0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

«Лізинг в Україні, стан та перспективи розвитку» 2020 рік (ID:489659)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Гроші і кредит
Сторінок: 44
Рік виконання: 2020
Вартість: 550
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 Розділ І. Основні поняття лізингу 6 1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності та функцій лізингу 6 1.2. Надання послуг фінансового лізингу. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин 9 1.3. Види лізингу 15 Розділ ІІ. Розвиток лізингу в Україні 19 2.1. Якісні переваги і вади лізингу 19 2.2. Стан ринку лізингових послуг в Україні 24 2.3. Проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні 34 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на¬ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей, масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу. В результаті цього — нерідке нерозуміння, безглузде переінакшування чи, навпаки, дублювання чужого досвіду. Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному ґрунті за вдумливого, зваженого підходу. Само з цієї причини, тема дослідження є актуальною на сьогоднішній день. Інтерес до лізингу вперше проявився на внутрішньому ринку лише в часи захоп¬лення орендним рухом. В 90-х роках на світ з’явилися десятки фірм, які написали в своїй назві слово “лізингова”, проте не мали ніякого відношення до лізингової практики. З іншого боку, зарубіжні лізингові компанії зробили ряд спроб проникнення на внутрішній ринок країн СНД і далеко не всі ці спроби виявилися вдалими. Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери вироб¬ництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викли¬кають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господар¬ства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази та мо¬дифікації основних фондів суб’єктів різноманітних форм власності. Одним з таких методів і являється лізинг. До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах в основному тор¬кався роздрібних компаній, які часто орендували свої приміщення. Протягом останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімко зросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп’ютера, автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг. Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об’єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій. Перехід до ринкової економіки поставив перед промисловими підприємствами ряд проблем, головною з яких являється наступна: як за-твердитися в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту че¬рез невисокі ціни продукції та неплатоспроможність, складність пошуку постачальників сировини, матеріалів та обмеженості фінансових ресурсів. В наш час більшість українських (та й не тільки українських) підприємств відчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть онов¬лювати свої основні фонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені брати кредити. Існують різноманітні види кредиту¬вання: іпотечне, під заставу цінних паперів, під заставу партій товару, не¬рухомості. Однак підприємству при необхідності оновлення своїх основ¬них фондів вигідніше брати устаткування в лізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитом на придбання ос¬новних засобів доходить до 10% від вартості устаткування за увесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного до п’яти років. Теперішня економічна ситуація в Україні, на думку багатьох експертів, сприяє лізингу. Лізингова операція вигідна усім учасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, та потрібне устатку¬вання, інша сторона — гарантію повернення кредиту, так як об’єкт лізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансує лізингову операцію, до надходження останнього платежу. Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, що здатні значно пожвавити процес оновлення виробництва і посприяти входженню еко¬номік країн Співдружності до структури світового ринку. Лізинг може дати по¬тужний поштовх процесам приватизації, конверсії, оновлення тех¬но¬логічного парку існуючих підприємств і створення нових виробництв, оп¬тимізувати використання наявного машинного парку і на вигідних умо¬вах отримати найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування. Метою роботи є оцінка рівня лізингової діяльності в Україні, визначення основних проблем та перспектив розвитку лізингу. Об’єктом дослідження є лізинговий ринок. Предмет дослідження: стан та перспективи розвитку лізингу в Україні. Завдання дослідження: • дослідити суть, організаційну структуру, принципи та потенціал лізингу; • висвітлити переваги та проблеми лізингу, як способу інвестування економіки. • сформувати загальні пропозиції щодо заходів зростання лізингової галузі.