066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Еколого-гідрохімічний стан басейну річки Гапа(Ягодинка) (ID:178186)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Екологія
Сторінок: 78
Рік виконання: 2017
Вартість: 2700
Купити цю роботу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3-4 Розділ 1. ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РІЧКОВОЇ ВОДИ 1.1. Фактори що формують якість води………………………………………...5-10 1.2. Хімічний склад річкових вод……………………………………………...11-14 1.3. Джерела та шляхи надходження забруднюючих речовин до малих річок……………………………………………………………………………...15-19 Розділ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РІЧКОВОЇ ВОДИ 2.1. Основні методи дослідження якості води у річках………………………20-24 2.2. Еколого-гідробіологічні, гідрохімічні дослідження малих річок……….25-29 2.3. Оцінка якості води за КНД «Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України»…………………………………………………………...30-35 Розділ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ГАПА 3.1. Фізико-географічна характеристика річки Гапа…………………………36-40 3.2. Сучасний стан та динаміка забруднення річки Гапа………………….…41-46 3.3. Природоохоронні об’єкти басейну річки Гапа…………………………...47-48 3.4. Визначення антропогенного впливу на стан річкового басейну Гапи…49-60 3.5. Заходи для оптимізації та покращення річки Гапа………………………….61 Висновки……………………………………………………………………...…62-64 Список використаних джерел………………………………………………….65-67 Додатки……………………………………………………………………….…68-78
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Жодна сфера людської діяльності не може ніяк обійтися без води, тому що це – це життя. Для організмів вода є основним «будівельним» матеріалом, що підтримує життєво важливі функції. Люди використовують воду для пиття, при готуванні їжі і також задоволенні своїх життєвих, господарських, побутових, санітарно-гігієнічних, рекреаційних цілей і потреб. Тільки для життєвих потреб людині щодня потрібно 2,5 л чистої прісної води, а також з усіма іншими її запитами споживання води на душу населення в промислово розвинених країнах становить 300 – 600 л на добу [4, 9]. Основа водогосподарського балансу країни це - річковий стік. Найбільш доступним джерелом води є стік малих річок. У невеликих річкових басейнах формується понад 60 % водних ресурсів України. Завдання водогосподарських систем малих річок різноманітне: забезпечення водою промисловості, комунального та сільського господарства, в значній мірі сприяти соціальному розвитку окремих регіонів [1, 3]. Актуальність теми: малі річки утворюють воду, гідрохімічний режим, якість водиосновних річок і середовищ, створюючи природні ландшафтні пейзажі великих площ. Існує зворотній зв'язок – робота басейнів малих річок визначають стані регіональних комплексних систем [2, 4]. Дослідження, спрямоване на вивчення поточного стану і динаміки р.Гапа, забрудненя навколишнього середовища і його впливу на природні й антропогенні чинники на кількісний та якісний стан показника води встановлених екологічних стандартів. Об'єктом дослідження є річка Гапа та її басейн. Предметом дослідження гідрохімічні та гідрологічні показники річки Гапа та її басейну. Мета дослідження – на основі аналізу блоку гідрологічних, гідрохімічних показників річки Гапа, антропогенного у межах її басейну дати загальну оцінку її екологічного стану. Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання:  вивчення теоретичних і методологічних основ дослідження якості води в малих річках;  розглянути формування факторів якості води;  проаналізувати хімічний склад річкової води;  дослідження впливу забруднення на екосистему річки;  розглянути методику дослідження якості РІЧКОВОЇ ВОДИ;  дати загальний опис характеристики басейну річки Гапа;  дослідити поточний стан та динаміку забруднення басейну річки Гапа;  Оцінка антропогенного впливу на басейн річки Гапа. Екологічний індекс для спрощеної екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України визначається згідно формули І = mах (І1, І2, І3) де, І1 – індекс вмісту компонентів сольового складу в прісних водах; І2 – індекс трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників; І3 – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії. Значення індексів (І1) обчислюється на основі відносних значень окремих показників згідно виразу. Відносні значення показників розраховуються на основі їх абсолютних значень (концентрацій) за допомогою системи спеціальних перевідних функцій. Категорії якості води за величиною екологічного індексу визначаються таким чином: І категорія: Іе = 1,0, ІІ категорія: 1,0 < Іе<=2,0, ІІІ категорія: 2,0 < Іе<=3,0, ІV категорія: 3,0 < Іе<=4,0, V категорія: 4,0 < Іе<=5,0, VI категорія: 5,0 < Іе<=6,0, VIІ категорія: 6,0 < Іе<=7,0, VIІІ категорія: Іе > 7,0. Назва створу ІА Ів Іс Індекс, ІЕ Річка Гапа, м. Любомль 1,5 2,3 2,3 2,0 Таблиця 2.2. Оцінка екологічної якості поверхневих вод басейну річки Гапа(Іе) [2],[12]. Із 24 показників блоку специфічних токсичних речовин результати багаторічних спостережень зафіксовані дані по таблиці 1. Значення розрахованого блокового індексу специфічних токсичних речовин (ІС) становить 2,3. Показники трофо – сапробіологічного блокового індексу (ІВ) 2,3. Значення розрахованого сольового блокового індексу (ІА ) становить 1,5. Отже поверхневі води басейну ріки Гапа належать до 5 категорії ІV класу – “погані” за станом та “брудні” за ступенем забрудненості [12]. Гідрохімічні показники води річки Гапа, нижче озера Ягодинське (2012-2015 p.р.) [12]. № Роки Показник 2012 2013 2014 2015 ГДК 1 Fe 0.935* 0.8075* 0.9325* 0.295* 0.10 2 HCO3 329.4 326.35 347.7 359.8 - 3 pH 7.175 7.1625 7.2125 7.6375 6.50-8.50 4 toC 11.47 11.5 11 13.5 - 5 Амоній сольовий 2.265* 0.755* 0.86 0.82 0.50 6 БСК-5 4.2475* 3.826* 3.9725 3.325 2.26 7 Жорсткість 3.45 3.75 4.95 6.35 - 8 Зав.реч. 8.125 9.375 11.2375 17.8 - 9 Калій та натрій 17.5475 13.745 15.2325 13.03 170.00 10 Кальцій 65.125 65.125 92.185 143.285 180.00 11 Кольорість 11.25 12.5 26.75 55.375 - 12 Лужність 5.4 5.35 5.7 19.55 - 13 Магній 3.23 6.075 5.39 2.735 40.00 14 Марганець 0.076 0.725 0.0575 0.07 0.10 15 Мідь 0.043 0.325 0.015 0.00 - 16 Нітрати 5.6325 3.6275 3.93 4.9475 40.00 17 Нітрити 0.03 0.04 0.13* 0.0475 0.08 18 Прозорість 25.00 25.00 27.75 26.5 - 19 P/кисень 9.9075 7.3575 8.4 6.465 4.00 20 Сульфати 34.865 27.0675 37.0075 56.3925 100.00 21 Сух.залиш. 317.5 305.5 324 421.75 1000.00 22 Фосфат-іони 0.16 0.14 0.285* 0.095 0.17 23 Хлориди 21.7 19.1 21.25 19.9475 300.00 24 Хск 7.2025 6.32 5.8075 8.1175 15.00 * – перевищення ГДК. – відсутні дані.