0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік і аналіз оборотних активів (ID:600123)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 150
Рік виконання: 2018
Вартість: 5000
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 6 Розділ І. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Перший столичний хлібозавод» та його облікової політики 23 1.1. Характеристика історії та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 23 1.2. Структура бухгалтерії ТОВ «Перший столичний хлібозавод» та форма організації обліку 31 1.3. Опис загального облікового документообороту ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 34 1.4. Виклад та коментар облікової та податкової політики ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 40 Висновки і пропозиції по удосконаленню облікової політики ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 48 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік на ТОВ «Перший столичний хлібозавод» та облік оборотних активів 52 2.1. Аналітичний і синтетичний облік оборотних активів за національними стандартами 52 2.2. Особливості розкриття інформації у бухгалтерській звітності про оборотні активи за національними стандартами 84 2.3. Опис і застосування інформаційних технологій обліку обротних активів 90 Висновки і пропозиції по удосконаленню бухгалтерського обліку оборотних активів 104 Розділ ІІІ. Техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Перший столичний хлібозавод» за 2015-2016 рр.. та аналіз і теоретичні основи аудиту оборотних активів 107 3.1. Організація аналітичної роботи на ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 107 3.2. Техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Перший столичний хлібозавод» за 2015-2016 рр.. 113 3.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз оборотних активів на ТОВ «Перший столичний хлібозавод» за 2015-2016 рр.. 115 3.4. Теоретичні основи аудиту оборотних активів 129 Висновки і пропозиції по удосконаленню аналітичної роботи оборотних активів на ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 142 Загальні висновки і пропозиції 144 Перелік використаних літературних джерел 148 Додатки 150
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Економічна сутність оборотних активів В сучасних умовах конкурентного ринку ефективне управління основними економічними процесами: формування та використання оборотних активів в оперативній діяльності вирішує ряд питань стратегічного розвитку підприємства і забезпечує кінцеві результати господарської діяльності. Більшість вітчизняних підприємств не витримують жорсткої конкуренції, не досягають високого рівня доходності через нестачу оборотних коштів, потоків оборотних активів. Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних активів. Дехто з економістів спрощено трактує їх як «предмети праці», «матеріальні активи», «гроші, що обертаються», «оборотні кошти», «оборотні фонди». У зарубіжній економічній літературі окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. У такий спосіб дається визначення власного оборотного капіталу. Так, наприклад, Бланк І.О. під оборотними активами розуміє сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують його поточну виробничо-комерційну діяльність і повністю споживаються протягом одного операційного циклу. Брейлі Р., Майєрс С. стверджують, що оборотні активи – це такі активи, які компанія в найближчому майбутньому збирається перетворити в грошові кошти. Демченко Т. А. вбачає в оборотних активах - сукупність оборотних фондів і фондів обігу, які використовуються для фінансування поточної господарської діяльності і виражені в грошовій формі. Оборотні активи являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обертання, що забезпечують їхній безперервний кругообіг. Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди обертання пов'язані із обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями. В основу побудови обліку в управлінні оборотними активами потрібно покласти їх класифікацію за певними ознаками (рис. 1). Рис. 1. Класифікація оборотних активів підприємства для побудови бухгалтерського обліку в управлінні Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства. У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, виробничу і товарну: І стадія кругообігу коштів – підготовча (відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів); ІІ стадія кругообігу – безпосередній процес виробництва (продовжується авансування вартості створюваної продукції, але не повністю, а в розмірі вартості використаних виробничих запасів, додатково авансуються витрати на заробітну плату і пов'язані з нею витрати, а також перенесена вартість основних фондів); ІІІ стадія кругообігу – товарна (продовжується авансування продукту праці (готова продукція) у тому ж розмірі, що і на другій стадії).