066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Документальний фонд в музеях України: комплектування та класифікація (ID:188351)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 29
Рік виконання: 2015
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Документальний фонд в музеях України РОЗДІЛ 2. Комплектування документального фонду в музеях України РОЗДІЛ 3. Класифікація документального фонду в музеях України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Функціонування сучасного інформаційного ринку передбачає орієнтованість на задоволення етичних, інтелектуальних, моральних потреб користувачів. В цих умовах відбувається переорієнтація пріоритетів, соціальних функцій музеїв, бібліотек, та інших інформаційних установ. Орієнтуючись на галузеву спрямованість інформаційних запитів, музеї формують спеціалізовані документальні фонди, які задовольняють інформаційні потреби відповідних категорій відвідувачів. Комплектування документальних фондів – одна з найскладніших і найменш розроблених проблем сучасної теорії і практики музейної справи. Комплектування фондів у своїй загальній спрямованості й у визначенні завдань спирається на принципові суспільно-політичні та наукові позиції музею українського суспільства, обумовлені його місцем у системі наукових і освітньо-виховних установ. Документ є основним елементом фонду музею. Документальний фонд являє собою сукупність документів всіх галузей діяльностей суспільства. Документальні музейні фонди спеціалізується у найбільш цінних в речовому відношенні документах, а саме пам’ятках історії та культури. Актуальність обраної теми дослідження обумовлена важливістю документного фонду музею як інформаційного ресурсу в житті суспільства. Він є джерелом наукової, виробничої, художньої, побутової та іншої інформації, і акумулює в собі всі культурні, духовні, наукові та виробничі надбання людства. Документальний фонд – це не довільно зібрані документи, а підібрані на основі старанного їх відбору, у відповідності до завдань інформаційної установи і потреб її користувачів. Документальний фонд створюють не самоцільно, а для широкого громадського використання. Всі ці ознаки характеризують суть документного фонду. Чим якісніший фонд музею, тим повніше задовольняються потреби користувачів, тим краще виконує заклад покладені на нього суспільством функції. Об`єкт дослідження: діяльність музеїв України з формування, обліку, зберігання та використання власних документальних фондів. Предмет дослідження: принципи комплектування та класифікації документальних фондів в музеях України. Мета роботи полягає в документознавчому аналізі засад та критеріїв відбору документів, що становлять цінність інформаційних фондів музеїв. Виходячи зі сформульованої мети, визначимо основні завдання дослідження: ˗ проаналізувати та розкрити сутність поняття «документальний фонд музею»; ˗ з’ясувати основні принципи та законодавчі нормативи комплектування фондів музеїв України; ˗ здійснити класифікацію документів, що становлять основу документального фонду музеїв різної спеціалізації. Стан дослідженості теми. Питаннями формування та функціонування документів музейних фондів займалися такі вчені, як В. І. Якубовський [24], Н. М. Кушнаренко [9], Г. М. Швецова-Водка [23], М. Й. Рутинський [20]. Джерельну базу складають законодавчі та нормативно-правові акти щодо комплектування фонду, аналіз документів, комплектування та класифікацію документальних фондів, а саме: Закон України «Про музеї та музейну справу» (зі змінами), ЗУ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ЗУ «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», ЗУ «Про охорону культурної спадщини», «Інструкція з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини музейного фонду України». В роботі використані такі наукові методи, як: аналітичний, завдяки якому зможемо дослідити наявну наукову та нормативну інформацію щодо комплектування документальних музейних фондів та зробити власні висновки; метод класифікації, який дозволить визначити класову та видову різноманітність документів, що становлять основу документальних фондів музеїв України; порівняльний, що дозволить співставити ознаки комплектування музеїв. Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку і списку використаної літератури. В першому розділі розкрита сутність поняття «документальних фонд», функції документального фонду. В другому розділі висвітлюється принципи комплектування документального фонду музеїв. В третьому розділі здійснено класифікацію документального музейного фонду. Список джерел представлено у 24 позиціях.