0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Типологія документів (ID:104012)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 37
Рік виконання: 2014
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ1. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕНЯ 5 1.1. ПОХОДЖЕННЯ ТЕРМІНА "ДОКУМЕНТ" 5 1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДОКУМЕНТ" 11 РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЯ ДОКУМЕТІВ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 16 2.1. ТИПОЛОГІЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ 16 2.2. ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 19 2.2.1. Класифікація документів за ознаками, що характеризують матеріальний носій документа 19 2.2.2. Класифікація документів за ознаками, що характеризують знакову систему запису інформації 22 2.2.3. Класифікація документів за іншими ознаками 24 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 ДОДАТКИ 39
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Антоненко І. Є. Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією / І. Є. Антоненко // Наукові праці НБУВ. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 537 – 547 2. Антоненко І. Є. Національний стандарт «Інформація та документація – керування документаційнимипроцесами» невдовзі набуде чинності / І. Є. Антоненко // Секретарь-референт. – 2006. – № 8. – С. 18–23. 3. Антоненко І. Є. Національні стандарти у сучасному діловодстві / І. Є. Антоненко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2007. – № 3. – С. 28–34. 4. Банасюкевич В. Д. Управление документацией (из зарубежного опыта) / В. Д. Банасюкевич, А. Н. Сокова // Отеч. архивы. – 1992. – №2. – С. 100–106. 5. Бездрабко В. «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» як віддзеркалення термінологічних проблем науки про документ / В. Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ін-т державного управління. За заг. ред. В.В. Бездрабко. – К., 2011. – Вип. 5. – С. 6–16. 6. Бездрабко В. В. Від діловодства до керування документаційними процесами: із досвіду термінологічних означень та розрізнення значень / В. В. Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 13–23. 7. Бездрабко В. В. Діловодство у переддень народження документознавства : особливості побутування та вплив на еволюцію науки про документ / В. В. Бездрабко // Наукові праці. Т. 88. Вип. 75. Історичні науки. – Миколаїв, 2008. – С. 156–165. 8. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство : навч . посіб . / В. Бездрабко –К.: Четверта хвиля,—2006.—208 с. 9. Бездрабко В. В. Діловодство - документаційне забезпечення управління - керування документаційними процесами: термінологічні межі та розмежування значень/В. В. Бездрабко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал:Видавництво «Міленіум», 2010.- С.117-121. 10. Бездрабко В. Документознавство в Україні: інституалізація та сучасний розвиток : [монографія] / В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с. 11. Бездрабко В.В. До історії термінологічного студіювання у вітчизняному документознавстві / В.В. Бездрабко // Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. ХХV. – С. 13–24. 12. Бездрабко В.В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. − 2011. − № 1. − С. 8-15. 13. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституалізація та сучасний розвиток / В.В. Бездрабко. − К., 2009. 14. Беспянска Г. В. Упровадження міжнародного стандарту «Інформація та документація. Керування документаційними процесами» в Україні / Г. В. Беспянська // Секретарь-референт. – 2008. – № 1. – С. 15–19 ; № 2. – С. 9–11. 15. Воробьев Г.Г.Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. − М., 1973. 16. ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. – К.: 1999. 17. Добровольська В. В. Модель системи керування документацією / В. В. Добровольська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–27 трав. 2010 р.) / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2010. – С. 87. 18. Добровольська В. В. Передумови формування системи керування документацією в галузі культури / В. В. Добровольська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17–19 трав. 2011 р.) / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2011. – С. 23–24. 19. Добровольська В. В. Проектування системи керування документацією у сфері культури / В. В. Добровольська // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2 (18). – С. 269–274. 20. Добровольська В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012 . – № 1. – С. 22-26. 21. Добровольська В. В. Формування комунікаційної корпоративної системи керування документацією: постановка проблеми, шляхи реалізації / В. В. Добровольська // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 30 берез. – 1 квіт. 2011 р.) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – С. 22–23. 22. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. – К.: 1994. 23. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К.: 2000. 24. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К.: 2003. 25. Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие / Н.Б. Зиновьева − М., 2001. 26. Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. − М.: Профиздат, 2001. 27. Кудлай В. О. Сучасний стан розвитку термінології документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві / В. О. Кудлай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 27-35. 28. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навчальний посібник. − К.: ДАКККіМ, 2003. 29. Кулешов С. Г. Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу "Загальні поняття" ДСТУ 2732–94 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення") / С. Г .Кулешов // Студії з архів.справи та документознавства. – 1997. – Т. 2. – С. 72–75. 30. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч . посіб . / С. Г .Кулешов – К.: ДАКККіМ , 2003. – С. 46. 31. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. – К., 2000. 32. Кулешов С.Г. Загальне документознавство. − К., 2012. 33. Кулешов С.Г. Історичне документознавство: зміст та основні завдання наукового напряму (до постановки проблеми) / С.Г. Кулешов // Архіви України. − 1998. − № 1-6. − С. 9-30. 34. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2003. 35. Ларин В.М. Управление документацией в организациях / В.М. Ларин. − М., 2002. 36. Ларин М. В. Управление документацией и новые информационные технологии / М.В. Ларин. – М. :Науч. книга, 1998. – 187 с. 37. Ларьков Н.С. Документоведение. − Томск, 1996. 38. Національний стандарт України ДСТУ 2732 : 2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять». – Чинний від 01.07.2005. – К. : Держспоживстандарт, 2005. – 32 с. 39. Національний стандарт України ДСТУ 4423-1 : 2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення2. – Чинний із 01.04.2005. – К. : Держспоживстандарт України,2007. – 28 с. 40. Національний стандарт України ДСТУ 4423–2 : 2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO / TR 15489-2 :2001, MOD)». – Чинний із 01.04.2005. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 44 с. 41. Сокова А.Н. О возможных направлениях исследований в области унификации систем документации / А.Н. Сокова // Унификация систем документации: история, современное состояние, перспективы. Сборник трудов. − М., 1989. − С. 5-13. 42. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т культури і мистецтв; ін-т державного управління. За заг. ред. В.В. Бездрабко. – К.: Четверта хвиля, 2009. – Вип. 3. – 184 с. 43. Тур О. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 6, 9. 44. Храмцовская Н. А. Международные стандарты делопроизводства и документооборота / Н. А. Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2004. – № 8. – С. 6–12. 45. Храмцовская Н.А. Актуальные проблемы современного делопроизводства и документооборота / А.Н. Храмцовская // Секретарь-референт. − 2008. − № 5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.profiz.ru/sr/5_2008/problemy_sovr_deloproizv/ − Название с экрана. 46. Швецова-Водка Г. Документознавство. Навчальний посібник / Рекомендований МОН України / К., Знання 2007. 47. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посібник для студентів ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культури. – К.: Кн. палата України, 1998.