) 23 Проведено взаємозалік з покупцями раніше отриманого авансу та відвантаженої продукції (див. опер.4 та 21) 36529 24 Відвантажено готову продукцію покупцям за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ 66049 25 Нараховано податкове зобов'язання з суми доходу від реалізації продукції ? 26 У кінці місяця списано чистий дохід від реалізації продукції на фінансовий результат ? 27 Списано фактичну виробничу собівартість відвантаженої зі складу готової продукції 81529 28 Списано на фінансовий результат основної діяльності адміністративні витрати ? 29 Списано на фінансовий результат основної діяльності витрати на збут ? 30 Списано фактичну виробничу собівартість реалізованих виробів ? 31 Визначено фінансовий результат діяльності підприємства. (За умови отриманого прибутку нарахувати зобов’язання з податку на прибуток та списати на фінансовий результат) ? СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Поняття синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок Практичне завдання 1. Для виконання розрахункового завдання № 2, необхідно відкрити синтетичні та аналітичні рахунки 2. У журналі реєстрації господарських операцій записати операції, вказати їх номери та кореспонденцію. Форма журналу наведена у таблиці 1. 3. Згідно з журналом господарських операцій відкрити рахунки, що не мають початкових залишків, але необхідні для відображення операцій. 4. Зробити записи на рахунках синтетичного та аналітичного обліку. 5. Підрахувати обороти і визначити кінцеві залишки за всіма рахунками. 6. Скласти оборотну відомість за формою, наведеною у таблиці 2. 7. Зробити Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1-е число наступного місяця. Якщо форми звітності немає, Баланс скласти за таблицею 5. Відомість залишків по синтетичних рахунках на 1 січня 20.…р. Код Назва рахунків Сума 10 Основні засоби (первісна вартість) 152529 131 Знос основних засобів 62529 20 Виробничі запаси 51709 23 Незавершене виробництво 42929 26 Готова продукція 25229 30 Готівка 1829 311 Поточні рахунки у банку 322229 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 529 372 Розрахунки з підзвітними особами 529 377 Розрахунки з іншими дебіторами (заборгованість працівника по індивідуальному займу) 7529 40 Зареєстрований капітал 221529 44 Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 43759 60 Короткострокові позики банку 51529 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 49553 64 Розрахунки за податками 13694 65 Розрахунки з органами соціального страхування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) 8390 66 Розрахунки за виплатами працівникам 32529 68 Розрахунки з іншими кредиторами 121529 Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси» № Аналітичні рахунки Сума 1. Сировина та матеріали по договірній вартості 50529 2. Транспортно-заготівельні витрати 1180 Усього 51709 Залишки на аналітичних рахунках до рахунка 23 «Незавершене виробництво» № Аналітичні рахунки Сума 1. Виріб А - 2. Виріб Б 42929 Усього 42929 Господарські операції за місяць до варіанта 2 № Зміст господарської операції Сума 1 Отримано з поточного рахунка на господарські потреби та виплату заробітної плати 32529 2 Видано з каси: - у підзвіт на господарські потреби - заробітна плата 1329 32529 3 Отримано рахунок рекламного агентства з наданої послуги, пов’язаної з рекламою продукції. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ 3193 4 Отримано на поточний рахунок аванс від покупців, у т.ч. ПДВ 36529 5 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ з суми отриманого авансу 6 Нараховано заробітну плату: - за виготовлення виробу А 18829 - за виготовлення виробу Б 15329 - управлінському персоналу цехів 6629 - адміністративному персоналу 11729 - робітникам відділу збуту 5929 Усього 58445 7 Утримано із заробітної плати: - податок з доходів фізичних осіб 8309 - військовий збір 2459 8 Проведено нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) від сум нарахованої заробітної плати. Відсоток відрахування на підприємстві становить згідно з чинним законодавством ? 9 Перераховано з поточного рахунка частка заборгованості: - по короткостроковій позиці банку 28529 - постачальникам 45529 10 Внесено до каси працівником підприємства у погашення заборгованості по індивідуальному займу на житлове будівництво 4029 11 Внесено на поточний рахунок готівка з каси 4029 12 Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості: - частково іншим кредиторам 100529 - до бюджету 13694 - фонду соціального страхування єдиного соціального внеску 8390 Усього 122613 13 Отримано рахунок постачальника за матеріали, що надійшли на склад підприємства. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ 29809 14 Отримано рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів (див. опер. 13). Сума рахунку, у т.ч. ПДВ 2929 15 Списано матеріали за договірною вартістю, у тому числі: - на виробництво виробу А 20529 - на виробництво виробу Б 17529 - на утримання обладнання цеха 3529 - на пакування готової продукції 5829 Усього 47416 16 Списано частку транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. (Розрахунок провести у таблиці № 3) ? 17 Списано у кінці місяця загальновиробничі витрати та розподілено між виробами А і Б пропорційно заробітній платі виробничих робітників: - на виріб А - на виріб Б Загальну суму визначити, розрахунки провести у таблиці № 4) ? 18 Випущено з виробництва і оприбутковано на склад готову продукцію за фактичною собівартістю: - виріб А - виріб Б За умови, що виробу Б у незавершеному виробництві залишилось на суму 10000 грн. ? 19 Надано авансовий звіт про витрати на відрядження, яке було пов’язане з управлінською діяльністю 1279 20 Залишок невикористаної суми внесено до каси ? 21 Відвантажено готову продукцію покупцям у рахунок раніше отриманого авансу (див. операцію № 4) 36529 22 Нараховано податок на додану вартість з суми отриманого доходу. (Враховуючи суму передплати, отриманої від покупця) 23 Проведено взаємозалік з покупцями раніше отриманого авансу та відвантаженої продукції (див. опер.4 та 21) 36529 24 Відвантажено готову продукцію покупцям за договірною вартістю, у т.ч. ПДВ 66049 25 Нараховано податкове зобов'язання з суми доходу від реалізації продукції ? 26 У кінці місяця списано чистий дохід від реалізації продукції на фінансовий результат ? 27 Списано фактичну виробничу собівартість відвантаженої зі складу готової продукції 81529 28 Списано на фінансовий результат основної діяльності адміністративні витрати ? 29 Списано на фінансовий результат основної діяльності витрати на збут ? 30 Списано фактичну виробничу собівартість реалізованих виробів ? 31 Визначено фінансовий результат діяльності підприємства. (За умови отриманого прибутку нарахувати зобов’язання з податку на прибуток та списати на фінансовий результат) ? СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ