0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування облік аналіз і аудит собівартості готової продукції (ID:600907)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 100
Рік виконання: 2018
Вартість: 5000
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 5 Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Перший столичний хлібозавод» та його облікової політики 14 1.1. Характеристика ТОВ «Перший столичний хлібозавод» та його фінансово-господарська діяльность 14 1.2. Структура бухгалтерії та форма організації обліку ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 17 1.3. Детальний опис загального документообігу ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 19 1.4. Виклад та коментар облікової та податкової політики ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 24 Висновки та конкретні пропозиції по удосконаленню облікової політики ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 28 Розділ 2. Бухгалтерський облік собівартості готової продукції ТОВ «Перший столичний хлібозавод» та його комп’ютеризація 29 2.1. Аналітичний і синтетичний облік собівартості готової продукції 29 2.2. Особливості розкриття інформації про собівартість готової продукції у бухгалтерській звітності 45 2.3. Опис і застосування інформаційних технологій обліку собівартості готової продукції 51 Висновки і конкретні пропозиції по удосконаленню бухгалтерського обліку собівартості готової продукції 65 Розділ 3. Техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Перший столичний хлібозавод» за 2015-2016 рр.. та аналіз і теоретичні основи аудиту собівартості готової продукції 68 3.1. Організація аналітичної роботи на ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 68 3.2. Техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Перший столичний хлібозавод» за 2015-2016 рр.. 70 3.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз собівартості готової продукції 71 3.4. Теоретичні основи аудиту собівартості готової продукції 79 Висновки і конкретні пропозиції по удосконаленню аналітичної роботи ТОВ «Перший столичний хлібозавод» собівартості готової продукції 91 Загальні висновки і пропозиції 93 Список використаних джерел 97 Додатки 100
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Практично на кожному підприємстві є резерви для зниження витрат виробництва до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентоздатності. Зниження витрат на випуск одиниці продукції дозволяє підприємству встановлювати більш низькі і гнучкі ціни, що дає важливу перевагу перед конкурентами. Тому для кожного підприємства важливий облік, аудит і аналіз собівартості готової продукції і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки питання собівартості готової продукції повинно бути в центрі уваги всіх працівників суб'єктів господарської діяльності. Питання бухгалтерського обліку собівартості готової продукції регулюється рядом законів та нормативно-правових актів. Але недостатньо приділено уваги обґрунтуванню методичних принципів, у відповідності з якими, кожний господарюючий суб’єкт має визначати свою внутрішню облікову політику щодо обліку витрат з урахуванням особливостей своєї діяльності. В зв’язку з цим, проблема організації високоефективної системи обліку, аудиту та аналізу собівартості готової продукції, яка буде сприяти надходженню та обробці якісної інформації для потреб управління, постає дуже гостро. Загальні методологічні та організаційні проблеми бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво, їх класифікації та калькулювання собівартості продукції досліджувались багатьма вченими – економістами, бухгалтерами, фінансистами. Вагомий внесок у розробку теорії і практики обліку витрат і калькуляції собівартості продукції здійснили вітчизняні вчені: Михайленко О.В., Голова С.Ф., Бутинця Ф.Ф., О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.М. Жук, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, В.О. Ластовецький, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Н.М. Малюга, О.А. Петрик, І.Б. Садовська, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко. Проблеми розвитку управлінського обліку знайшли своє відображення в роботах зарубіжних вчених, серед яких П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, К. Друрі, В.Б. Івашкевич, Р. Ентоні, Т.П. Карпова, А.Ш. Маргуліс, В.Ф. Палій, Дж. Ріс, С.С. Сатубалдін, С.О. Стуков, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова. Сьогодні на кожному підприємстві на перше місце ставиться саме результат його діяльності – прибуток чи збиток. Для виявлення резервів виробництва і факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на кінцеві показники роботи підприємства, вирішальне значення належить обліку, економічному аналізу та аудиту витрат діяльності підприємства. Все вищезазначене підтверджує актуальність обраної теми дипломної роботи. Метою написання дипломної роботи є виявлення і оцінка методів ведення бухгалтерського обліку, здійснення аналізу і аудиту витрат на виробництво на основі дослідження теоретичних і практичних аспектів організації та методики предмета дослідження. Для досягнення мети в дипломній роботі поставлені наступні завдання: - розкрити характеристику історії та фінансово-господарської діяльності підприємства; - проаналізувати структуру бухгалтерії та форму організації обліку; - надати детальний опис загального документообігу підприємства; - розкрити особливості облікової і податкової політики підприємства; - розкрити особливості синтетичного та аналітичного обліку підприємства; - дослідити розкриття інформації про собівартість готової продукції у бухгалтерській звітності; - оцінити організацію аналітичної роботи на підприємстві; - провести техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Перший столичний хліюозавод» за 2015-2016 роки; - викласти теоретичні основи та провести аналіз собівартості готової продукції; - дослідити теоретичні основи аудиту собівартості готової продукції; - обґрунтувати висновки і пропозиції по обліку, аналізу та аудиту собівартості готової продукції на підприємстві. Об’єктом дослідження є собівартість готової продукції на харчових підприємствах. Для дослідження були використані матеріали товариства з обмеженою відповідальністю «Перший столичний хлібозавод». Предметом дослідження є методичні та організаційні аспекти обліку, аналізу і аудиту собівартості готової продукції. В процесі дослідження були використані загально – наукові методи та прийоми (групування, порівняння, абстрактно-логічний, аналіз, синтез), а також специфічні методи економічного аналізу. Економічна сутність. Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції. Собівартість продукції виділяється із загальної її вартості як особлива економічна категорія, тому що кожне підприємство незалежно від форми власності повинне відшкодовувати ресурси, що витрачаються ним, в межах собівартості, аби мати можливість безперебійно працювати. Підприємства (фірми), що займаються виробничою діяльністю, визначають витрати виробництва, а фірми, що здійснюють збутову, постачальницьку, торгівельно-посередницьку діяльність, — витрати обертання. Практично у всіх країнах світу конкретний склад витрат, які можна віднести до витрат виробництва і обертання, регулюється законодавчо. Це пов'язано з особливостями податкової системи і необхідністю розрізняти витрати підприємства (фірми) за джерелами їх відшкодування (що включається в собівартість продукції, а отже, відшкодовуваним за рахунок цін на неї, і відшкодовуваним з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов'язкових платежів). У Україні діє Положення про склад витрат виробництва (звороту) на підприємствах і в організаціях. Постановою Кабінету Міністрів України № 473 від 26.04.96 затверджено "Типове положення по плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості" [9]. Воно встановлює єдині принципи формування витрат на виробництво для підприємств України незалежно від форм власності. Що ж є собівартістю? Собівартість продукції - виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг).