0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом (ID:265438)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Військова справа
Сторінок: 71
Рік виконання: 2016
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП Розділ 1. Наукові засади психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом 1.1. Поняття та особливості психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом 1.2. Мета, напрями, завдання та складові психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом Розділ 2. Практика роботи командирів, заступників з морально-психологічного забезпечення щодо психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом 2.1. Технології психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом 2.2. Сили та засоби психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом 2.3. Особливості та шляхи оптимізації психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Призов громадян на військову службу за контрактом здійснюється на підставі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" № 2232-ХІI — 1992 року. Тобто, упродовж року лави Збройних Сил поповнюють юнаки та дівчата, що з початком підписання контракту переходять у нову для себе якість. Колишні учні, студенти, робітники та безробітні приймають Присягу на вірність народу України, стають військовослужбовцями за контрактом, захисниками своєї Батьківщини. До призову в армію кожен з них займався певною діяльністю, мав своєрідне соціальне оточення, жив сповідуючи певні ідеали, мав притаманні йому звички і життєві інтереси. З призовом на військову службу, як правило, кардинально змінюються побутові умови, вид його діяльності, він приймає нову для себе соціальну роль. Відбувається первинне включення його в армійське середовище, яке потребує від військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом змін функціональних систем організму і особистості відповідно до нових регламентованих вимог і умов військової служби. Він тепер не може за власним бажанням кардинально змінити коло спілкування, розірвати стосунки з керівництвом, змінити одноманітність зовнішнього вигляду, форм звертання, розпорядку дня колективного життя, режиму сну, харчування тощо. До цього треба пристосуватися, адаптуватися. Адаптація до армійського середовища – дуже складний і динамічний процес – може протікати майже безболісно і відносно швидко для одних індивідів, більш болісно і дуже повільно – для інших. Все це залежить від багатьох факторів, як біологічних, так і соціальних. Одним із найважливіших серед них є цілеспрямована діяльність командира підрозділу щодо оптимізації цього процесу, надання йому більш керованого характеру, своєрідного психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом. Специфічний для психології підхід до вивчення питань психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом не може бути зведений до простого перекладу соціальних понять на мову психологічних категорій. Він повинен базуватися на основі аналізу психологічної “логіки” формування, становлення суб’єктів військової діяльності, а також відповідних факторів, що їх детермінують. Кожна особа військовослужбовця включена в життя Збройних Сил специфічним способом і різноманітні форми моральних та психологічних взаємин реалізуються в її життєдіяльності по-різному, а участь у конкретному виді військової діяльності визначає як ступінь включення у відповідний вид визначених відносин, так і суб’єктивні відносини до тієї спільноти, що її реалізує. У зв’язку з цим головним принципом дослідження проблем і здійснення психологічного забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом повинен бути підхід, що дозволить їх розглядати на основі єдності свідомості (передусім моральної свідомості та психіки), суспільних відносин та адаптаційних властивостей (разом із психологічними компонентами). Однак процес психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом призведе до позитивних результатів лише тоді, коли заходи цього забезпечення відбиватимуть науково організований, цілеспрямований, комплексний характер і проводитимуться із застосуванням спеціальних засобів та методів. Досі реалізація зазначених умов його здійснення мала багато в чому обмежений характер, а формування у військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом психологічних якостей було часто ненауковим, некоректним, нечітким, особливо за змістом і за формами та застосовуваними технологіями. Неспівмірність власне морального розвитку, психологічної підготовки та справжніх процесів адаптації з одного боку, невміння чітко, на науковій основі, визначити існуючі проблеми, поставити точний “діагноз” розвитку, виділяти головні компоненти змісту його забезпечення, а також використання для цього неадекватних форм і підходів, з іншого боку, призводило до того, що реальні механізми процесів формування суб’єктів військової діяльності залишалися поза контролем командирів, їх заступників з морально-психологічного забезпечення та офіцерів-психологів, породжували у військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом мотиви і почуття, протилежні до тих, які очікувалися. Психологічне забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом є актуальною проблемою соціальної та військової психології, військової педагогіки та соціології. Її вирішенню присвячені роботи відомих цивільних та військових учених (Александровський Ю.А., Афонін Е.А., Бондаренко А.Ф.), Варій М.Й. та ін.). У них розглядаються загальнометодологічні і теоретичні засади психологічного впливу, форми та методи психологічного забезпечення людини до нових умов існування. У той же час стан розробленості цієї проблеми по відношенню до військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом, і особливо впровадження її у практику діяльності командирів на сьогоднішній день залишається незадовільним. Це обумовлено також і тим, що командири, у більшості своїй, не можуть скористатися рекомендаціями та порадами, оскільки мають низьку психологічну підготовку, а їх заступників з морально-психологічного забезпечення на первинну ланку Збройних Сил України практично не готують. Такий стан справ породжує необхідність вирішення низки питань, в тому числі використання наявних теоретичних розробок у практиці психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом, професійна діяльність яких пов’язана із своєрідними, притаманними лише цій категорії громадян, особливостями. Особливо гостро постає проблема розробки оптимального алгоритму діяльності командирів (начальників) та успішного його впровадження у практику щодо психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом. Актуальність порушеної теми визначається потребою аналізу алгоритмів діяльності командирів, їх заступників з морально-психологічного забезпечення та офіцерів-психологів, щодо психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом, вибору найоптимальнішого варіанту для впровадження у практику службової діяльності командирів у сьогоднішніх умовах. ВИСНОВКИ Досвід максимального психологічного забезпечення життєдіяльності Збройних Сил та інших держав свідчить про необхідність якісного та ефективного впливу на психіку військовослужбовців. Рівень психологічного забезпечення визначається не тільки компетентністю та професійним рівнем його керівників, організаторів та виконавців. Реалізація повноцінного психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом – це проблема, яка сьогодні особливо актуальна. В нашій роботі було здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом, розглянуто особливості цього забезпечення. Викладені в аналізі погляди на зміст, структуру, мету та завдання психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом дають достатнє уявлення про обсяг та характер завдань, які вирішують командири (начальники) при здійсненні цього забезпечення, а також проблем, які виникають. Підвищення ефективності психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом, його оптимізація потребують вирішення не тільки проблеми підвищення кваліфікації його суб’єктів, але і вибору найбільш доцільного алгоритму їхньої діяльності. Дослілження алгоритмів діяльності командирів щодо психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом, які існують на сьогодні, дозволяє стверджувати, що зміст, послідовність, методи і форми цього забезпечення визначаються МПС військовослужбовців, специфікою військової частини, конкретною обстановкою. Психологічне забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом здійснюється в загальній системі життєдіяльності військовослужбовців особисто командиром через органи морально-психологічного забезпечення, офіцерів-психологів, військових медиків. Силу впливу на психіку військовослужбовців командиром, його заступником надає знання психології, мистецтво спілкування, довіра та повага до військовослужбовців. Підвищення рівня підготовки сил, що залучаються до проведення психологічного забезпечення, вдосконалення системи, форм і методів психологічного забезпечення повинно проводитись за усіма напрямками і носити комплексний характер. Також у проведенні психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом необхідно зосереджуватись на вдосконаленні засобів, що залучаються до цього. Насамкінець хотілося б зауважити, що суб’єктам діяльності щодо психологічного забезпечення військовослужбовців відібраних для проходження військової служби за контрактом необхідно вивчати та брати на озброєння усе нове, передове, що з’являється в галузі психологічного забезпечення у різноманітних сферах людської діяльності.