0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства (ID:179271)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 72
Рік виконання: 2017
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТУ 1.1. Сутність інвестиційної привабливості емітенту та значення її оцінювання 1.2. Основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 1.3. Методологія і показники оцінки інвестиційної привабливості РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 2.1. Організаційно – економічна характеристика ПАТ «Птахофабрика «Перше травня» 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 2.3. Оцінка фінансових результатів та інвестиційної привабливості підприємства РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
На сьогодні існує досить багато визначень сутності інвестиційної привабливості, але найбільш повним є наступне: Інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна характеристика підприємств з позиції перспектив розвитку, обсягу і можливостей збуту продукції, ефективності використання активів і їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. Тобто її можна охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових коштів. Оцінка інвестиційної привабливості здійснюється на основі даних фінансової звітності підприємства та інших даних оперативного і фінансового обліку для обґрунтування потенційному інвестору доцільність вкладення коштів саме в дане підприємство. Взагалі, всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки інвестиційної привабливості по відношенню до джерела вихідної інформації можна умовно поділити на три великі групи: 1) методики, що ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів; 2) методики, що ґрунтуються на статистичній інформації; 3) комбіновані методики, що ґрунтуються на експертно-статистичних розрахунках. Провівши аналіз економічної літератури, було визначено, що основними методами визначення інвестиційної привабливості підприємства є загалом інтегральна оцінка інвестиційної привабливості, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23 лютого 1998 р. На заході досить розповсюдженим є метод рейтингової оцінки. Найбільш популярнішими є: Fortune 500, Global 1000, BusinessWeek 1000. Вони оцінюють інвестиційну привабливість, виходячи з фінансово-господарських показників підприємств: об’єми доходів, прибутків, активів; ефективність інвестицій; збільшення прибутків, доходів, працівників; рівень ринкової вартості компанії. Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство «Птахофабрика «Перше травня», основним видом діяльності якого є виготовлення продукції птахівництва. Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що в 2015 році відбувається збільшення чистого і валового доходу, валового і чистого прибутку, необоротних активів, а в 2016 році всі ці показники значно зменшуються. Але в 2015 і 2016 роках зростають оборотні активи, вартість майна, середньорічна оплата праці. Аналіз майна підприємства показав, що в 2014 році воно в більшому ступені складалось з необоротних активів, а в 2015 і 2016 роках значно переважали оборотні. В 2015 році необоротні активи ненабагато зросли, а в 2016 році дуже знизились, оборотні активи зростали і в 2015 і в 2016 роках. Аналіз джерел формування майна показав, що майно сформовано в більшій питомій вазі за рахунок власного капіталу, в якому найбільшу питому вагу має нерозподілений прибуток. Незначну частку становить цільове фінансування та довгострокові зобов’язання, а від 25,01 до 35,55% - становлять поточні зобов’язання. Аналіз ліквідності балансу показав, що найбільш ліквідних активів недостатньо для погашення всіх зобов’язань, але швидкореалізовуваних і повільнореалізовуваних – достатньо, що говорить про недостатню ліквідність балансу. Аналіз показників ліквідності і співставлення їх із нормативними показниками показали, що підприємство має достатню поточну ліквідність, не дивлячись навіть на невідповідність коефіцієнту абсолютної ліквідності нормативному значенню. Аналіз типу фінансової стійкості, проведений в роботі, виявив, що він є абсолютним, а отже підприємство знаходиться в стабільному фінансовому стані. Майже всі показники, які характеризують фінансову стійкість знаходяться в межах теоретичних значень, що означає, що підприємство фінансується в основному за рахунок власних коштів іі має незначний фінансовий ризик. Аналіз ділової активності виявив негативні тенденції, які пов’язані зі зниженням виручки – зниження оборотності активів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, власних коштів. Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства показала, що в 2016 році значно зменшується дохід від реалізації, чистий дохід та собівартість, відповідно зменшується і валовий прибуток та чистий прибуток, хоча все ж його абсолютна сума є досить значною – у 2016 році 16493 тис.грн. В складі ж доходів підприємства чистий прибуток займає в 2014 році 12,77% від всіх доходів, 22,34% в 2015 році і лише 9,18% в 2016 році. Аналіз рентабельності показав, що хоча підприємство і є дуже прибутковим, але в 2016 році всі показники рентабельності значно зменшуються, що можна пов’язати зі зниженням чистого прибутку, хоча в 2015 році вони збільшились. Аналіз ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів показав їх ефективне використання. Підприємство може розширити свою діяльність і вийти на нові ринки збуту, якщо буде вирощувати ще курей м'ясо-яєчних порід, а не тільки спеціалізувати на виробництві яєць. Загальна сума витрат на рік роботи нового напряму становитиме 13458,86 тис.грн., загальна сума капітальних витрат становитиме 10381,14 тис.грн., тобто всього для початку діяльності підприємство повинно мати 23840 тис.грн. Частину коштів підприємство може використати власну – профінансувати за рахунок чистого прибутку 2016 року в розмірі 16493 тис.грн., іншу частину – 7347 тис.грн. залучити у вигляді інвестицій під 20% річних на 6 років з щорічним погашенням частини заборгованості. Відповідно до даних, підприємство зможе збільшити свою прибутковість у перший же рік здійснення проекту, підвищиться його валова рентабельність на 0,91%, чиста – на 0,09%. Отже, в наступних роках підприємство, знижуючи витрати за рахунок менших фінансових виплат, зможе отримувати більший прибуток.