0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Тести з предмету Гроші та кредит - 40 тестів, Валютний ринок і валютні системи (ID:491027)

Тип роботи: інше
Дисципліна:Гроші і кредит
Сторінок: 8
Рік виконання: 2021
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
1. Валюта в широкому розумінні: a) це грошова одиниця будь-якої країни; b) це грошова одиниця іноземної держави; c) це золотий запас країни; d) це кількість прибуткових підприємств.  
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Валюта в широкому розумінні: a) це грошова одиниця будь-якої країни; b) це грошова одиниця іноземної держави; c) це золотий запас країни; d) це кількість прибуткових підприємств.   2. Комбінація двох конверсійних операцій з валютами на умовах спот і форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну й ту саму валюту – це: a) валютний своп; b) валютний арбітраж; c) опціонні операції; d) ф’ючерсні операції.   3. В вузькому розумінні валюта: a) це грошова одиниця будь-якої країни; b) це грошова одиниця іноземної держави; c) це золотий запас країни; d) це кількість прибуткових підприємств.   4. Залежно від країни емітента валюта класифікується таким чином: a) іноземна валюта; b) національна валюта; c) валюта імпортера; d) валюта експортера.   5. Комбінація з кількох операцій з купівлі та продажу двох чи кількох валют за різними курсами з метою одержання додаткового доходу – це: а) опціонні операції; b) ф’ючерсні операції; c) валютний своп; d) валютний арбітраж.   6. Залежно від режиму використання валюта класифікується: а) конвертована валюта; b) хенчерна валюта; c) неконвертована валюта; d) системна валюта.   7.Залежно від сфери і цілей використання валюта класифікується: а) валюта платежу і клірингу; b) валюта ціни і операцій; c) валюта векселя; d) валюта комутаційна.   8. Різновид строкових операцій, за яких між учасниками укладається особлива угода, що надає одному з них право (але не обов’язок) купити чи продати другому певну суму валюти в становлений строк (чи протягом певного строку) і за узгодженим сторонами курсом – це: а) валютний арбітраж; b) ф’ючерсні операції; c) валютний своп; d) опціонні операції.   9. Різновид строкових операцій, у яких два контрагенти зобов’язуються купити або продати певну суму валюти в певний час за курсом, установленим у момент укладення угоди (купівлі-продажу ф’ючерсного контракту) – це: а) опціонні операції; b) валютний арбітраж; c) валютний своп; d) ф’ючерсні операції.   10. Валютна система складається з таких елементів: а) валютний механізм; b) валютні відносини; c) валютні кооперації; d) валютні хенчери.   11. Валютна система – це: а) сукупність усіх суб’єктів держави; b) сукупність усіх засобів впливу на валюту; c) гроші; d) державно-правова форма організації валютних відносин.   12. Групи суб’єктів валютного ринку: а) державні установи, юридичні та фізичні особи; b) валютні біржі; c) комерційні банківські установи; d) усі відповіді є вірними.   13. У форвардних контрактах строки передавання валюти звичайно визначаються в: а) 3 місяці; b) 6, 12 місяців; c) 1, 2, 3 місяці; d) 3,6 місяців.   14. Полягають у купівлі-продажу валюти на умовах поставки її не пізніше другого робочого дня з дня укладення угоди за курсом, узгодженим у момент її підписання – це: а)валютний ринок; b) касові операції; c) валютна інтервенція; d) дисконтна, або облікова, політика.   15. Національна валютна система – це: а) сукупність усіх суб’єктів держави; b) сукупність усіх засобів впливу на валюту; c) державно-правова форма організації валютних відносин даної країни з іншими країнами та міжнародними організаціями та політичними структурами; d) державно-правова форма організації валютних відносин.   16. Система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют та платіжних документів в іноземних валютах – це: а) валютна інтервенція; b) дисконтна, або облікова, політика; c) валютний ринок; d) касові операції.   17. Пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці – це: а) дисконтна, або облікова, політика; b) валютний ринок; c) валютна інтервенція; d) касові операції.   18. Міжнародна(регіональна) валютна система – це: а) договірна форма організації валютних відносин між групою країн; b) сукупність усіх засобів впливу на валюту; c) державно-правова форма організації валютних відносин даної країни з іншими країнами та міжнародними організаціями та політичними структурами; d) державно-правова форма організації валютних відносин.   19. Зміна облікової ставки центрального банку з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових капіталів – це: а) касові операції; b) валютний ринок; c) валютна інтервенція; d) дисконтна, або облікова, політика.   20. Елементи міжнародної валютної системи: а) національна валюта; b) склад, режим формування та режим використання золотовалютних резервів; c) валютний паритет та режим курсу національної валюти; d) режим функціонування національної валюти та характер валютних обмежень; e) форми та організація валютних розрахунків; f) статус національних установ, які регулюють валютні відносини.   21. Які з наведених цінностей є валютними цінностями: a) вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця; b) чек, виписаний в гривнях, що є на руках у резидента; c) банкноти США в розпорядженні резидента; d) банкноти НБУ в касі українського підприємства; e) банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.   22. Які грошові відносини в країні можна назвати валютними: a) будь-які грошові платежі в країні; b) відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти; c) будь-які відносини, які реалізуються за участю валюти (національної та іноземної); d) валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи послуги; e) податкові платежі українських підприємств до державного бюджету; f) позички, що надаються комерційними банками клієнтам в іноземній валюті.   23. Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют: a) нічим – це одне і те ж явище; b) купівельна спроможність валют кількісно вища від курса валют; c) валютний курс постійно коливається, а паритет залишається стабільним; d) паритет є економічною основою, навколо якої коливається валютний курс.   24. Дайте визначення крос-курсу: a) курс конвертованої валюти до неконвертованої; b) курс, офіційно встановлений центральним банком; c) курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти.   25. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій: a) рівнем – на першому вона вища ніж на другому; b) характером встановлення: на першому ціну встановлює центральний банк, на другому – ринок; c) видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс; d) нема відмінності – на обох ринках ціною валюти є валютний курс.   26. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної валюти: a) сприяє стабілізації курсу; b) сприяє зростанню курсу; c) сприяє зниженню курсу.   27. Як називається зниження курсу національної валюти: a) ревальвація; b) девальвація; c) конвертація; d) деномінація.   28. До методів валютного регулювання належать: a) девальвація; b) інфляція; c) ревальвація.   29. Як впливає стан платіжного балансу на кон’юнктуру валютного ринку: a) валютні надходження збільшують попит на валюту; b) валютні надходження збільшують пропорцію валюти; c) валютні платежі зменшують попит на валюту; d) позитивне сальдо платіжного балансу збільшує пропозицію валюти; e) від’ємне сальдо збільшує попит на валюту; f) валютні платежі збільшують попит на валюту.   30. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни: a) стимулююче; b) страхове; c) трансакційне; d) інвестиційне; e) інтервенційне.   31. Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської): a) кількістю країн-членів; b) в Бреттон-вудській системі валютні відносини між країнами регулювали США, а в Ямайській регулює МВФ; c) перша базувалась на двох резервних валютах (долар США і фунт стерлінгіc), а друга – на одній (долар США); d) перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті, за якого долари США перестали обмінюватися на золото.   32. Якщо центральний банк хоче ревальвувати гривню методом валютної інтервенції, то які операції він повинен здійснити на валютному ринку: a) купляти іноземну валюту; b) продавати іноземну валюту.   33. Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок валютної інтервенції: a) збільшити податки; b) розширити кредитування підприємств банками; c) обмежити бюджетне фінансування певних структур; d) збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на відповідну суму.   34. Суб’єктами валютного ринку є a) інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою одержання процентного доходу; b) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу; c) підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; d) усі відповіді правильні.   35. Валютні операції означають a) будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку; b) забезпечення прибутку учасниками валютних відносин; c) страхування валютних ризиків; d) забезпечення умов та механізм для реалізації валютної політики держави.   36. За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції a) ф’ючерсні; b) спот; c) форвардні; d) опціонні.   37. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції: a) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті; b) емісія грошей; c) зміна ставок оподаткування; d) використання національної валюти; e) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди).   38. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць: a) 1837 р. — Паризька конференція; b) 1933 р. — Бреттон-Вудська конференція; c) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція; d) 1976 р. — Ямайська конференція. 39. Валютний ринок виконує функції: a) своєчасне здійснення міжнародних розрахунків; b) проведення валютної інтервенції; c) страхування валютних ризиків; d) встановлення класифікатора іноземних валют. 40. До зниження курсу національної грошової одиниці призводить: а) активний платіжний баланс; b) високий темп інфляції; c) пасивний платіжний баланс; d) низький темп інфляції. 41. Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати: а) комерційні банки; b) валютна біржа; c) Центральний банк; d) клірингові палати. 42. Національна грошова одиниця України гривня належить до: а) клірингової валюти; b) вільно конвертованої валюти; c) частково конвертованої валюти; d) неконвертованої валюти. 43. Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому, — це курс: а) ф’ючерс; b) спот-курс; c) крос-курс; d) форвард. 44. Центральні банки впливають на валютний курс за допомогою: а) монетарної політики; b) валютної інтервенції; c) валютного арбітражу; d) темпів економічного зростання. 45. Метою арбітражних операцій є: а) отримання прибутку за рахунок різниці у валютних курсах; b) страхування валютних ризиків; c) використання ф’ючерсних угод; d) усі відповіді правильні. 46. Пряме втручання Центрального банку в діяльність валютного ринку з метою впливу на курс національної валюти — це: а) облікова політика; b) валютна інтервенція; c) валютний арбітраж; d) валютні обмеження. 47. Ціна грошової одиниці певної країни, що виражена в грошових одиницях іншої країни, — це: а) валютний курс; b) валютний коридор; c) котирування; d) конвертованість. 48. Суб’єктами валютного ринку є: а) центральні та комерційні банки; b) валютні біржі; c) валютні брокерські фірми; d) усі відповіді правильні.