0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Захист практики на підприємстві ДП "ЗАВОД 410ЦА" (ID:600934)

Тип роботи: звіт з практики
Сторінок: 40
Рік виконання: 2015
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
Зміст __ Тема 1.Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за націо-нальними стандартами Тема 2.Документальне оформлення та облік необоротних активів Тема. 3 Документальне оформлення та обліку руху виробничих запасів і оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів Тема 4.Документальне оформлення та облік розрахунків з оплати пра-ці. Тема 5. Документальне оформлення та облік витрат виробництва Тема 6. Документальне оформлення та облік готової продукції. Тема 7.Документальне оформлення та облік товарних операцій Тема 8. Документальне оформлення та облік нетоварних операцій Тема 9. Документальне оформлення та облік касових операцій та опе-рацій з іншими грошовими коштами Тема 10. Документальне оформлення та облік власного капіталу і за-безпечення зобов’язань Тема 11. Облік витрат за елементами та витрат діяльності Тема 13. Бухгалтерська звітність
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Організація бухгалтерського обліку на «Заводі 410 ЦА» ведеться згідно чин-ного законодавства України, нормативних актів, стандартів, плану рахунків з обов’язковим використанням субрахунків ті згідно облікової політики підпри-ємства. Порядок оцінки і обліку товарно-матеріальних цінностей регулюється ПСБО-9 «Запаси»[25]. Відповідно до п.4 П(С)БО-9 Запаси - це активи, які: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарсь-кої діяльності; - перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; - утримуються для споживання підчас виробництва продукції, виконан-ня робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди,пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: - сировину, основні й допоміжні матеріали,комплектуючі вироби та інші мате-ріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; - незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням де-талей,вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах,що виконують роботи та надають послу-ги,складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; - готову продукцію,що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом; - товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утри-муються підприємством з метою подальшого продажу; - малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; - поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Положен-ням(стандартом), а також сільськогосподарська продукція і продукція лісово-го господарства після її первісного визнання.